I tre års tid har jag larmat om en ohållbar situation

Säga vad man vill men Norrköpings kommun är inte direkt kända för att arbeta förebyggande eller att vara mån om en acceptabel arbetsmiljö och arbetsbelastning för sin skolpersonal.

Insändare 22 december 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med tanke på den alarmerande situationen som råder med ett nytt och havererande IT system som inneburit en ökad arbetsbelastning, obefintliga krafttag mot den nya smittspridningen, kraftigt ökade sjuktal bland elever och personal, nästintill obefintliga resurser till elever med det stöd de har rätt till enligt skollagen, så börjar man fundera om beslutande tycker att dom gör ett bra jobb och intar en stödjande funktion?Jag har larmat om en nästintill ohållbar situation i tre år, dessutom försökt få högre ansvariga komma till min arbetsplats för att på plats få se under vilka förhållanden jag och mina kollegor arbetar och om möjligt samtala kring om hur kommunen menar att vi ska utföra vår profession eftersom vi tydligen inte riktigt hängde med på kursen. 

Kort sagt kan man säga att det är lättare att slåss mot väderkvarnar! Jag har blivit informerad om att det är rektor som har ansvaret medan ni själva, politiker och utbildningsansvariga, åberopar ansvarsfrihet. Så kan man ju också göra när man inte törs, vågar eller har förmågan att tänka och agera längre än till sin egen lilla ruta.Beslutande i Norrköpings kommun, vad ni gör är att bryta ner den viktigaste tiden för barn och ungdomar. Ni pratar och visar på tabeller och staplar hur tjusigt det ser ut men glömmer att dom som är satta att uppfylla era och elevernas mål mår fysiskt och psykiskt dåligt.

Politiker, tjänstemän och utbildningschef, ta gärna kontakt med mig så ska jag visa er runt en dag och visa under vilka förhållanden vi arbetar. Jag ska visa våra lokaler, jag ska visa på alla anpassningar, åtgärdsprogram och framförallt, visa på hur jag arbetar med elever med psykosociala problem. Sen kan ni gå till era kontor och känna er stolta över hur bra ni själva arbetar för att stödja mig och rektor i vårat dagliga arbete! NT har mina kontaktuppgifter. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa