Oklara svar om kyrkans lära

Om du säger ja, så är den nya ärkebiskopen inte kvalificerad att företräda kyrkan. Om du svarar nej, så vill du att kyrkan ska fungera som ett allmänt humanistiskt samfund. Det skriver Hans Andræ, kyrkoherde emeritus.

26 november 2013 04:10

Inför ärkebiskopsvalet den 15 oktober ställde Kyrkans Tidning (nummer 39) fem frågor till de fem främsta kandidaterna i provvalet. Svaren var till stor del oklara i fråga om kyrkans lära eller rentav ett förnekande av den.

Detta väckte förvåning och kritik bland den stora allmänheten. Maria Ludvigsson skrev i sin ledare i Svenska Dagbladet den 13/10 om kandidaterna: "De kan sannerligen konsten att relativisera… När ett samfund vänder trossatserna ryggen tappar det snart sig själv."

Lena Andersson skrev i Dagens Nyheter den 19/10 att "dunbolsterteologerna som har makten i Svenska kyrkan tycks ha ett viktlöst och konturlöst tankegods”.

Den sista frågan var: "Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed?" Antje Jackelen som blev vald till ärkebiskop sade att det är en omöjlig ja- eller nej-fråga. Hon undvek alltså frågan, men förklarade att "muslimer, judar och kristna tillber samma Gud”.

Kyrkan förkunnar att Gud är den Heliga Treenigheten: Fader, Son och Ande. I detta Guds namn sker alla dop (Matteus 28:19). Jesus ger den enda sanna bilden av Gud, ty med Fadern och den Helige Ande är han Gud.

Aposteln Tomas sade till den Uppståndne Herren Jesus: "Min Herre och min Gud!" (Joh. 20:28). Jesus är inte Gud för muslimerna. Deras bekännelse är: "Allah är en och Muhammed är hans profet." Allah och vår treenige Gud är inte samma Gud.

Jackelen har också sagt att "kyrkan får inte bygga höga trösklar för dem som har svårt att tro", till exempel kräva tro på att Jesus var "avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria" enligt den Apostoliska Bekännelsen.

Det är genom denna enastående födelse som Jesus är både sann Gud och sann människa. Därför kunde Han ge det fullkomliga offret på Korset till försoning för allas synder. Ingen kan tro på detta.

Luther förklarar i Katekesen: "Jag tror att jag icke av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komma till honom, utan den Helige Ande har kallat mig genom evangelium."

Detta ska Jackelen tala om för tvivlarna, ty hon har lovat att "förkunna Guds Ord så som det är oss givet i Guds Ord och så som våra bekännelseskrifter därom vittnar", och Katekesen är en av dessa skrifter. Att tro på jungfrufödelsen är en gåva som Gud ger oss genom Ordet och Anden.

Vill du att Svenska kyrkan även i framtiden ska "tro, lära och bekänna, att den enda regel och norm, varefter alla läror såväl som lärare böra pröva och bedömas endast är Bibelns profetiska och apostoliska skrifter."

Om du säger ja, så är den nya ärkebiskopen inte kvalificerad att företräda kyrkan. Om du svarar nej, så vill du att kyrkan ska fungera som ett allmänt humanistiskt samfund. Men en sådan så kallad kyrka blir ju onödig, eftersom det redan finns många humanistiska organisationer.

BILDTEXT: Svaren var till stor del oklara i fråga om kyrkans lära eller rentav ett förnekande av den, skriver debattören. ARKIVBILD: 080926 simonstorpsmiljö 01 Börje Gavér

CITAT: Ingen kan tro på detta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!