Reserverna behövs för framtiden

Just nu talar prognoserna för ett överskott och om vi låter bli använda dessa pengar under hösten, då kan det överskottet hjälpa oss klara nedgången under 2012. Det skriver Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

22 augusti 2011 00:00

Det känns frustrerande att USA:s och andra länders oförmåga att få ordning på sina ekonomier ska drabba skolan och äldreomsorgen i Norrköping. Lägre tillväxt i världen leder till lägre ekonomisk utveckling i Sverige, vilket ger lägre skatteintäkter i Norrköping. I skrivande stund vet vi inte vad oron betyder exakt i kronor och ören, men att den påverkar, ja, det vet vi.

Därför har vi i den styrande koalitionen i Norrköping bestämt oss för att agera nu. Om vi bromsar nu, håller nere kostnaderna så mycket som möjligt, då minskar vi risken för nedskärningar i framtiden. Dessutom förbättras våra möjligheter att genomföra förbättringar av verksamheten i framtiden. Inför nästa år har vi diskuterat insatser för att höja utbildningsnivån. Det behövs om vi ska kunna pressa ner arbetslösheten. Därför vill vi ge barnen ett bättre stöd tidigt och anställa fler i förskolan.

Allt detta kostar pengar, men med en hyfsad ekonomisk utveckling klarar vi detta. Men som sagt, problemet är att vi just nu upplever en kraftig oro som riskerar radera ut reformutrymmet, åtminstone under nästa år.

I samband med dagens möte med kommunstyrelsen föreslår vi i koalitionen att vi höjer kravet på överskott under innevarande år. Just nu talar prognoserna för ett överskott och om vi låter bli använda dessa pengar under hösten, då kan det överskottet hjälpa oss klara nedgången under 2012.

I grunden har vi en stark ekonomi i Norrköping. I förhållande till de krav på budgetbalans som staten ställer på kommunerna så har vi i Norrköping sparat ihop cirka en kvarts miljard kronor. Det betyder i praktiken att vi skulle kunna gå med underskott med samma belopp utan att bryta mot kraven på god ekonomisk hushållning.

Vi tänker inte tömma våra reserver. De behövs för att vi ska klara framtida påfrestningar. Om vi vill ha en trygg och väl fungerande välfärd, då måste vi ha en välskött ekonomi. Om vi bromsar nu, försöker hålla nere kostnaderna och lägga undan ytterligare pengar i år, då finns fortfarande en chans att fullfölja planerade förbättringar under 2012.

Förr eller senare kommer vändningen i världsekonomin. Studerar vi utvecklingen i andra delar av världen finns det skäl att känna stor optimism. Fler och fler lyfter sig ur analfabetism och fattigdom. Handeln över gränserna stimulerar ekonomierna.

Norrköping har med sin språkliga och kulturella mångfald och sitt strategiska läge goda möjligheter. Men det kommer att krävas investeringar för att hänga med i utvecklingen, inte minst inom utbildningsområdet. Ska vi klara det, då behövs en stark ekonomi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
LARS STJERNKVIST (S) kommunstyrelsens ordförande