Kommunen som svarat för vårdskandaler

Vi i Folkpartiet är allvarligt bekymrade över utvecklingen mot monopol som nu pågår i Norrköping genom att Vänsterpartiet lyckas genomdriva sin socialistiska politik. Det skriver Gunnar Asserhed (FP) och Mathias Sundin (FP) i ett svar till Mona Olsson (V) och Linda Snecker (V), NT-debatt 24/4.

25 april 2013 09:11

Av Vänsterpartiets inlägg i NT 24/4 framgår tydligt att vinster i äldreomsorgen inte ska investeras i verksamheten utan användas till annat i kommunen. Därmed lever inte Vänsterpartiet som man lär att vinster ska åter till verksamheten. För oss i Folkpartiet är det självklart att de 130 miljoner kronor som blev vinsten i kommunens äldre- och funktionshinderomsorg mellan år 2009 och 2011 borde ha återförts till verksamheten för att stärka kvaliteten. Pengarna hade ju budgeterats för detta.

Vad hände då dessa år med Vänsterpartiet som ansvarig för detta politikområde? Jo, tvärtemot budskapet från Vänsterpartiet om satsningar på mera personal så ökade besparingstrycket på verksamheterna. En kraftig neddragning har skett av personal genom att bemanningen före år 2009 var 0,78 personal per boende till i dag 0,69 på våra äldreboenden. Så fungerar V-politiken i praktiken.

Nu har Vänsterpartiet lyckats driva bort Attendo som med god kvalitet drev Kalkstensgatans äldreboende i Norrköping. Mot verksamhetsledningens, personalen och de boendes vilja tvingade man kommunen att överta till en högre kostnad för kommunen och till en lägre personalbemanning på boendet. Ska vänsterpartisternas också driva bort Carema från Norrköping? De driver sedan många år med mycket hög kvalitet en liten verksamhet inom funktionshinderomsorgen i Norrköping. Det är varken Attendo eller Carema som förorsakat några vårdskandaler i Norrköping. Det är kommunen själv som svarat för dessa.

Vi i Folkpartiet är allvarligt bekymrade över utvecklingen mot monopol som nu pågår i Norrköping genom att Vänsterpartiet lyckas genomdriva sin socialistiska politik. En mänsklig vård och omsorg skapas genom liberala lösningar där en mångfald av vårdgivare på kommunens uppdrag och i samverkan med kommunen erbjuder den enskilda människan valfrihet.

Vänsterpartiets ”mina timmar” innebär att den enskilde enbart kan välja mellan städning och tvätt eller liknande service med samma utförare nämligen kommunen. Det är ingen verklig valfrihet för den enskilde. Endast om den enskilde har möjlighet att kunna välja en annan utförare än kommunen kommer valfriheten att vara verklig. Folkpartiet kommer att fortsätta att kritisera socialismen som förkväver den enskildes rätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!