Logga in
Logga ut
Något att fundera över Anders Bockgård (LPo) Anders Bockgård (LPo)
Vädersponsor:

Tack

Ulric Nilsson

Nu har vi väljare lagt våra röster och alla röster utom de sista poströsterna är räknade. I hela Söderköpings kommun ljuder det ”Ring ut det gamla,
ring in det nya”.

Tack alla som gjort detta möjligt.

Vi väljare i Söderköpings kommun har insett att hela Söderköpings kommun behöver en omstart med ett nytt ledarskap som för hela Söderköpings kommun FRAMÅT.

Sveriges beredskap är god

Under 30-talet skedde i Sverige en neddragning och besparing av det svenska försvaret. Erfarenheten av första världskrigets fasor i kombination med tidens ekonomiska kaos gjorde det möjligt att motivera besparingarna på försvarskostnaderna. Sedan hände det oväntade, andra världskriget gjorde sitt intåg i historieböckerna. Sveriges befolkning fick då av landsfadern höra ”Sveriges beredskap är god”. Sanningen var något helt annat.

Allt sedan den ekonomiska krisen i början av 90-talet har besparing efterföljts av besparing av Försvarsmakten. Försvaret har dessutom omdanats från att vara ett invasionsförsvar till att bli ett försvar specialiserat för utlandsuppdrag. Kvar att försvara Svea rike har nära endast varit Hemvärnet, även kallad ”Dad’s army” efter den brittiska komediserien.

Idag, när det åter råder viss oro i vår omvärld, finns det starka skäl att säkerställa att vår beredskap skall vara god. Det som igår var ”Dad`s army” finns inte kvar!

Likt fågeln Fenix har hemvärnet rest sig ur askan av det som tidigare var Sveriges försvarsmakt. Hemvärnet har uppgraderats till välutrustade och välutbildade krigsförband. Många kvinnor och män engagerar sig på sin fritid för att kunna bidra till Sveriges försvar. Medelåldern i hemvärnet har sjunkit utan att erfarenhet försvunnit. En svår ekvation att lösa men det har hemvärnet klarat. Hemvärnet har gjort att Sveriges beredskap är bättre än på länge.

Sverige är underbart och värt att försvara.
Engagera dig i Sveriges största fredsrörelse, hemvärnet! 


bild
bild
Mattias Olsson har fotograferat under förra veckans Hemvärnsövning i Norrköpings hamn. Han har pratat med personerna på bilderna att det är ok att publicera på nt.se och bilderna får inte användas på andra ställen utan fotografens medgivande.

Ödmjukhet, eftertanke och analys

En gammal politisk räv med mångårig erfarenhet av val och valrörelser brukar med glimten i ögat säga: ”Många kan du lita på men väljarna kan du aldrig lita på. De röstar hur som helst. De röstar som de vill!”

Redan på valnatten kunde vi se hur valet utfallit. Först då sluträkningen är gjord och kryssen är räknade kan vi se hela bilden av de val vi väljare gjort. Alla politiker borde nu ödmjukt analysera valutgången och fundera på vad som gjort att vi väljare gjort de val vi gjort. På lokal nivå är det mindre komplicerat att analysera valresultatet än på det mera komplicerade riksplanet. På alla nivåer borde politikerna ägna en stund åt analys innan de likt stridstuppar börjar väsnas om hur väljarnas vilja ska förvaltas.

I samtalen och förhandlingarna inom partier och mellan partier måste det visas ödmjukhet inför väljarnas val. Väljarnas val ska styra de kommande fyra åren och inte enskilda politikers vilja att ha makten.

I en demokrati ska vi väljare alltid kunna lita på de partiföreträdare vi valt.
Vi röstar som vi vill!
Ulric Nilsson

Allt ljus på dig

Ibland händer det att jag får en melodi på hjärnan. Hur mycket jag än försöker tänka på andra melodier kommer samma refräng åter. Det är inte alltid låtar jag tycker om men oftast har de en refräng som är tänkvärd.

Igår hade jag fått ”Lyssna till ditt hjärta” på hjärnan. En refräng väl värd att tänka på när du går till valurnorna idag. Du ska ”Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner” när du gör ditt val. Vi har alla matats av media och medmänniskor under hela valrörelsen om vad partier tycker och inte tycker. Ju närmare valdagen vi kommer desto större löften och reformer utlovats! Väl värt att tänka på är att det är du som betalar! Vi är alla skattebetalare och det är våra pengar politikerna frikostigt lovar bort i valrörelsen. Låt hjärnan logiskt väga löfte mot löfte och kostnad mot kostnad, sedan är det upp till hjärtat. Refrängen fortsätter med ”Det finns ingen annan än du som bestämmer”. Du fattar själv beslutet om hur du ska rösta. Ingen annan röstar åt dig som du vill. Låter du bli att rösta kan du vare sig påverka valutgången eller klaga på den efteråt.

