En satsning för att fler bostäder ska byggas

Alliansen har nu presenterat konkreta förslag som bland annat ska underlätta uthyrning av privatägda bostäder. Det skriver Gunnar Axén (M) och Anti Avsan (M).

15 maj 2012 00:00

Alliansregeringen har presenterat ett antal satsningar som ska leda till att fler bostäder blir tillgängliga och att fler bostäder byggs. Människor måste få större möjligheter att flytta till platser där det finns jobb, där möjligheten att uppnå egen försörjning är god och där risken för utanförskap och arbetslöshet är lägre.

Alliansen har nu presenterat konkreta förslag som bland annat ska underlätta uthyrning av privatägda bostäder. Förslagen syftar till att den som hyr ut sin bostad ska kunna få täckning för sina kapital- och räntekostnader för bostaden. Dessutom utvidgas möjligheten för bostadsrättshavare att hyra ut sin bostad.

En bostadsrättsförening ska inte kunna säga nej till uthyrning i andra fall än när det föreligger särskilda skäl. Vidare kommer schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden att höjas från nuvarande 21 000 kronor till 40 000 kronor per år, för att göra det mer lönsamt att hyra ut i andra hand.

Fastighetsavgiftens procentsats för flerbostadshus kommer att sänkas från 0,4 till 0,3 procent av taxeringsvärdet och takbeloppet för fastighetsavgiften kommer också att sänkas, från cirka 1 400 kronor per lägenhet till cirka 1 200 kronor. Under 2013 sänks fastighetsavgiften med motsvarande 630 miljoner. Syftet med dessa förslag är att stimulera byggandet av flerbostadshus.

Dessa förslag kommer inte att lösa alla problem som finns på bostadsmarknaden, men är steg på vägen från en på många håll akut bostadsbrist och svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden, framförallt när det gäller yngre. Beräkningar visar att med förbättrade villkor för andrahandsuthyrning kan uppemot 20 000 bostäder tillgängliggöras i storstadsregionerna. Övriga förslag bör också leda till en ökad av nyproduktion av bostäder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!