Försäkringsbranschen har huvudansvaret

Staten har varit tydlig med att försäkringsbranschen själv har huvudansvaret för att utreda försäkringsbedrägerier och annan försäkringsrelaterad brottslighet. Det skriver Mats Galvenius, vice vd Svensk försäkring i ett svar till Gustav Nipe, förbundsordförande Ung pirat, NT-debatt 29/1.

2 februari 2013 00:00

Försäkringsbranschen motverkar bedrägerier på ett ansvarsfullt sätt. I en debattartikel den 29 januari efterlyser Gustav Nipe en granskning av försäkringsbranschens hantering av personuppgifter vid utredning av försäkringsbedrägerier. Branschorganisationen Svensk försäkring har utarbetat riktlinjer för hur branschen hanterar personuppgifter och för hur försäkringsbedrägerier ska utredas.

Försäkring innebär att försäkringstagarna solidariskt övertar risken från individer som drabbas av olika typer av skador. Försäkringslösningar skulle överhuvudtaget inte kunna erbjudas om enskilda individer eller kriminella nätverk utan hinder kunde genomföra omfattande försäkringsbedrägerier.

Staten har varit tydlig med att försäkringsbranschen själv har huvudansvaret för att utreda försäkringsbedrägerier och annan försäkringsrelaterad brottslighet. Det är därför vår skyldighet att motverka försäkringsbedrägerier för att skydda alla de ärliga kunderna som får betala bedrägerierna genom höjda premier.

För att säkerställa att branschens arbete bedrivs med hög kompetens och högt ställda etiska krav har Svensk försäkring fastställt riktlinjer för utredning av oklara försäkringsfall. Alla försäkringsbolag som är medlemmar i Svensk försäkring har förbundit sig att följa dessa riktlinjer. Av riktlinjerna framgår att alla personuppgifter ska hanteras i enlighet med personuppgiftslagen och att kunden normalt ska underrättas snarast om att en utredning inleds.

Försäkringsbranschen betalar årligen ut ersättning i drygt 1,5 miljoner skadefall. Endast
i ett fåtal fall genomförs mer omfattande utredningar då det finns misstanke om bedrägerier till mycket stora belopp eller med koppling till organiserad brottslighet.

Försäkringsbranschen står under Finansinspektionens tillsyn och branschens hantering av personuppgifter granskas regelbundet av Datainspektionen. Vi menar att branschens arbete med att motverka försäkringsbedrägerier sköts på ett seriöst och ansvarsfullt sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
MATS GALVENIUS vice vd Svensk försäkring