Se över ungas utslussningar

Det krävs att utslussningen från ungdomsvård sker successivt och med den unges medverkan. Det skriver Johan Linander (C), Helena Bouveng (M), Johan Pehrson (FP) och Caroline Szyber (KD).

30 juni 2011 00:00

Det är väl känt att övergången från ungdomsvård till ett liv i frihet är en kritisk period då risken för en ung person att återfalla i brott är hög. För oss allianspartier är det viktigt att påföljderna för unga får en hjälpande och inte stjälpande effekt.

Visst har ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård gjort sig skyldiga till mycket allvarlig brottslighet. Men det är inte ett skäl till att inte göra något åt bristerna i vården och utslussningen. Till exempel saknar var tredje ungdom en plan för hur utslussningen ska gå till. I påföljden finns det heller inte möjlighet till villkorlig frigivning.

För att åtgärda dessa brister föreslår vi i alliansregeringen ett antal åtgärder som förbättrar verkställigheten och ökar möjligheten till successiv utslussning. Behovet och betydelsen av en individuellt utformad verkställighet kommer framöver att tygliggöras genom en reglering i lagen att verkställighetsplan ska upprättas för den dömde. Verkställighetsplanerna måste vara individuellt anpassade för att ge varje ungdom bästa möjliga förutsättningar för att skapa sig en stabil grund att fortsätta bygga på. För att åtgärder under verkställigheten ska kunna fortsätta även därefter förutsätts ett nära samarbete mellan Statens institutionsstyrelse och socialtjänsten, detta betonas också i förslaget.

Eftersom det inte finns möjlighet till villkorlig frigivning innebär det att när vårdtiden är slut ska den unge direkt anpassa sig till ett liv i frihet. För att möjliggöra en successiv utslussning blir det därför möjligt att använda fotboja som övervakningsmetod.

Detta ser vi som mindre ingripande för den unge som då kan befinna sig i en så normal situation som möjligt än att till exempel ha personövervakade permissioner.

Med en successiv utslussning anpassad efter individen ökar möjligheterna till att kunna anpassa sig till ett nytt liv.

Det är inte någon förtjänt att denna tid inte fungerar. Det är unga människor som ska försöka börja om sina liv och komma på rätt spår. Vi vet att det är en period i livet som är känslig och intryck tas både från goda och dåliga förebilder.

Att minska risken för återfall i brott och en fortsatt kriminell bana måste vara prioriterat i verkställighetsplaneringen och
utslussningsarbetet. Då krävs det att utslussningen sker successivt och med den unges medverkan.

Med dessa förslag vill vi i alliansregeringen ge unga dömda en bättra chans till ett liv i frihet, ökade möjligheter att få en verkställighet och utslussning som är anpassad efter den unges förutsättningar och behov, där den unge själv ges en tydlig delaktighet i att sätta formerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Linander (C), vice ordförande justitieutskottet; Helena Bouveng (M), ledamot justitieutskottet; Johan Pehrson (FP), ledamot justitieutskottet; Caroline Szyber (KD), ledamot justitieutskottet;