Vill vi ha en effektiv polis?

Uppgiften att kartlägga brottslighet är alltså inget som enskilda poliser själva hittat på utan en medveten storsatsning. En på högsta nivå beslutad metodik för att göra svensk polis effektivare. Det skriver Thomas Agnevik, polisinspektör.

7 oktober 2013 09:26

Jag arbetar som polis i Östergötland. Under mina år i yrket har jag upplevt ett antal brottstrender som riktat sig mot målsägare i vårt land. Här följer några exempel.

Jag har upplevt åldringsbrott som förövats mot äldre ensamma människor. Vid dessa stölder har målsägarna lämnat signalement som tyder på att det ofta rör sig om kringresande gärningspersoner som tillhör en i Sverige etnisk minoritet. Tillvägagångssättet har ofta varit ungefär detsamma och ibland har de misstänkta använt sig av barn som ett medel att genomföra brottet.

Jag har upplevt att organiserade butiksstölder har genomförts i köpcentra som ligger i utkanten av svenska städer. Signalement och bilder från övervakningskameror har givit vid handen att de misstänkta personerna vanligtvis har kommit hit som kringresande turister från annat land. När uppdraget i Sverige har varit slutfört har de åkt hem igen. Ibland har de haft barn med sig och utnyttjat dem för att begå stölder.

Jag har upplevt att organiserade fordonsstölder har genomförts i vårt land. Underrättelseuppgifter tyder på att dessa stölder vanligtvis genomförs av kringresande misstänkta personer från annat land som efter stölderna för med sig bilarna utomlands.

Jag har upplevt organiserade bostadsinbrott i vårt land. Underrättelseuppgifter tyder på att gärningsmännen ofta är kringresande turister från annat land som reser till Sverige, genomför ett antal bostadsinbrott för att sedan åka hem igen.

Jag har upplevt att kringresande personer i organiserad form försökt stoppa bilister genom att ge sken av att det hänt en trafikolycka. När andra bilister stannat för att hjälpa till har de blivit utsatta för olika typer av brott. Signalementsuppgifter, bilder och annat tyder på att de misstänkta i stor utsträckning har samma etniska ursprung.

Brottsanmälningar, vittnesuppgifter, tips och annat material om brottsligheten inkommer till polisen. Pressen på polisen att klara ut dessa mängdbrott är enorm från regeringens sida och polisen har de senaste åren fått tydliga direktiv om att utveckla underrättelseverksamheten och därmed mer effektivt kartlägga brottsligheten. Speciellt den kringresande brottsligheten eftersom den är mer svårfångad. Rörligheten är en del av brottstaktiken.

Polisen sammanställer därför ett underrättelsematerial som finns angående brottsligheten och i vart och ett av dessa fall kan det bli så att det förekommer personer av samma etniska ursprung, deras barn, bilar, adresser och annat som kan vara nödvändigt för att klara upp begångna brott eller förebygga att nya brott begås. Och det är inte märkligare än att flera typer av brottslighet ofta förefaller utförd av en grupp gärningsmän från Östergötland. Jag ser det som ett uppdrag vi har enligt de direktiv svensk polis har fått. Behöver jag be om ursäkt för det?

Rikspolischefen har ansvaret för vilka arbetsmetodiker som tillämpas i polisens verksamhet. Och vi har en polisstyrelse som bland annat ansvarar för att polisens verksamhet uppfyller rättsäkerhetens krav. Uppgiften att kartlägga brottslighet är alltså inget som enskilda poliser själva hittat på utan en medveten storsatsning. En på högsta nivå beslutad metodik för att göra svensk polis effektivare. Men vill vi verkligen ha en effektiv polis?

Kan man alltså dra slutsatsen att svensk polis är rasistisk och nu förbereder nästa förintelse? Frågar du mig är svaret nej.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!