Vindkraften pressar elpriset - inte tvärtom

Vindkraften bidrar till att Sverige slipper importera el från klimatpåverkande energislag. Det skriver Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi i ett svar till Jonny Fagerström och Sune Sjöström, NT-debatt 26/7.

13 augusti 2012 00:00

I en replik den 26 juli på min debattartikel i Norrköpings Tidningar påstår Jonny Fagerström och Sune Sjöström att vindkraften "driver upp elpriserna". Det förhåller sig precis tvärtom. Energimyndigheten har i en rapport slagit fast att om man utökar ambitionsnivån för förnybar elproduktion, inklusive vindkraft, kommer den ökade produktionen att pressa ner elpriset och "totalt sett kommer genomsnittskostnaden för elkunden att vara lägre".

Fagerström är aktiv inom det klimatskeptiska nätverket Stockholmsinitiativet, som inte bara ifrågasätter den vetenskapligt påvisade klimatförändringen utan också bildar opinion mot vindkraft. Han och Sjöström påstår i sin replik att vindkraften "minskar inte heller koldioxidutsläppen". Också detta är helt felaktigt. Vindkraften bidrar till att Sverige slipper importera el från klimatpåverkande energislag. Alliansregeringen har dessutom slagit fast att "ökad export av kolsnål el från Sverige till Europa ersätter kolkraft och minskar klimatutsläppen". Vindkraften lämnar dessutom inget avfall till kommande generationer och är därför långsiktigt hållbar.

En ny rapport från den europeiska vindkraftsorganisationen Ewea, baserad på analyser av revisionsbyrån Deloitte, visar att investeringar i vindkraft är ett effektivt verktyg för att skapa sysselsättning och ge ekonomin i Europa ett positivt bidrag. Närmare 240 000 européer är verksamma inom vindkraftsbranschen, och antalet väntas fördubblas fram till 2020. Vindkraftsbranschen präglas av en snabb teknisk utveckling och satsar nästan tre gånger mer på forskning och utveckling än genomsnittet inom övriga industrisektorer. Vindkraftens nytta handlar inte bara om försörjningstrygghet och minskad klimatpåverkan. Enligt en ny rapport från WSP uppgick de svenska skatteintäkterna från vindkraftsbranschen till 2,0 miljarder år 2011 och beräknas öka till 3,6 miljarder kronor år 2020.

Den svenska utbyggnaden av vindkraft har överträffat alla förväntningar. Samtidigt har elproducenternas ersättning för ny förnybar el mer än halverats på två år. Det skapar problem för vissa vindkraftsprojekt och från 2014 ser det ut att bli en kraftig inbromsning, om inte regeringen agerar. De allt lägre samhällskostnaderna för vindkraftsutbyggnaden innebär en gyllene möjlighet för regeringen att tidigarelägga utbyggnaden av förnybar el, och höja ambitionsnivån fram till 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!