80-åring fick avslag på färdtjänstansökan

Länsrätten går på samma linje som kommunen. Den 80-årige mannen är inte i behov av färdtjänst i dagsläget. Därför avslås överklagan.

19 augusti 2009 00:18
Mannen har i sin ansökan angett flera skäl till varför han skulle vara berättigad. Han har svårt att röra sig på grund av vikten, han har en lungsjukdom och han lider dessutom av hjärtsvikt. Han säger också att hans läge har förvärrats under senare tid vilket gör att han knappt orkar röra sig.

 

Mannen påpekar även att han tidigare, när han var bosatt i Norrköping, hade färdtjänst.

 

Finspångs kommun som avslagit hans ansökan hävdar bland annat att mannen inte har några synliga gångsvårigheter. Han förflyttar sig obehindrat i sin lägenhet och när han vistas utomhus använder han rollator. För att ha rätt till färdtjänst krävs ett varaktigt funktionshinder.

 

Länsrätten går på kommunens linje och fastslår att mannen inte anses ha sådana besvär som gör att han inte kan använda allmänna kommunikationer.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!