Nu krävs en historisk satsning på försvaret

Rysslands angrepp betyder att en ny era har inletts i Europas historia.

Debatt 9 mars 2022 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige måste genomföra den största och snabbaste upprustningen i modern tid. Det handlar om att försvara vår frihet och vår framtid som liberal demokrati.

 

Vi är djupt imponerade av det ukrainska folkets kamp för självständighet och frihet. Ryssland har inte bara attackerat Ukraina utan också hela den europeiska säkerhetsordningen. Ukrainas sak är vår. Nu måste vi stödja Ukraina och fortsätta med stenhårda sanktioner mot Ryssland.

 

Det har dröjt alldeles för länge för många att inse vilken aggressiv regim som styr i Ryssland. Liberalerna var det parti som tidigast insåg faran och vi har i många år velat rusta upp det svenska försvaret. Liberalerna lägger därför fram förslaget att Sverige ska använda två procent av BNP till försvaret redan 2024. 

 

Sverige måste följa Tyskland – nå två procent av BNP i försvarsanslag 2024 för att uppfylla Natos krav. 

Satsa 15 ytterligare miljarder till försvaret 2023 samt ytterligare 30 miljarder 2024.  Tillskottet kommer att öka svensk försvarsförmåga, signalera beslutsamhet om vårt försvar av landet och lägga grunden för en svensk Nato-ansökan.

Använd beredskapskrediten för materielköp här och nu. På så sätt kan Försvarsmakten skyndsamt utrustas med det materiel som behövs. Det kan exempelvis röra sig om inköp av ammunition, personlig utrustning, drönare och materiel till beredskapslager.

Sök medlemskap i försvarsalliansen Nato. Säkerhet byggs bäst tillsammans med andra demokratier. Den ryska aggressionen visar att ett sådant arbete och gemensamma försvarsgarantier behövs.

Mycket talar för att vi går en säkerhetspolitiskt mörk tid till mötes. Den ryska regimen under president Vladimir Putin utgör ett allt större hot mot Europa, såväl militärt som genom försöken att splittra EU-länderna med desinformation och cyberkrigföring.

 

Nu krävs en helt ny helhetssyn på säkerhet där vi värnar tryggheten vid våra gränser såväl som inom våra samhällen. Sverige måste höja kunskapen och det folkliga engagemanget för landets säkerhet.

 

Vi behöver en ökad känsla av samhörighet och vilja att ställa upp för vårt gemensamma samhälle, oavsett var man kommer ifrån eller ens sociala omständigheter. Tillsammans kan vi värna vår frihet och vår framtid.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Elevernas ovanliga fynd i skogen – en bunker från kriget: "Syns tydligt att det varit åverkan"

Elevernas ovanliga fynd i skogen – en bunker från kriget: "Syns tydligt att det varit åverkan"

Ledare: Därför är stödet till Ukraina bra men för defensivt

Därför är stödet till Ukraina bra men för defensivt
Visa fler
Ämnen du kan följa