Vårdskandalerna kräver förändring

Våren 2011 har för Norrköpings kommun varit vårdskandalernas tid. Nu behövs förändringar för att ge vården det lyft som gör att förtroendet förbättras. Det skriver Gunnar Asserhed och Mathias Sundin, (FP).

9 augusti 2011 00:00

Våren 2011 har för Norrköpings kommun varit vårdskandalernas tid. Socialstyrelsens starka kritik efter inspektion av demensboenden, sexuella övergrepp vid boende för funktionshindrade och senast kränkande behandling vid boende för äldre.

Vårdskandalerna har skapat negativa rubriker i hela Sverige.

Vi tycker det är märkligt att personalen som utsatte de äldre för kränkningar inte avskedats. Lika märkligt är det att kommunen inte valt att göra en polisanmälan.

Genom alla våra besök i omsorgen vet vi att kommunen har många underbara och kompetenta personer anställda. Desto viktigare att markera tydligt mot dem som missköter sig.

Nu behövs förändringar för att ge vården det lyft som gör att förtroendet förbättras. Folkpartiet föreslår:

1. Kommunen måste skärpa sig. Nolltolerans mot kränkningar säger kommunstyrelsens ordförande. Det har sagts förut, men ändå ser vi vad som har hänt under våren.

Korta och tydliga beslutsvägar måste eftersträvas. Idag skiljer kommunen på verksamhetsansvar och arbetsgivaransvar. Beslutsvägarna blir långa och otydliga vilket bäddar för oklarheter om ansvaret i vårdens organisation och nackdelar för enskilda.

Informationen till allmänhet och media, när det gäller vård- och omsorg, men även till förtroendevalda är dålig. Den präglas av misstro och saknar den öppenhet som måste prägla en modern kommunal verksamhet.

Det är något fel när förtroendevalda, som ytterst har ansvaret, ska få läsa i tidningen om problemen. Informationen måste förbättras och vi kräver full öppenhet med allt som inte är sekretess enligt lag.

2. Öppna för flera utförare inom vårdverksamheterna. Genom att införa valfrihetssystem eller upphandla vård- och omsorg, med tydlig kravspecifikation, från små vårdföretag skulle kvalitet och trygghet kunna förbättras. Kommunens motstånd till detta är en återvändsgränd, det har vårens erfarenheter visat.

3. Satsa på positiva utmaningar inrätta ett "Omvårdnadspris". Vården och omsorgens personal i Norrköping gör ett bra jobb och har god kompetens. Det gäller både de kommunalt anställda och de privata vårdgivarnas personal. Detta visas bland annat av de mätningar som kontinuerligt görs. Engagemanget för patienter och boende är starkt och viljan till ytterligare förbättringar är tydligt.

Det behövs fler morötter för att engagera och motivera alla som jobbar i vård- och omsorg. Det är viktigt att uppmärksamma goda omvårdnadsinsatser och att vårdtagarna blir omhändertagna med mänsklighet och kompetens. Vi vill därför att Norrköpings kommun inrättar ett årligt "omvårdnadspris" för den enhet, offentligt eller privat driven, som kan presentera den bästa utvecklingen av sin omvårdnad.

Vårens händelser ska inte få överskugga allt det goda som finns hos vård- och omsorgspersonalen. Politikens uppgift är att ge verktygen och resurserna. Har majoriteten (S, V, och MP) förmågan och viljan?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Asserhed (FP), 2:e vice ordf. i vård- och omsorgsnämnden; Mathias Sundin (FP), oppositionsråd;