Vindkraften är inte alls i kris - tvärtom

I ett försök att avhålla hushållen från att bli andelsägare, tecknar Fagerström en bild av vindkraft i kris. Men han blundar för fakta.

Det skriver Anders Wijkman, Linda Magnusson och Pär Holmgren i svar till Jonny Fagerström (NT 110730).

5 augusti 2011 00:00

Vi som undertecknar denna replik har uppmanat svenska hushåll att köpa andelar i vindkraftverk. Syftet är enkelt. Vindkraften i Sverige bör komma alla till godo. Samtidigt som hushållen kan minska sin egen klimatpåverkan och bli mindre beroende av de stora elbolagen, så får man som andelsägare också ett lågt och stabilt elpris.

Detta har irriterat klimatförnekaren Jonny Fagerström. Fagerström är aktiv inom Stockholmsinitiativet som ifrågasätter vetenskapen om den människoskapta klimatförändringen. Samtidigt har han varit talesperson för Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL), som både ifrågasatt klimatvetenskapen och drivit en omfattande kampanj mot vindkraft.

"Sprid rykten!" uppmanade FSL nyligen i ett internt kampanjmateriel mot vindkraft, och Fagerström lever helt upp till detta när han skriver: "Vi vet att svensk elproduktion är koldioxidfri och att vindkraften inte på minsta sätt bidrar till minskade koldioxidutsläpp."

Detta är fel. De fyra borgerliga partierna konstaterar i sitt senaste valmanifest: "Ökad export av kolsnål el från Sverige till Europa ersätter kolkraft och minskar klimatutsläppen". Och ökad vindkraftsproduktion bidrar till att vi slipper importera el och kan öka vår elexport.

Subventionerna till "vindindustrin ökar dessutom år från år", påstår Fagerström. Men han blundar för att världens subventioner, enligt IEA, är sex gånger större till fossil än till förnybar energi, såsom vindkraft. Han förtiger också att utbyggd vindkraft kan bidra till att sänka elpriset.

I ett försök att avhålla hushållen från att bli andelsägare, tecknar Fagerström en bild av vindkraft i kris. Men han blundar för fakta. I Kina bygger man vindkraft så det knakar om det. Inom EU kommer vindkraften enligt plan att öka sin andel av elanvändningen från fem till 14 procent på tio år. Och i Sverige producerar vi snart fem TWh vindkraft på årsbasis, en fördubbling jämfört med år 2009.

Den pågående klimatförändringen är ett av mänsklighetens största hot. Vindkraft och annan förnybar elproduktion - i kombination med ökat elsparande - är ett effektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser och göra Sverige mindre beroende av fossil energi.

Den kommande vindkraftutbyggnaden måste få ett brett ägande och komma många svenskar till godo. Vi tror på vindkraften och det är då naturligt att satsa en del av vårt sparande i dess utbyggnad. De svenska vindkraftskooperativen har nu 25 500 medlemmar. Antalet borde kunna öka väsentligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!