Pågår en förundersökning om inköpen

Insändare 7 december 2021 07:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vad har hänt efter polisanmälan?" NT 29/11

Insändaren undrar över vad som har hänt med polisanmälan efter digitaliseringsavdelningens hantering av inköp och avrop inom Norrköpings kommun. Det pågår fortfarande en förundersökning hos polisen. På digitaliseringsavdelningen har vi genomfört utbildningar inom lagen om offentlig upphandling och dokumenthantering för all personal. Dessutom har vi gått igenom och säkerställt alla rutiner och processer i samband med avtal, inköp och upphandlingar.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa