Jägare hjälper till att samla in rävspillning

Spillningsprover ska avgöra om fler rävar kan bära på den fruktade dvärgbandmasken.
Ett hundratal jägare i Östergötland hjälper till med insamlandet av rävlort.

15 maj 2011 00:00

I slutet av april hittades en räv med dvärgbandmask fyra kilometer sydväst om Katrineholm. Räven, som sköts i februari i år, tillhörde en av de tusentals rävar som samlades in och analyserades sedan de två första fynden av parasiten påträffades i Västra Götaland hösten 2010.

Fyndet ökade oron för en smittspridning och invånare i de norra delarna av Finspångs kommun uppmanades att avmaska sina hundar och varnades för att äta bär eller frukt direkt från skogen.

Nu tas nästa steg. Skogarna ska sökas igenom.

Genom att analysera rävspillning hoppas forskare kunna avgöra om det finns fler smittade rävar i skogarna eller inte.

- Det har aldrig tidigare hänt att man undersökt spillning för att hitta en smitta, så det här är unikt. Skälet är att man vill vara klar med analyserna innan bärsäsongen drar igång och samtidigt begränsa smittan så tidigt som möjligt, säger Hans Blomberg, ordförande i Finspångs Jaktvårdskrets.

Systematiskt sökande
Sökandet går mycket systematiskt tillväga.

Genom att utgå från den gård där den smittade räven hittades har ett område med en diameter på fem mil ringats in. Cirkeln har i sin tur delats in i 490 rutor som var och en är två gånger två kilometer stor. 149 rutor finns söder om den sörmländska gränsen och ska gås igenom av östgötska jägare.

Den största delen av skogen som ska undersökas på den östgötska sidan tillhör Holmen Skogs viltskötselområde, där Håkan Svensson är administratör och den sammanhållande ledaren.

Fungerande organisation
- Området är gigantiskt, men organisationen är stark. Jakt i dag är inte samma sak som förr i tiden. I dag har jägare redan gått ihop i jaktlag och skötselråd, så en fungerande apparat finns. Jägarna kommer att klara av det här, även om läget är akut och det måste gå fort, säger han.

Han räknar med att omkring 75 till 100 personer kommer att vara involverade i arbetet med att samla in rävspillning från de olika rutorna i Östergötland.

- Det vi jobbar med nu är att få ut utrustningen och informationen till jaktlagen runtom i länet, sedan kan vi köra igång.

Tydligt reglerat
Tillvägagångssättet är tydligt reglerat av Jägareförbundet och SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

- Skulle det sedan vara så att smittan hittas på ett ställe, till exempel i Simonstorp, skickas fler prover till SVA. Hittar man fler skitar med smitta kan man få rita upp cirkel och göra en inventering till, säger Svensson.

Den påbörjade inventeringen av skogarna ska vara klar innan slutet av maj månad.

Fakta Så går sökandet till

Den smittade räven hittades vid Klastorp Säteri söder om Katrineholm. Platsen är placerad i centrum av en, av Jägareförbundet uppritad, cirkel med diametern fem mil, som ska genomsökas av jägare. Cirkeln har delats upp i 490 rutor, som var och en är två gånger två kilometer stor. Varje ruta ska genomsökas och från varje ruta ska minst ett, och max fyra, prov på spillning hämtas.

Varje prov, samt GPS-koordinaterna för var provet hittades, placeras i en särskild påse och märks med speciellt ID-nummer. Proverna skickas till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och vidare till ett laboratorium i Schweiz för analys.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!