Friluftslivets år – även för blinda personer?

Flexibel, kostnadsfri och behovsstyrd ledsagning är extremt viktigt för synskadade, skriver Johan Pettersson, Synskadades riksförbund som uppmanar regionens kommuner att prioritera ledsagning.

Debatt 5 oktober 2021 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Synskadades riksförbund Östergötland, SRF, vet att endast 50 procent av personer med synnedsättning anser sin hälsa som god eller mycket god. Vi vet också att ju sämre man ser, desto mindre god hälsa har man. Samtidigt har också 10 procent fått avslag på ledsagartimmar från kommunerna, trots att de är i behov av det.

 

Just ledsagartimmar är nyckeln för att personer med grav synnedsättning/blindhet ska kunna ta sig ut ur det fängelse som bostaden utgör när du inte får hjälp att orientera och förflytta dig ute i samhället. 

 

Med en ledsagare som agerar dina ögon och bidrar till att du kan ta dig ut i samhällslivet kommer du också känna ett ökat självbestämmande över ditt eget liv när du kan utföra basala behov för att klara din vardag. Att handla mat eller kläder själv, fika på ett café, gå till biblioteket, eller att ta en avslappnad promenad i din närhet. Du mår bättre såväl fysiskt som psykiskt. Allt hänger ihop och det går hand i hand med att kunna vara ute i naturen och delta i friluftslivet, precis som alla andra. Forskningen samlar mer och mer kunskap om naturens positiva effekter på vår hälsa. De effekterna gäller så klart också personer med synnedsättning.

 

Idag finns det tyvärr stora begränsningar i kommunal ledsagning. När 185 av landets samtliga kommuner svarade på en enkät från SRF 2019 framkom att 60 procent tar ut en avgift för ledsagning. 29 procent säger att det finns begränsningar i vad ledsagningen kan användas till och 20 procent säger att brukaren även får stå för ledsagarens kostnader under ledsagningen. 

 

 ”Alla invånare har förutsättningar att leva ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga påverkbara skillnader och begränsningar”, står det i den remiss på utvecklingsstrategi som Region Östergötland just nu har tagit fram. Det står även att regionens befolkning ”har möjligheter att forma sina liv utifrån sina förutsättningar”.

 

Denna strategi bör regionens kommuner underställa sig, tycker SRF Östergötland. En flexibel och kostnadsfri ledsagning är ett måste för att vi som lever med en synnedsättning ska våga oss ut i stad och natur och för att det som står i Friluftsstrategin från 2019 ska uppfyllas, även för oss, nämligen att "rörelse i skog och natur ger många positiva effekter på hälsan. De positiva effekterna av att vistas i gröna områden har visat sig särskilt viktiga för personer i de lägre socioekonomiska grupperna”, vilket personer med synnedsättning är, då endast 47 procent har ett förvärvsarbete och cirka 40 procent har en sammanlagd årsinkomst på 200 000kr eller mindre. 

Samtidigt är det cirka 15 procent som aldrig vågar sig utanför sin bostad av rädsla för att råka illa ut i trafiken. Det står i skarp kontrast till det som pågår just nu. Friluftslivets år och kampanjnamnet #LuftenÄrFri. Den har som mål att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara utomhus mer under året jämfört med tidigare och på längre sikt en förbättrad fysisk och psykisk hälsa.

 

Delaktighet, självbestämmande och frihet i vardagen måste helt enkelt garanteras även för oss och därför tycker SRF Östergötland att en flexibel, kostnadsfri och behovsstyrd ledsagning är så extremt viktig och vi kräver därför att regionens kommuner prioriterar ledsagning högre på sina dagordningar. Gör man det bidrar man till ett ökat självbestämmande och en bättre folkhälsa, även bland personer med synnedsättning, så att #LuftenÄrFri även omfattar oss.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Ofrivillig ensamhet – ingen ska ha ingen

Ofrivillig ensamhet – ingen ska ha ingen

Debatt: Idrottsrörelsen gör Östergötland starkare!

Idrottsrörelsen gör Östergötland starkare!

Debatt: Medarbetarna som inte alltid syns - vårdens viktiga verktyg

Medarbetarna som inte alltid syns - vårdens viktiga verktyg

Drogtester på arbetsplatser ökar kraftigt • Distansarbete skapar oro • "En tydlig trend"

Drogtester på arbetsplatser ökar kraftigt • Distansarbete skapar oro • "En tydlig trend"

Insändare: Systemfel inom den svenska sjukvården

Systemfel inom den svenska sjukvården