Ömsesidig respekt i stället för könskamp

Regleringar och lagar kan många gånger vara nödvändiga och ge sken av ett jämställt samhälle. Men frågan är om det ger en djupare förändring. Det skriver Jonas Ahlforn von Beetzen, Maare Tamm, Ivar Gustafsson och Olof Djurfeldt.

12 juli 2012 00:00

Genusdebatten utgår i dag från en könsmaktsordning. Män har, enligt denna, av tradition fostrats till att ha den beslutande och ekonomiska makten i både samhället och familjen och förtrycka kvinnor. Kvinnor har fostrats till att underordna sig männen och hindras i sin utveckling. Eftersom de tjänar mindre värderas de lägre än männen.

Kyrkan har uppfattats som bakåtsträvande
i genusfrågor. Kritiken kan många gånger vara befogad, men i kyrkans historia finns många exempel på hur kristna varit banbrytande för kvinnors fri- och rättigheter. Sveriges Kristna Råd lyfter fram genusfrågor och kvinnofrågor är ett viktigt område både hemma och på missionsfälten.Den största risken med jämställdhetsdebatten i dag är att vi inte kommer att få jämställdhet utan hård politisk kontroll. Man utgår från att människans värde utgår från vad hon presterar och hur mycket hon tjänar. Den kristna synen
i debatten om jämställdhet är tyvärr ofta bara en blekare kopia av synen i samhället och har inte tillfört något nytt. Men den kristna synen på vägen till sann jämställdhet är kärlek snarare än maktkamp mellan könen. Regleringar och lagar kan många gånger vara nödvändiga och ge sken av ett jämställt samhälle. Men frågan är om det ger en djupare förändring. Den press som unga kvinnor lever i verkar inte minska utan snarare öka.

I stället för könskamp finns det kristna alternativet med ömsesidig respekt och kärlek där var och en försöker sätta sin nästa framför sig själv. För gifta par betyder det att de ska älska sin partner villkorslöst, inte bara i ord utan också i handling. Det ställer betydligt större krav på både mannen och kvinnan än samhällets syn på jämställdhet. Jämställdheten grundas inte i att dela på städningen och att hämta barnen från dagis. Kristen kärlek är inte att räkna poäng och att se till att det är millimeterrättvisa. Det är att vara beredd att ge lite mer än vi kanske just då får tillbaka. Det är också en betydligt bättre grund att bygga jämställdhet på än en könskamp inspirerad av ett klasskampideal.JONAS AHLFORN VON BEETZEN

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
EFS-präst, MAARE TAMM, fil dr i psykologi; IVAR GUSTAFSSON, docent i numerisk analys; OLOF DJURFELDT, fil lic antropologi, Dagens f. chefredaktör Fellows vid Claphaminstitutet;