Barnfattigdomen har minskat, inte ökat

Det fanns fler fattiga barn 2002, när vi hade S-regering, än 2008, då Alliansen regerat i två år. S för en ohederlig kampanj. Det skriver Sylva Hedell (FP) i genmäle till Nalin Pekgul och Irma Görtz, (S), (NT 21/8).

31 augusti 2010 00:00
Socialdemokraterna kör hårt med att barnfattigdomen har ökat med 50 procent sedan alliansregeringen tillträdde. I själva verket minskade den fram till den ekonomiska krisen.

 

Ordet barnfattigdom är definierat som att fattiga barn bor i familjer, som har en levnadsnivå motsvarande socialbidragsnormen. Med absolut fattiga barn menas att familjernas levnadsnivå ligger under normen för socialbidrag.

 

Med de definitionerna som grund har Statistiska centralbyrån (SCB) beräknat barnfattigdomen för tiden 2002- 2008. Det visar inte en ökning, utan att minskning, inte med stora procenttal, men tydligt. Det fanns fler fattiga barn 2002, när vi hade S-regering, än 2008, då Alliansen regerat i två år.

 

 

Det finns också ett annat sätt att definiera och beräkna fattigdom, ett inte lika bra, men enklare sätt, som går snabbare att räkna fram. Det är det sättet som S lutar sig mot. Man ser endast till disponibel inkomst och utgår från medianen, den punkt där det finns lika stor mängd på båda sidor. Plus och minus väger lika.

 

Den modellen är bäst på att visa skillnader, och medianen är rörlig. Det ser ut som enskilda fått det sämre, bara för att fler andra fått det bättre. Skillnaderna har ökat i samhället och det har de gjort sedan länge, också under S-regering.

 

Med jobbskatteavdragen har alla barn till förvärvsarbetande föräldrar, det vill säga de flesta, fått en höjd levnadsstandard. En del familjer, som tidigare sökte socialbidrag, har kunnat lämna socialbyrån.

 

Andra har förstås tillkommit, eftersom vi efter 2008 haft en djup ekonomisk kris med ökad arbetslöshet som följd. Det var illa också i förra krisen, på 1990-talet, men då sas det sedan från S-håll att alla måste offra något för att häva krisen.

 

 

Alliansregeringen har inte fattat något beslut som missgynnar barnfamiljer, inget mot barnfamiljer riktat negativt beslut. Statistik som utgår från medianen, är ett bra instrument för att mäta klyftor, och för att se hur en ekonomisk kris slår mot dem som redan tidigare är i underläge. Det är värt vår uppmärksamhet, men är ett svagt underlag för Socialdemokraternas ramaskri om en ohejdad ökning av barnfattigdomen. S för en ohederlig kampanj.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!