Klimat med sans, fakta och logik

Vissa klimatforskare knutna till IPCC, är så fixerade vid drömmen att rädda världen, att de frestas till självbedrägeri i urvalet av data och deras tolkning. Det skriver Sture Åström, Helsingborg.

31 januari 2013 00:00

NT-ledaren den 28/1 efterlyste sans i klimatdebatten. Ofta är det spekulationer och antaganden som får de stora rubrikerna, vilket sedan utnyttjas av dem som lever på skräckscenarierna. Världsbankens rapport gav inga nya fakta, men spekulerade i vad som kunde hända om jorden blev fyra grader varmare. De flesta som uttalade sig förutsatte att det blir fyra grader.

Under rubriken Stigande havsnivåer ett känt problem den 17/1 påstods att haven kommer att stiga en hel meter och att nya resultat "pekar på att avsmältningen av isarna kan ske snabbare än beräknats" med hänvisning till den fem år gamla rapporten AR 4 från IPCC. Googlar man DMI nordlige halvkugle" finner man att isen i Arktis den 27/1 hade den största utbredningen för det datumet sedan 2009.

Sedan den 14/12 är innehållet bekant i de vetenskapliga arbeten, som avses för IPCC:s nästa rapport, AR 5. Deras fakta visar:

1. Ingen uppvärmning har skett sedan 16 år tillbaka.

2. Havens nivåer är stabila.

3. Orkaner, torka och översvämningar kan inte kopplas till uppvärmning.

4. Halten vattenånga i atmosfären har inte ökat, snarare minskat något.

Sista punkten är dramatisk: IPCC:s hypotes om koldioxidens, CO2:s, farliga verkan är falsk. CO2 omsätter bara obetydliga mängder energi. Vattenånga har en hundrafaldig potential. IPCC har antagit att CO2 ger en liten uppvärmning, som förångar vatten, så att dess halt i luften ökar och ger en större uppvärmning. Den orsakar i sin tur mer avdunstning och så vidare, varv efter varv.

Då vattenångan faktiskt minskat, kan CO2 rent logiskt inte ha haft någon effekt. Detta bevisar att den inte kan orsaka någon märkbar uppvärmning. Googla: "Upprop Agenda" för fler fakta.

AR 5 blir diger, så IPCC gör en sammanfattning för media och politiker. Där envisas de ändå med att "tolka in" en uppvärmning av 2 till 4,5 grader orsakad av mänsklig aktivitet: utsläpp av CO2.

Vissa klimatforskare knutna till IPCC, är så fixerade vid drömmen att rädda världen, att de frestas till självbedrägeri i urvalet av data och deras tolkning. Flera av deras ledande företrädare har avslöjats med att manipulera och förfalska data, vilket visats i Climategate I och II. IPCC:s ordförande Pachauri lät trycka påståendet att Himalajas glaciärer skulle vara borta 2035, fast han visste att det var fel. Han ville skrämma politikerna till snabb aktion.

Koldioxiden gör inget som märks åt klimatet. Spara på olja och kol ska vi göra ändå, men med förnuft och ekonomi. Sans får debatten ifall media trycker uppmätta resultat i stället för gissningar om att "det kan bli värre än beräknat".

Fotnot: Källa:

Fotnot:
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!