Förlåt om jag är en tråkig politiker. Jag lovar inte guld men gröna skogar. Jag lovar inga skrytbyggen men däremot småskalig och nära samhällservice såsom förskolor, skolor och äldrecentra. Jag lovar inte exotisk skolmat utan närproducerad! Jag lovar inte förtätning av Söderköpings stad utan förädling med bibehållna grönområden. Dessutom håller jag vad jag lovar. Jag vill vara delaktig i att kunna lämna över en bättre värld till våra barn än den vi fått att förvalt av våra föräldrar.

Söderköpings kommun behöver en omstart med ett nytt ledarskap som för Söderköping FRAMÅT.

Om du vill att jag ska ha inflytande i politiken de närmaste åren är jag tacksam om du kryssar mig när du röstar. Kryssen är viktiga!
Ulric Nilsson CenterpartietBrunnsparken, "trams och veta hut"

Det är skrämmande när människor i beslutande ställning inte inser att makten har förblindat dem. Att de inte ser och inser att även de är medborgare lika mycket som alla andra. Ingen av oss står över vare sig lagen eller våra medmänniskor. Självklart måste politiker våga fatta obekväma och impopulära beslut men då måste de pedagogiskt kunna förklara och försvara sina beslut.

När konstitutionsutskottet utfrågade en ensamutredare i slutet av 80-talet ville han inte svara på flera frågor. Frågorna kallade han för ”trams”. Utfrågaren blev då mycket upprörd och sa att utredaren borde ”veta hut”. Motsvarande scener utspelar sig än idag på olika nivåer och platser. Medborgares engagemang i en sakfråga bemöts med känslan av ett ”trams” från beslutsfattare. Beslutsfattare som egentligen borde ”veta hut”!

Grunden i vår demokrati är engagemang från oss medborgare. Beslutsfattare ska med god fingertoppskänsla fortlöpande känna av engagemanget utan att vända kappan efter vinden. Engagemanget ska bemötas med respekt och vördnad. Engagemang ska aldrig kallas för ”trams”. De som gör det borde ”veta hut” och bytas ut!

Det som de senaste åren väckt mycket engagemang i Söderköpings stad är planerna på att bebygga delar av Brunnsparken. Byggnationerna som planeras kommer att vara höga, långa och många. Alla försök till dialog, resonemang och argumentation har besvarats med uttalande som kan översättas till ”trams”. Namninsamlingar och manifestationer har genomförts. Det har viftats bort med ett kroppsspråk som utstrålar ”trams”. Över 2 500 personer har undertecknat uppropet om att bevara Brunnsparken! Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har i våra folkvalda församlingar kämpat för att förbättra byggnationsplanerna så att både Brunnsparken kan bevaras och Vimman bebyggas. Det finns fortfarande möjlighet att påverka Brunnsparkens framtid!
Brunnsparken

Den nya detaljplanen för Brunnsparken har ännu inte vunnit laga kraft och ingen mark i Brunnsparken är såld. Ännu finns möjlighet att rädda Brunnsparken och att rädda medborgarinflytandet.

Ditt val på söndag kan vara avgörande för Brunnsparkens bevarande eller försvinnande! En röst på Centerpartiet är en röst för Brunnsparken och en röst för medborgarinflytande även mellan valen. Söderköpings kommun behöver ett nytt lyhört ledarskap som i dialog med medborgarna för Söderköping FRAMÅT.
Ulric Nilsson

Om du vill att jag ska ha inflytande i politiken de närmaste åren är jag tacksam om du kryssar mig när du röstar. Kryssen är viktiga!

Jag heter Ulric Nilsson och jag är andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden där jag representerar Centerpartiet i Söderköpings kommun.


Jag bor i Östra Ryd tillsammans med hustru och våra barn. Tillsammans med min bror driver jag ett lantbruksföretag med huvudinriktning mjölkproduktion.


Mina viktigaste frågor är: - Vi ska förädla utan att förtäta Söderköpings stad, bevara Brunnsparken! - Enkelt för företag att etablera och utveckla sig i hela vår kommun. Snabbt bygglovsbeslut för företagare och privatperson. - Mer närproducerad mat i kommunala kök. - Hela Söderköpings kommun ska vara attraktiv att bosätta sig i. Bra förskola, skola och äldreomsorg i hela kommunen.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se