AF tryggar framtida kompetensbehov

Många företagare inser fördelarna med att helt kostnadsfritt anlita Arbetsförmedlingen för att få stöd i sin personalrekrytering. Det skriver Madeleine Peyron, Linda Strand och Fia Blix, Arbetsförmedlingen Norrköping.

31 maj 2013 13:26

Kompetensförsörjningen har blivit en allt viktigare fråga för Östergötlands utveckling och framtid. Fram till 2025 ser Arbetsförmedlingen i Norrköping ett stort behov av nyrekryteringar till såväl offentliga som privata arbetsgivare.

Det är Arbetsförmedlingens uppdrag att stötta och hjälpa arbetssökande att hitta jobb och att hjälpa arbetsgivare hitta arbetskraft. Människor behöver arbete för ett rikt liv och företagen behöver kompetent personal för att kunna utvecklas. Detta tjänar alla på, de arbetssökande, företagen och hela samhället.

Förra året fick mellan 7 000 och 8 000 inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Norrköping jobb eller påbörjade studier. Detta är ingen dålig siffra, men det tillkommer hela tiden nya arbetssökande som behöver stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

De arbetsgivare som tar hjälp av Arbetsförmedlingens kunnande, erfarenhet och resurser har stora möjligheter att säkra sin kompetensförsörjning på ett bra sätt. På arbetsförmedlingarna arbetar välutbildad personal med specialkunskaper inom många branscher. Vi har också tillgång till effektiva hjälpmedel i form av olika sök- och matchningsverktyg.

Vissa arbetssökande står längre ifrån arbetsmarknaden och måste prioriteras. Det är viktigt att vi alla tänker på att människorna i dessa grupper är en värdefull resurs för kompetensförsörjningen. Inte minst när konkurrensen om arbetskraften hårdnar. Det handlar om att se möjligheterna i stället för begränsningarna. Arbetsförmedlingen kan dessutom erbjuda olika former av stöd för att underlätta anställningar från dessa grupper.

Många företagare inser fördelarna med att helt kostnadsfritt anlita Arbetsförmedlingen för att få stöd i sin personalrekrytering. På ett år har vi tre miljoner arbetsgivarkontakter i landet. 90 procent av de arbetsgivare som använt sig av Arbetsförmedlingen är nöjda med samarbetet.

Sportbutiken Intersport i Norrköping är ett bra exempel på hur unga praktikanter tagits in och sedan internutbildats under praktikperioden. En del av praktikanter har timanställts direkt efter praktiktiden. Detta har sedan utvecklats till att flera av praktikanterna gått vidare till heltidsanställningar. Samarbetet mellan Intersport och Arbetsförmedlingen är ett positivt exempel på samarbete som utvecklats under flera år och som inneburit att företaget satsar på ungdomar så att de ska får en chans att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen når ut i hela Sverige och genom vårt Eures-nätverk når vi ut till hela Europa. Arbetsförmedlingens portal för platsannonser, Platsbanken, har omkring tolv miljoner besök varje månad. Dessutom ordnar Arbetsförmedlingen yrkesutbildningar för att anpassa arbetssökande till arbetsgivarnas behov. Vi förmedlar praktikplatser och organiserar årligen jobbmässor och tusentals rekryteringsträffar där arbetsgivare och arbetssökande möts.

Arbetsförmedlingen prioriterar arbetsgivarkontakter och bygger upp särskilda grupper som arbetar med detta. Genom ett utökat och bra samarbete med landets arbetsgivare kan fler personer få praktik och anställningar. Tillsammans kan vi trygga framtida kompetensbehov.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
MADELEINE PEYRON Arbetsförmedlingschef i Norrköping LINDA STRAND sektionschef Af- Norrköping FIA BLIXT företagshandläggare Af-Norrköping