Ta tillvara landsbygdens potential

Vi föreslår sänkta arbetsgivaravgifter, ett investeraravdrag, och fortsatta förenklingar för företagen. Det skriver Staffan Danielsson (C) och Karin Jonsson (C).

29 september 2012 00:00

På senare tid har landsbygdens möjligheter och villkor diskuterats flitigt. Miljöpartiet försöker framställa sig som det stora landsbygdspartiet genom högre beskattning och orimliga miljökrav. Detta försämrar konkurrensen och är därmed ett hot mot hela den svenska jord- och skogsnäringen vilken är grunden för en levande landsbygd.

Vänsterpartiet talar sig varm för landsbygden samtidigt som de uttalar att kommun och stat bör äga jord och mark för att kunna ha ett övergripande ansvar för produktion av varor och tjänster. Centerpartiet värnar om äganderätten och självklart ska den enskilda jord- eller markägaren ansvara för hur företaget ska skötas, det är inte statens sak.

Till skillnad mot dessa partier så handlar Centerpartiets politik om att tillvarata landsbygdens unika potential. Vår uppgift är att underlätta för boende, företagande och tillvarata kreativa krafter som ser möjligheter. Vi har sammanfattat de 25 viktigaste hållbara utvecklingspunkter i Agenda för landsbygden 2012. Grunden är jobb, infrastruktur och service.

För fler jobb krävs lägre kostnader för att anställa, enklare regler och mer riskvilligt kapital. Vi föreslår sänkta arbetsgivaravgifter, ett investeraravdrag, och fortsatta förenklingar för företagen. Vi föreslår också ett antal riktade insatser till de gröna näringarna som är motorn på landsbygden. Vi vill också att de krav som Sveriges kommuner och landsting ställer vid upphandling av mat ska motsvara kraven för svensk livsmedelsproduktion. Vi föreslår också en servicegaranti i hela landet. Statlig och offentlig service ska finnas i hela landet och ska vara samordnad efter befolkningens och företagens behov.

Skolan är ofta en motor på landsbygden och den måste anpassa sin undervisning efter landsbygdens förutsättningar. Vi måste våga tänka nytt så att även landsbygdens barn ska kunna erbjudas behöriga lärare. Det kan handla om att koncentrera ämnen till vissa dagar, att komplettera med webbaserad undervisning och samverka med andra verksamheter.

En robust infrastruktur är en grundbult för landsbygden och de som bor där. Grunden är det lokala vägnätet för arbets- och fritidsresor samt för företagstransporter. Hela landet ska också kunna ta del av bredbandets möjligheter. Därför har Centerpartiet drivit igenom kraftigt höjt stöd det enskilda vägnätet och till bredbandsutbyggnaden.

De stora vägarna och järnvägarna är också avgörande för hela landets utveckling. Storsatsningen på Ostlänken i årets budget är en stor centerframgång och oerhört betydelsefull för Östergötland.

Vi välkomnar den landsbygdspolitiska debatten, men vår övertygelse är att både Vänsterpartiets och Miljöpartiets recept för landsbygden tyvärr är en ordentlig återvändsgränd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
STAFFAN DANIELSSON (C), riksdagsledamot; KARIN JONSSON (C), oppositionsråd;