Boken om SAC är ett beställningsverk

Petterssons och Silbersteins bok om SAC-Syndikalisterna är en partsinlaga. Det skriver Jan
Abrahamsson, SAC - Syndikalisterna i svar till NT:s ledarsida (110712).

3 augusti 2011 00:00

Vi syndikalister av SAC och Norrköping Tidningar har en gemensam åsikt som vi delar på. Ingen av oss tror på att våld och otrygghet bygger ett samhälle. Kaos och anarki är alltså en helt verklighetsfrämmande beskrivning av SAC - Syndikalisterna mål och metoder och att använda ett citat av undertecknad, som Ekot slet helt ur sitt sammanhang ur en cirka 40 minuters intervju, bevisar inget. Tvärtom så illustrerar detta enbart hur den svenska medievärlden mår i dag. Att det är viktigare att publicera påstående än fakta.

Lars-Olof Pettersson och Willy Silberstein har på uppdrag av medieföretaget Rådhusgruppen City skrivit en bok om fackföreningen SAC - Syndikalisterna. Problemet med Petterssons och Silbersteins bok är att den är en partsinlaga. Boken ges ut av Rådhusgruppen City, som av Berns Salonger anlitats för att "skapa en rättvis bild av företagets ansvar för arbetsförhållanden och villkor" och enligt Rådhusgruppen City har den själv en funktion av att hjälpa: "företag som vill reda ut relationerna med sina anställda och deras fackliga organisationer" (Se Arbetaren, 13 jul 2011).

SAC-Syndikalisterna har under hela sin arbetsrättsliga konflikt med Berns Salonger fått utstå en smustskampanj, allt från vulgära utfall till en någorlunda sofistikerad lobbning av socialdemokratiska PR-konsulter från PR-byråer som Ullman AB och Rådhusgruppen City. Pettersson och Silberstein bok Syndikalisternas nya ansikte är en del av denna smutskampanj.

Läser man igenom boken så finner man 154 sidor påstående men inget underbyggande innehåll. För att vara en bok som "utger" sig att vara en debattbok/faktabok så blir man allvarligt undrande över dess brist på källor eller illustrerande exempel.

Om man nu exempelvis vill påstå att SAC har tagits över av den våldsbenägna autonoma vänstern och att det är detta som präglar organisationens nuvarande arbetssätt så borde det inte vara så svårt för grävande "journalister" att kunna ge exempel på detta eller åtminstone hänvisa till källor, exempelvis polismyndighet, brottsregister och så vidare.

Lars-Olof Pettersson har även själv erkänt att de inte försökt underbygga sina påståenden om ekonomiska förskingringar inom SAC-Syndikalisterna (Arbetaren, 13 juli 2011). Det minsta man skulle kunna begära om man kommer med sådana grova påståenden i en bok är ju att man har granskat bokföringen och revisionsberättelserna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!