Ny lagstiftning stärker barns rättigheter

Regeringen har inte bara lagt fram en lagstiftning, utan ger även resurser till kommunerna. Det skriver Maria Larsson (KD).

3 december 2012 00:00

Nu har barnen fått en stärkt lagstiftning. Riksdagen har beslutat att ändra socialtjänstlagen för att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att göra det.

För de flesta barn i vårt land utgör föräldrarna och familjen tryggheten i tillvaron. Samtidigt finns det hem där barn får allt annat än trygghet, där droger och våld dominerar vardagen. Men alla barn har rätt att få växa upp under trygga förhållanden få god omvårdnad och få utvecklas
i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar. Det står i Barnkonventionen och vi kristdemokrater gör allt för att det också ska bli verklighet. För alla barn.

Med denna nya lagstiftning stärker vi barns rättigheter i Sverige. Vi gör också lagstiftningen "tydligare" och mer lättillgänglig. Låt oss ge några exempel.

Nu ska Socialtjänsten bli bättre på att marknadsföra sitt arbete så barn i utsatthet vet att någon finns till för dem. Vidare kommer nu "Barntjänsten på nätet" som ska vara en lättläst presentation av lagtexten. Detta för att det ska bli enklare för barn, föräldrar och organisationer att veta hur lagstiftning och regelverk kring barn i utsatthet ser ut.

En lagstiftning är inte mycket till hjälp om den inte är känd och om den är svårtydd. Nu blir det tydligare för alla att man ska göra en anmälan till socialnämnden redan när ett barn misstänks fara illa.

Barn där ett omhändertagande skett ska få en egen namngiven socialsekreterare. Det ger en trygghet att veta vem man kan ta kontakt med. Socialsekreteraren ska besöka barnet regelbundet och särskilt beakta att barnet får god
skolgång och tillräckligt med hälso- och sjukvård.

Regeringen har inte bara lagt fram en lagstiftning, utan ger även resurser till kommunerna. Det förebyggande arbetet skärps precis som kontroll och uppföljning för att stärka kvalitén. Sammanlagt kommer regeringen att satsa 200 miljoner kronor årligen fram till 2015 och därefter 182 miljoner kronor årligen.

Vi är skyldigt varje barn det bästa vi kan ge. Men dessa lagändringar ger vi barnen ökade rättigheter. Och det behövs, för barndomen går aldrig går i repris.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
MARIA LARSSON (KD) barn- och äldreminister