Bort med skräpande elsparkcyklar

Att tro att företagen som hyr ut elsparkcyklar ska ta sitt ansvar i frågan om att hålla reda på dessa så de inte ska utgöra ett hinder för andra, är bara naivt.

Insändare 29 juni 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Det ligger ju i affärsidén att de skall vara spridda över ett så stort område som möjligt, för att därigenom generera sponthyrning av förbipasserande. 

Att ha dem uppsamlade i olika förutbestämda parkeringsområden förtar ju hela idén med dem, nämligen lättillgänglighet kopplat till en minimal administration. Att vädja till någon form av användaransvar, att man som brukare parkera dem på ett sätt som inte orsakar hinder eller skada för andra är ju bara en hopplös tanke. 

Vem ska leda i bevis att en användare parkerat oaktsamt och därigenom orsakat en olycka? Nä, bort med otyget från våra gemensamma ytor som gator och torg, då nedskräpning inte är tillåtet i något annat sammanhang. 


Ämnen du kan följa
Elsparkcyklarnas framfart i Norrköping

Insändare: Sätt stopp för elsparkcyklarna i Mirum galleria

Sätt stopp för elsparkcyklarna i Mirum galleria

Insändare: Elsparkcyklarnas framfart i stan • "Jag har varit så nära att bli påkörd"

Elsparkcyklarnas framfart i stan • "Jag har varit så nära att bli påkörd"

Insändare: Ny förordning innebär förbud mot parkering av elsparkcykel på gångbanor • Kommunen svarar på hur de förbereder sig: "Platserna vi identifierar ska vara både trafiksäkra, funktionella och på lagom avstånd till kända målpunkter"

Ny förordning innebär förbud mot parkering av elsparkcykel på gångbanor • Kommunen svarar på hur de förbereder sig: "Platserna vi identifierar ska vara både trafiksäkra, funktionella och på lagom avstånd till kända målpunkter"

Insändare: Unga trafikanter förstår inte sitt eget bästa

Unga trafikanter förstår inte sitt eget bästa
Läs mer!

Klara, färdiga, gå – här inspireras de till ett bättre klimat: "Det vi gör i dag räcker inte"

Klara, färdiga, gå – här inspireras de till ett bättre klimat: "Det vi gör i dag räcker inte"

Debatt: Våga fråga barnen om mamma och pappa bråkar

Våga fråga barnen om mamma och pappa bråkar

Två elever fick elektriska stötar under skoltid – kommunen tvingas stänga skola • "Man behöver absolut inte vara orolig"

Två elever fick elektriska stötar under skoltid – kommunen tvingas stänga skola • "Man behöver absolut inte vara orolig"

Insändare: Nya Kvartetten satsar på privata företag

Nya Kvartetten satsar på privata företag

Insändare: Vi har ett spännande år framför oss

Vi har ett spännande år framför oss
Visa fler