Skogsindustrin besökte Bergska

Skogsindustrin raggar framtidens medarbetare på gymnasieskolor.

27 maj 2009 00:18
- Eleverna blir positivt överraskade av bredden inom skogsindustrin. Det finns många spännande jobb och möjligheter, säger Hanna Svensson, ambassadör för Skogsindustrierna och Framtidsresan.

 

Skogsföretagens unga ambassadörer kom till Bergska skolan på temat Framtidsresan i tisdags.

 

Mobiltelefoner av trä
Innovativa rollspel blandas med upplevelser och aktiviteter. Kreativiteten är hög: Bränsle av tallbarr, vägbanor av cellulosa, studsande mobiltelefoner av trä samt en elektronisk tidning som uppdaterar sig själv är några idéer som kläckts av uppfinningsrika elever.

 

Eleverna får under några timmar chansen att fundera över den egna framtiden. Det ställs viktiga frågor om vad han eller hon ska satsa på, vilka jobb som behövs inom näringen och tillgången på utbildningar. Svaren söker eleverna själva på Framtidsresans stationer som döpts till Piccadilly Station, Studio K och Fiberspace.

 

- Branschen är jättebred och rymmer flera yrken på pappersbruk och sågverk. Här ryms allt från operatörer, elektriker och kemister till ingenjörer, miljöspecialister och ekonomer, tillägger Hanna Svensson.

 

Konkurrens från IT-företag
Konkurrensen om framtidens arbetskraft är stenhård från framför allt fordonsindustrin och IT-företag.

 

- Vi vill visa och väcka intresset att skogsindustrin är en del av lösningen för att skapa ett hållbart samhälle. Skogsindustrin är avancerad och vi vill tala om att det är ett alternativ på arbetsmarknaden för unga människor, säger Hanna Svensson.

 

I skogsindustrierna ingår ett 60-tal massa- och papperstillverkare och cirka 140 sågverk i många stora koncerner. Skogsnäringen har uppskattningsvis 82 000 anställda runt om i Sverige.

 

Framtidsresan har pågått under tio år. I höst beräknas sammanlagt 100 000 elever ha blivit informerade.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson