Tysta inte ner övervakningsskandalen

Sedan FRA-lagen infördes 2009 bör alla svenskar vara medvetna om att all privat nätkommunikation, vare sig den sker per mejl, facebook eller i mobilappar, potentiellt kopieras över till statliga datorer, genomsöks och läses. Det skriver Torbjörn Wester, ordförande Piratpartiet Norrköping.

19 augusti 2013 10:27

Ledarsidan i Norrköpings tidningar konstaterade i lördags att den stora avlyssningsskandalen i USA borde vara öppet mål för Piratpartiet. Den amerikanska visselblåsaren Edward Snowden har avslöjat att USA bedrivit övervakning i stor skala av vanliga människors nätkommunikation.

Med tanke på stormen kring FRA-lagen 2008, som bidrog till att Piratpartiet fick två mandat i EU-valet 2009, skulle man kunna tänka sig att det vore en lätt sak för partiet att få uppmärksamhet nu, särskilt med tanke på FRA:s nära samarbete med amerikanska NSA. Verkligheten är dock den motsatta.

Problemet är att alla de fyra allianspartierna tillsammans med Socialdemokraterna har baxat igenom en allt mer långtgående övervakning av svenskarna. Bit för bit har FRA fått större befogenheter och friare tyglar. Det politiska etablissemanget har verkligen inget intresse av att skandalen briserar, tvärtom. Piratpartiet kämpar i motvind när de etablerade politikerna försöker tiga ihjäl frågorna om grundläggande demokratiska rättigheter.

Sedan FRA-lagen infördes 2009 bör alla svenskar vara medvetna om att all privat nätkommunikation, vare sig den sker per mejl, facebook eller i mobilappar, potentiellt kopieras över till statliga datorer, genomsöks och läses. Eventuellt skickas informationen vidare till USA också. I Sverige har vi inte längre rätt att utbyta intima meddelanden med varandra, eller kommunicera med läkare eller journalister, utan att FRA kan stå och läsa över axeln på oss.

Sedan FRA-lagen infördes har hemliga granskningar av FRA:s verksamhet läckt ut vid ett flertal tillfällen, och visat på stora brister och ren nonchalans inför det regelverk som gäller. I Piratpartiet gör vi allt vi kan för att lyfta frågan. Vi skriver debattartiklar och blogginlägg, har ansökt om demonstrationstillstånd vid Obamas Sverigebesök och en del sympatisörer affischerar uppenbarligen olagligt på elskåp i Norrköping.

Men det är alltför många som tjänar på att frågan tystas ned, för att vi ska klara det själva. Media och alla medborgare har också ett ansvar. All generell övervakning av privat kommunikation är oförenlig med de principer som ligger till grund för det fria och öppna samhället. Därför behövs Piratpartiet mer än någonsin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!