Femöresbron går visst att rädda!

23 april 2019 14:19

Tack Karin Jonsson och Tekniska Nämnden (TN) för svar!

Kärnpunkten kring Femöresbron är att en ny bro ALDRIG kan ersätta den gamla. Bara som funktion men inte med historia och som inslag i miljön. En nybyggd bro är en nybyggd bro och tar för alltid bort historiska rötter och en djupt rotad själ som svävar över Motala Ström.

LÄS MER: "Nog" räcker inte som förklaring

LÄS MER: Svar: Så ligger det till med Femöresbron

Om jag har en gammal torpidyll i en vacker skogsmiljö i behov renovering för sin överlevnad så har jag två val. Antingen jämna huset med marken och bygga nytt, eller göra en varsam och kärleksfull renovering för att behålla historia, själ och karaktär. Grundsyllar till exempel (jmf Femöresbrons korrosionsskadade balkar) kan bytas ut. Man behöver inte riva och bygga nytt.

Det har aldrig konstaterats att det inte skulle gå att renovera den gamla bron. På kommunens hemsida beskrivs i retoriska ordalag; ”Det var svårt att veta…” Naturligtvis går det att renovera och rädda den befintliga bron! Det är en ”värderingsfråga”. TN tyckte inte det var värt det. Varför? Den är inte hårt trafikerad. Det finns inga trafiktekniska svårigheter. Det är ”bara” en enkel gång- och cykelbro. Men ack så fylld av historia och nostalgi.

TN:s förslag om bygge av en ny bro får också avslag från Länsstyrelsen. Bedömningen TN gjort att flytta Brostugan var inte korrekt. Länsstyrelsen föreslår i stället, som ett billigare alternativ, att renovera den redan befintliga bron. Nu krävs ytterligare projektering och ytterligare kostnader för ett nytt förslag.

Historien kring broar i Norrköping har varit ”infekterad” och kanske därför rör det upp känslor kring Femöresbron extra. Men i de två tidigare fallen har det handlat om nybyggnation. Här handlar det om en redan befintlig bro.

En ödmjuk vädjan till TN: Låt inte det här bli en prestigeladdad fråga. Gör historia och själ kring Femöresbron till fakta som får avgöra. Det finns en bro, en älskad, funktionell och vacker bro, använd den! Renovera den. Spara historia, och kanske till och med pengar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henric Daréus