Miljonsatsning ska hjälpa diabetessjuka barn

Region Östergötland snålar med tekniska hjälpmedel inom diabetesvården. Nu ska regionen se till att fler barn med diabetes typ ett ska få pumpar för att slippa ta insulinsprutor.

12 juni 1918 16:00

Sverige har, näst efter Finland, världens högsta frekvens av diabetes hos barn. Varje dag insjuknar två barn i Sverige i diabetes typ 1 och i dagsläget uppskattas drygt 7 000 barn, varav 325 barn i Östergötland, ha sjukdomen. Östergötland är det landsting/region som haft i särklass lägst användning av insulinpumpar, sensorer och sensorstyrda pumpar –  framför allt på barnsidan. Och trots tidigare miljonsatsningar så ligger Östergötland fortfarande under riksgenomsnittet när det gäller hjälpmedel för barn, framför allt när det gäller insulinpumpar.

– Vi har under mandatperioden gjort satsningar på 24 miljoner kronor för att höja nivån tills vi kommer i linje med övriga landet. Detta har dock inte varit tillräckligt och inte heller fördelats jämlikt över länet, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En insulinpump doserar små programmerade mängder insulin till kroppen dygnet runt och patienten slipper då ta insulinsprutor. Ett annat framgångsrikt hjälpmedel är en sensor som mäter och registrerar blodsockervärdet vilket besparar patienten många stick i fingrar och på andra delar av kroppen. Hjälpmedlen har underlättat särskilt för familjer med barn som har diabetes typ ett.

Enligt nationella bedömningar ska nästan alla barn med diabetes typ ett ha sensor och 70 procent ska ha pump. I Östergötland har endast 40 procent pump och 85 procent har sensor. Diabetesförbundet har i en tidigare intervju vittnat om att barn i östra länsdelen oftare nekas hjälpmedel än barn i övriga Östergötland.

– Vi ser därför det som viktigt med ytterligare satsningar på diabetshjälpmedel för barn så att fler barn får tillgång till hjälpmedlen samt att det fördelas jämlikt över länet, säger Kaisa Karro.

Även på vuxensidan ligger Östergötland lågt jämfört med övriga landet. I Östergötland finns drygt 2 500 vuxna som har diabetes typ ett. Av dessa har 44 procent sensor medan 15 procent har pump. På vuxensidan är det främst sensorer som har efterfrågats och ett långsiktigt mål är att 75 procent ska få tillgång till sensor.

Region Östergötland avsätter nu totalt sju miljoner kronor till diabetesvården. Av dessa ska tre miljoner kronor gå till barnsidan och fyra miljoner kronor avsätts till vuxna. För att säkra en mer jämlik diabetesvård blir ersättningen rörlig och betalas när ut när sjukvårdsenheterna nått målen.

Beslutet togs på tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Hesser