Bort med skräpande elsparkcyklar

Att tro att företagen som hyr ut elsparkcyklar ska ta sitt ansvar i frågan om att hålla reda på dessa så de inte ska utgöra ett hinder för andra, är bara naivt.

Insändare 29 juni 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Det ligger ju i affärsidén att de skall vara spridda över ett så stort område som möjligt, för att därigenom generera sponthyrning av förbipasserande. 

Att ha dem uppsamlade i olika förutbestämda parkeringsområden förtar ju hela idén med dem, nämligen lättillgänglighet kopplat till en minimal administration. Att vädja till någon form av användaransvar, att man som brukare parkera dem på ett sätt som inte orsakar hinder eller skada för andra är ju bara en hopplös tanke. 

Vem ska leda i bevis att en användare parkerat oaktsamt och därigenom orsakat en olycka? Nä, bort med otyget från våra gemensamma ytor som gator och torg, då nedskräpning inte är tillåtet i något annat sammanhang. 

Ämnen du kan följa