Inte krisen som orsakade underskottet

Det är mycket oansvarigt att använda tidigare överskott för att täcka planerade underskott. Det skriver Mathias Sundin (FP) i ett svar till Lars Stjernkvist (S), NT-debatt 22/8.

24 augusti 2011 00:00

Man ska alltid se möjligheter i alla situationer. Nu är det ekonomisk kris igen. Vad kan det finnas för möjligheter där? Lars Stjernkvist (S) har hittat en möjlighet: ett argument till varför Norrköpings kommun ska gå med underskott nästa år.

Men när man tänker efter är det något som inte går ihop i Stjernkvists argumentation. Han skriver att den ekonomiska krisen i omvärlden gör att Norrköpings överskott och reformutrymme nästa år riskerar att försvinna. Vilket reformutrymme undrar jag? Den budget som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet klubbade igenom för år 2012 innehåller ett underskott på 129 miljoner kronor. Inte överskott som ger reformutrymme.

Beslutet om budget för 2012 togs i december 2010. Då pekade prognoserna på stark ekonomisk tillväxt och snabbt sjunkande arbetslöshet. Trots det i omvärlden och Sverige då starka ekonomiska läget lade Stjernkvist fram och beslutade om en budget med stort underskott. Nu i augusti när krisen slår till låtsas han att det är krisen som kommer orsaka underskottet.

Det är mycket oansvarigt att använda tidigare överskott för att täcka planerade underskott. Överskott ska användas i kriser för att täcka oväntade underskott. Sådant som inte går att förutse. Det Stjernkvist talar om är inget tillfälligt underskott, det är ett planerat underskott som bestämdes när prognoserna pekade på en positiv ekonomisk utveckling.

Grunden för en stark ekonomi är jobbtillväxten. Sedan 1990 har Norrköping tappat netto tiotusen sysselsatta. 1990 var 66 000 Norrköpingsbor i sysselsättning, nu är siffran nere i 56 000. Det är nästan lika många människor som gick på Idrottsparken när AIK var på besök.

Det krävs flera åtgärder för att få ner arbetslösheten. Jag sträckte i våras ut handen till Socialdemokraterna och sa att vi måste samarbeta över blockgränsen. Det resulterade i Jobbkommissionen, vars första uppgift är att ge vuxenutbildningen långsiktiga förutsättningar. Sedan följer flera åtgärder.

Ska arbetet ha någon chans att lyckas får vi inte underminera exempelvis vuxenutbildningen med en osäker kommunekonomi. Budgeten måste vara i balans. Därför är signalerna från Lars Stjernkvist om att han planerar ett underskott för nästa år mycket oroväckande och skadliga för vår jobbtillväxt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
MATHIAS SUNDIN (FP) oppositionsråd