Lever Vänsterpartiet som man lär?

4 april 2013 15:43

Linda Snecker (V) berömmer Vänsterpartiet i NT-debatt 3/4 för att ha kommunaliserat privat drivna vårdenheter i Norrköping. Detta är sant, men det är osant att skälet var att de hade sämre kvalitet. Tvärtom har till exempel det privat drivna äldreboendet på Kalkstensgatan, i SKL och Socialstyrelsens öppna jämförelser, haft bättre värden för kvalitet än många av de kommundrivna. Trots att det nu blir dyrare och får lägre personalbemanning tvingas detta välskötta äldreboende nu in i den kommunala organisationen.

Samma med hemtjänsten i Vilbergen som i många år drivits av en privat utförare och nu har tvingats bort också den av rent socialistiska skäl. Från och med nu finns ingen privat driven hemtjänst i Norrköpings kommun. Alla som har hemtjänst i Norrköping är hänvisade till kommunens organisation, som dessutom är satt under hård press och haft sparbeting under flera år under Vänsterpartiets styre.

1. Vänsterpartiet hävdar att all vinst som görs i välfärden ska återinvesteras i verksamheten. Men lever Vänsterpartiet som man lär? Vården och omsorgen i Norrköpings kommuns regi gjorde 2009, 2010 och 2011 en vinst på de egna verksamheterna med mer än 130 miljoner kronor. Dessa miljoner har inte använts till vård av gamla och funktionshindrade. Pengarna har i stället använts till annat inom kommunen. Så fungerar V:s politik i praktiken när det gäller de allra sköraste medborgare, de gamla, sjuka och funktionshindrade.

2. De besparingar som kommunens majoritet, där V ingår, genomfört drabbar gamla och funktionshindrade mera än andra i kommunen. Förutom det allmänna sparbeting om minus en procent som kommunen lade på alla verksamheter 2012 fick vård och omsorg ytterligare minus 1,5 procent genom att ett nytt äldreboenden inte fullt ut fått finansiering. Vård och omsorg hade alltså besparingsbeting under 2012 på minus 2,5 procent. Verksamheterna dignar fortfarande under detta ok. Så fungerar V:s politik i praktiken i Norrköping.

3. Norrköping drabbades 2011 av flera vårdskandaler. Alla inom den kommunalt drivna verksamheten med V som främst ansvarig genom sin ordförandepost i nämnden. Socialstyrelsen har under senare år haft många anmärkningar på den kommunalt drivna verksamheten. I flera fall har det gällt bristande bemanning trots att Vänsterpartiet ständigt hävdar bemanningen som den viktigaste frågan i vård och omsorg. Så fungerar V:s politik i praktiken.

Den där gamla och djupt konservativa tanken, som är Vänsterpartiets vision, att allt sköts bäst av stat och kommun har fått sig en rejäl knäck under Vänsterpartiets ledning av vård och omsorg i Norrköpings kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!