Förorenad mark måste saneras

Marken där den nya simhallen byggs är förorenad. Inom de närmaste veckorna påbörjas saneringen. Som kommunen får betala.

4 maj 2007 01:08
-Möjligen börjar saneringsarbetet redan nästa vecka, säger Lars Lind, platschef och markansvarig hos Peab, som ansvarar för simhallsbygget på Grosvadsområdet.

Det var också Peab som upptäckte föroreningarna i höstas, när grävarbetet påbörjades vid parkeringsplatsen.

- Vi kände en stark lukt och det var svart nere i marken. Det kan ha rört sig om ett området på 15 gånger 3 meter, så det var trots allt väldigt begränsat, säger han.

Flyktig gas
Peab rapporterade händelsen till miljö- och hälsoskyddskontoret, som gav Peab i uppdrag att anlita en konsult för vidare utredning. Kerstin Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör visar resultatet.

- Det handlar om en flyktig gas, exakt vad det är för typ vet vi inte, men vi kan ändå säga att den inte är farlig för människor. Det rör sig inte om några tungmetaller. Trots det måste åtgärder vidtas. Det är vår skyldighet, säger hon.

Att marken kring Grosvad har en del brister från miljösynpunkt, är ingen hemlighet, menar Kerstin Andersson.

- Det har ju legat en soptipp där, men enligt de bedömningar som berörda tjänstemän gjorde i samband med att detaljplanen skulle tas för området, var att soptippen legat på en helt annan plats än själva byggplatsen, säger hon.

Förvaltningschef Bo Petersson var en av tjänstemännen som gjorde bedömningen.

- Och jag är av samma uppfattning i dag, enligt det material vi har. Läget är under kontroll, säger han.

Bland annat har kommunens ansvariga tagit del av en rapport, som studenten Malin Johansson skrivit. Där finns en detaljerad redogörelse för delar av området. (se faktaruta)

Personligen tror inte Kerstin Andersson att föroreningarna härstammar från soptippen.

- Nej jag lutar nog åt att det kommer från de schaktmassor som under årens lopp körts till parkeringsplatsen för att jämna ut den.

Oklart hur dyrt
Oavsett orsaken till föroreningarna kommer således marken nu att saneras. Kommunen får stå för kostnaderna.

- Vad det kommer att gå på har jag ingen aning om. Det beror ju helt på hur stort området är. I nuläget har vi ingen aning om det, säger Kerstin Andersson.

Enligt Lars Lind hindras inte simhallsbygget av saneringsarbetet.

- Nej, det fortgår som vanligt utifrån det som vi nu känner till, säger han.

Kerstin Andersson menar också att det är alldeles för tidigt att säga om den planerade multihallen kommer att påverkas av det som man idag vet om området.

- Det får det fortsatta arbetet visa, som innebär att vi ska klassa de tippar vi har, enligt den avfallsplan som ska vara klar till 2010, säger hon.

Malin Johansson, student från Stockholms universitet, har i sitt examensarbete tittat närmare på fyra områden i kommunen där det legat soptippar. Ett av områdena är Grosvad där tippen låg vid den nuvarande bandyplanen. Området var cirka 1,5 hektar stort

Enligt uppgifter användes Grosvadstippen i varje fall 1942. Den lär ha nyttjas i 15-20 år och slutade att användas 1958, då ett nytt kommunalt avfallsområde, Sjömansäng, blev klart. Tippen täcktes då med schaktmassor

I stort sett var det hushållsavfall som hamnade på Grosvadstippen. I verksamheten ingick även bränning av avfall.

Huruvida föroreningar finns på området är ännu inte känt, eftersom inga prover är tagna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inger Ramstedt