Minskade anslag för sanering

Regeringen minskar anslaget för sanering av förorenade områden för att ta över ordförandeskapet
i EU:s ministerråd.

16 april 2009 00:21
Totalt krymper anslaget till sanering av förorenade områden med 15 miljoner kronor - från 540 miljoner till 525 miljoner.

 

Enligt vårpropositionen är det händelser i omvärlden, bland annat krisen på finansmarknaden, som gör att det kostar regeringen mer än planerat att förbereda sig inför det svenska halvåret som ordförande för EU:s ministerråd. En förstärkning på sex miljoner hämtas därför ur anslaget för sanering av förorenade områden.

 

Medlemsavgiften
Ytterligare nio miljoner flyttas från samma anslag för att användas till internationellt miljösamarbete. Det handlar om att täcka kostnader för valutaförändringar när det gäller medlemsavgiften i Internationella atomenergiorganet IAEA.

 

Östgötasaneringar
Länsstyrelsen driver sedan länge en rad olika projekt för att komma till rätta med gamla industriella föroreningar i Östergötland. Det största är saneringen av Valdemarsviken efter garveriföretaget Lundbergs läders verksamhet, vilket kostar 160 miljoner. Saneringen i Rimforsa för 8 miljoner är klar. Och igår överförde länsstyrelsen 3 miljoner till Linköpings kommun för den kommande saneringen i Gällstad-Lundby. Diskussioner förs nu om medel för rivningen av byggnader vid Gusums bruk.

 

- Jag tror inte att anslagsminskningen får några större konsekvenser för vårt arbete. Möjligen kan något projekt bli försenat, säger Markus Gustavsson, som handlägger sanering av förorenade områden i Östergötland.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!