(S) orealistiska jordbrukspolitik slår fel

Målet att ytterligare fördubbla ekoproduktionen skulle också öka det statliga stödet med lika mycket samtidigt som landsbygdsprogrammet redan är under stark press. Det skriver Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C), ersättare i miljö- och jordbruksutskottet.

19 juli 2013 12:33

Centerpartiet är det moderna miljöpartiet. Vi står upp för resurshushållning och för att sluta kretsloppen. Vi inser vad jordbruk och livsmedelsproduktion betyder globalt i världen och i Sverige, för att mätta världsmedborgarna och för miljö, kretslopp, levande landsbygd och biologisk mångfald.

Medan Socialdemokraterna vill öka just det svenska jordbrukets skatter och byråkratikostnader vilket försämrar konkurrenskraften samt sätter upp mål att kraftigt sänka skördarna och höja priserna genom en ensidig ekofokusering ser Centerpartiet till helheten och tar strid för att utveckla svensk livsmedelsproduktion i sin helhet inklusive den viktiga ekonischen.

Detta är högaktuellt eftersom den viktiga mjölk- och köttproduktionen, trots olika insatser som Centerpartiet drivit fram i alliansen, fortfarande backar. Sverige är i dag det land i Europa som är mest importberoende. Det är en utveckling som måste vändas.

Därför är det utmärkt att landsbygdsminister Erlandsson nu presenterat en 4-punktsplan för att stärka den svenska matproduktionen med konkreta förslag om offentlig upphandling, ursprungsmärkning, satsning på mjölk och nötproduktion samt på landsbygdsprogrammet. Detta är tillsammans med genomförda kostnadssänkningar för jordbruket och den tillsatta utredningen för att förbättra jordbrukets konkurrenskraft mycket positivt.

Däremot vore det förödande med den halva miljard som Socialdemokraterna vill lägga på ett redan pressat jordbruk i skatter och byråkratikostnader. Målet att ytterligare fördubbla ekoproduktionen skulle också öka det statliga stödet med lika mycket samtidigt som landsbygdsprogrammet redan är under stark press. Risken är också uppenbar att överskott kan uppstå vilket skulle ge prispress och främst drabba dagens ekoproducenter.

Livsmedelsarbetareförbundet, som in på bara skinnet ser hur livsmedelsindustrin flyttar ut, är också starkt kritiska till Socialdemokraternas ensidiga fokus på dyrare mat som sällan är något alternativ för till exempel barnfamiljer och ensamstående föräldrar. S-förslaget om en livsmedelsstrategi är tänkvärt, men skulle slå fel om den innehöll de orealistiska s-förslagen enligt ovan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
STAFFAN DANIELSSON riksdagsledamot (C), ersättare i miljö- och jordbruksutskottet