Svensk grisuppfödning ligger i framkant

Grisen behövs som livsmedel för att vi i framtiden ska kunna förse oss människor med mat. Det skriver styrelsen för Östergötlands Grisföretagare.

Debatt 2 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi östgötska grisuppfödare är stolta producenter av klimatsmart och hållbar mat. Låt oss förklara hur det hänger ihop.

Grisar, precis som vi människor, är allätare. Våra grisar äter lokalt odlad spannmål, men de är även experter på att omvandla restprodukter från industrin till näringsrikt kött. Det kan till exempel röra sig om drank från etanolframställning i Norrköping, mjölkprodukter från mejeriet i Linköping, eller havresoppa från proteinpulverframställningen i Kimstad. Mycket av det protein som vi ger grisarna i dag är också närodlat i form av åkerbönor. 

För oss lantbrukare har det i alla tider varit väldigt viktigt att vårda naturen och miljön, det är ju det vi lever av. Därför använder vi förnyelsebar diesel baserad på HVO och RME i så stor utsträckning som möjligt som bränsle till våra traktorer och andra fordon. Väldigt mycket av våra dagliga beslut handlar om hur vi på bästa sätt är rädda om den miljö vi lever av och i. Åkrarna vi odlar på mår bra av grisarnas gödsel, som ger både näring, ökad mullhalt och bättre struktur åt jorden. Grisarnas gödsel minskar också behovet av handelsgödsel, och bidrar till en effektiv och resurssnål växtodling. Utan naturlig gödsel på våra åkrar kommer de att utarmas och ha svårt försörja oss människor med mat.

Men innan gödseln hamnar på åkern har vi i många fall utvunnit värme ur den, som används för att värma upp närmiljön för grisarna. Förnyelsebar energi från solceller, vindkraft, jordvärme, eller eldning med flis eller halm är i dag mer regel än undantag på våra gårdar. 

Ju mindre foder en gris äter desto mindre miljöpåverkan har den. Där ligger den svenska grisen verkligen i framkant. Genom att vi i decennier arbetat med djurvälfärd och förebyggande hälsoarbete är den svenska grisen friskast i världen, nyttjar minst antibiotika och växer snabbast av alla, vilket bidrar till ett mycket effektivt foderutnyttjande.

All form av matproduktion ger någon form av miljöpåverkan, antingen vi odlar grönsaker eller producerar kött. Vi är övertygade om att grisen behövs som livsmedel, för att vi i framtiden ska kunna förse oss människor med mat. Grisen äter sådant som vi inte vill eller kan äta och omvandlar det till kött. Den skapar förutsättningar för en bra och effektiv växtodling till gagn för all annan typ av odling. Det som är viktigt för miljön och klimatet är att vi här i Sverige lär andra delar av världen hur de ska jobba med grisarnas gödsel så den tas tillvara och utnyttjas på samma effektiva sätt som här.

Vi gör vad vi kan för att minska klimatavtrycket från vår grisuppfödning, och vi lovar att fortsätta med det arbetet allt eftersom utvecklingen går framåt. 

Styrelsen för Östergötlands Grisföretagare
Jeanette Blackert, Peter Emilsson, Karin Olsson, Lars-Erik Nilsson, Birger Olai, Martin Westesson

Läs mer!

Scan ska hitta ny personal – drar igång egen utbildning • Jenny, 45, trivs med jobbet: "Så slitigt är det inte"

Scan ska hitta ny personal – drar igång egen utbildning • Jenny, 45, trivs med jobbet: "Så slitigt är det inte"

Debatt: Dags att revidera regionens skogsstrategi

Dags att revidera regionens skogsstrategi
Visa fler
Ämnen du kan följa