MC-västar är här för att stanna

HD slog i domen fast att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen som inte får inskränkas eller begränsas utan lagstöd. Det skriver Peter Schjerva, ordförande Payback Sverige.

17 januari 2012 00:00

Brå (Brottsförebyggande rådet, Norrköping) har, enligt en artikel i NT, föreslagit att alla symboler som står i strid mot kommunens demokratiska värderingar, till exempel västar från kriminella gäng, bör förbjudas inom kommunens verksamheter.

Luleå kommun införde under 2010 ett förbud som formulerades enligt följande: "i lokaler som ägs och hyrs ut av Luleå kommun ska hyrestagare och/eller gäster inte tillåtas bära kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som är kopplad till kriminell verksamhet".

Ärendet som överklagades i en kommunmedborgares namn, men skrevs och drevs av Payback Sverige var under 2011 föremål för prövning ända upp i landets högsta rättsinstans för ärendet, Högsta Förvaltningsdomstolen som fastställde kammarrättens dom som i sin tur fastslog att förbudet saknade stöd av eller bemyndigande i lag och därmed stred mot yttrandefriheten.

Då Högsta förvaltningsdomstolen är landets högsta rättsinstans i ärendet har domen prejudicerande rättsverkan över hela landet så även
i Norrköping. För det förslag Brottsförebyggande rådet framlägger är inget annat än en kopia av det förbud som infördes och därpå fick undanröjas
i Luleå kommun.

Emblem är även skyddade enligt en annan prejudicerande dom i Högsta domstolen, mål nr: B3203-96. HD slog i domen fast att bärande av emblem eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt yttrandefrihetsgrundlagen som inte får inskränkas eller begränsas utan lagstöd.

Vad Brå föreslår har således redan varit föremål för prövning och ett nytt kommunalt beslut som strider mot ovanstående domslut kommer att avvisas med omedelbar verkan vid en kommande överklagan utefter hänvisning till tidigare domslut.

När vi nu ändå har ordet vill vi passa på att råda landets kommuner att respektera domsluten i ärendet och inte förslösa mer skattemedel på att manipulera sig runt domslut och Sveriges grundlagar. För vi kommer att föra varje enskilt fall av överträdelse mot domsluten till förnyade rättsliga prövningar och då vi har såväl prejudicerande domar som lagen bakom oss kommer vi att vinna rättsfallen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
PETER SCHJERVA ordförande Payback Sverige