Dialog minskar drickandet i centrum

Utökad dialog, större förståelse och regelbundna möten minskar drickandet i centrum. Samarbetet och öppenheten har redan skördat framgångar, anser politiker.

15 maj 2009 16:18
NT har tidigare skrivit om stormötena mellan affärsmän, missbrukare och politiker. Nu kommer resultaten.

 

- Det gäller att få till ett samspel mellan parterna. Vad jag har förstått är det första gången man verkligen har pratat med gruppen som utpekas som ett irritationsmoment, säger Larseric Ramlöv (FP), kommunstyrelseledamot och ansvarig för samhällsplaneringen, som deltar i samtalen.

 

- Redan efter andra träffen med gruppen märkte vi stor skillnad, fortsätter han.

 

NT rapporterade i förra veckan att det så kallade torggänget i sommar ska få en egen kur att umgås i utmed Skutens strand. Syftet är dels att få bort drickandet på Bergslagstorget, dels att göra centrum lugnare.

 

- Företagare runt Kristallen och Systembolaget säger att problemen har minskat. Grunden är samverkan och att vi börjar känna varandra. Kunder och köpman ska känna trygghet i centrum, säger Inge Jacobsson (M) i kommunstyrelsen.

 

Nästa stormöte är inplanerat efter semestrarna i augusti.

 

- Det här uppsökande arbetet är viktigt. Tjänstemannakåren är snabb att ta tag i bekymren som uppstår, säger han.

 

Finspångs kommun erbjuder Fiket vid boendestödet intill gamla brandstationen som en träffpunkt. Tanken är att ordna vissa fritidsaktiviteter på dagtid kombinerat med biljard- och bordtennisbord samt tillgång till en dator. Andra idéer handlar om arbetsträning och regelbunden sysselsättning för att få bort gruppen från alkoholen.

 

- Dialogen har väckt nya idéer. Eventuellt kan gruppen hjälpa till med vissa sysslor i centrum. Kris (Kriminellas revansch i samhället) finns också med i bilden, säger Benny Gruväng, enhetchef för utförarenheten.

 

Larseric Ramlöv poängterar att ideella krafter i kombination med kommunalt regelverk också är effektivt när det gäller att mota nyrekryteringen av unga missbrukare. Ett verktyg är förbudet att dricka alkohol i centrum.

 

- Kris har gjort ett bra arbete. Det handlar om att se människan, möta honom eller henne och lyssna. Vi fortsätter dialogen, håller igång kommunikationen och är beredda att sätta in åtgärder om det behövs.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson