Strålningen en risk för nyfödda

Upprepade resultat från forskningen visar att mobilstrålning har en negativ påverkan, både på hjärtat hos nyfödda och ofödda. Det skriver Mona Nilsson, vice ordförande, Strålskyddsstiftelsen.

20 maj 2013 13:52

I veckan kunde vi läsa om att oväntat stort antal nyfödda spädbarn hade drabbats av livshotande kollaps eller livlöshetsattack under sitt första levnadsdygn. I flera fall hade kollapsen inträffat då mamman använde en smarttelefon.

Vi är inte förvånade över de fakta som nu framkommer enligt denna undersökning från Karolinska Institutet. En mobiltelefon eller smartmobil sänder ut mycket höga nivåer av mikrovågsstrålning, som visats påverka bland annat hjärtat hos nyfödda och foster på ett negativt sätt.

De nya smartmobilerna riskerar dessutom att utsätta ett spädbarn som ligger i mammans famn mycket mer än traditionella mobiler eftersom de har antennen nedåt. Det leder till att barnet kommer väldigt nära mobilens antenn där den allra starkaste strålningen finns. Ett nyfött spädbarns skallben är dessutom mycket mjukt och skallbenet inte fullt utvecklat. De absorberar därför mycket mer strålning jämfört med en vuxen.

Det är alltså mycket mer sannolikt att det är mikrovågsstrålningen från smartmobilen som har samband med de inträffade kollapserna, snarare än att mobilen stulit mammans uppmärksamhet vilket diskuterats.

Upprepade resultat från forskningen visar att mobilstrålning har en negativ påverkan, både på hjärtat hos nyfödda och ofödda. I djurförsök har försämrad överlevnad visats och spermier som utsätts för mobilstrålning kan få skadat DNA.

Forskare har observerat att såväl nyfödda spädbarns som ofödda fosters hjärtan påverkades negativt efter att mamman talat i mobilen i bara tio minuter. Hjärtat slog snabbare, samtidigt som den mängd blod som pumpades ut minskade. Effekterna var störst ju yngre fostret var. Forskarnas slutsats var att gravida och nyförlösta kvinnor inte bör använda mobiltelefon. Det här är en respons på den stresseffekt som strålningen orsaka och som kan vara skadlig, till och med livshotande i extrema fall. Om hjärtat pumpar för snabbt under en längre tidsperiod så förändras balansen mellan syre och koldioxid i blodets hemoglobin. Hjärtarytmin kan även leda till att blodet pumpas ut mindre effektivt.

Andra undersökningar de senaste åren har visat att foster och små barn kan skadas även på andra sätt av mammans mobil. Möss som exponerades under fostertiden i musmammans mage fick bestående skador på hjärnan som vuxna som yttrade sig i beteendestörningar och sämre minne. Barn till mammor som använde mobilen mycket under graviditeten löper ökad risk för att utveckla migrän och beteendestörningar enligt en stor dansk undersökning.

Effekterna är så väl beskrivna och visade att många andra länder och internationella organisationer nu avråder gravida och små barn från att använda mobilen. Redan 2003 började den ryska nationella expertgruppen RCNIRP avråda gravida kvinnor och barn och ungdomar under 18 år från att använda mobilen på grund av allvarliga långsiktiga risker för neurologiska skador.

Det är snart bara i Sverige, där mobilindustrin anses vara så viktig för landets ekonomi, som ingen information ges till föräldrar och gravida om strålningsriskerna för de små. Därför har vi startat Strålskyddsstiftelsen som informerar sakligt om de många riskerna med strålningen från den trådlösa tekniken. Det är mycket brådskande att få ut budskapet till gravida kvinnor, nyblivna mammor och småbarnföräldrar om att inte bara smartmobilens men även surfplattans och det trådlösa datanätverkets mikrovågsstrålning innebär mycket allvarliga hälsorisker samt att de som är allra känsligast är som vanligt de allra minsta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!