Logga in
Klubbchefen svarar: "Upplever en god dialo... Hockeybloggen Hockeybloggen
Vädersponsor:

Självuppfyllande profetia

Jag är född och uppvuxen i Östra Ryd. Mina skitiga ladugårdsstövlar är djupt nedborrade i Östra Rydsleran. Mitt yrkesval och mina känslor för hembygden gör att jag inte har några planer på att någonsin flytta härifrån. Många är vi som trivs i Söderköpings kommuns västra del. Befolkningen i Västra Husby, Gårdeby och Östra Ryd ökar utan att det skett någon större nybyggnation. Befolkningsmängden i Luddingsbo och Snöveltorp ökar kraftigare än någon annan del i kommunen men det är främst beroende av nybyggnation och ändring från fritidshus till åretruntbostad. Det som sker nu i Västra Husby, Gårdeby och Östra Ryd är att äldre husägare säljer sina hus till förmån för mera lättskötta bostäder. Köparna är numera framförallt yngre par som har eller skaffar sig barn. Samtliga skolor och förskolor i området har mycket gott rykte och många vill ge sina barn möjligheten att få gå i en bra och trygg förskola och skola.

Nu siktar vi in oss på Förskolan i Östra Ryd men möjligheterna och problemen är snarlika för hela västra kommundelen. Förskolan är överfull! En förskoleavdelning är inhyst i idrottsföreningens klubbhus. Tack vare bra personal fungerar situationen. Vad händer nu med barn som vill börja i Östra Ryds förskola? Jo, nu blir de först hänvisade till en förskola i Söderköpings tätort för att i februari få plats på en garantiförskola i Västra Husby för att sedan förhoppningsvis få en plats i Östra Ryds förskola nästa höst. Östra Rydsbygdens byalag kallade till stormöte förförra veckan för att diskutera förskoleproblematiken. Ett 60 tal berörda slöt upp och många inbjudna politiker. Diskussionen var mycket konstruktiv och fördes i en positiv anda. Efter byalagsmötet har jag som byalagsordförande haft många samtal med både styrande politiker och ansvariga tjänstemän. Byalaget har till kommunen presenterat flera möjliga lokallösningar som kommunen kan hyra in sig i i avvaktan på att permanenta förskolelokaler byggs. Initialt var samtalen konstruktiva tills ansvarig tjänsteman tolkar situationen sådan att bygden vill starta en egen förskola. Dessutom meddelar tjänsteman att det inte finns något behov av ytterligare förskoleplatser i Östra Ryd trots att många barn vill få plats i Östra Ryds förskola men får börja någon annan stans.

Det finns ett beslut om att bygga ut Östra Ryds förskola men ingenting verkar hända. Det finns inga diarieförda handlingar annat än beslutet att förskolan ska byggas ut. Ansvariga på kommunen andas mellan raderna att satsningar bör ske mera centralt än i Östra Ryd.

Får dagens ansvariga fortsätta att bestämma kommer de att få rätt. Det kommer inte att behövas några ytterligare förskoleplatser i kommunens västra delar då barnfamiljer som kan kommer att flytta härifrån eller låta bli att flytta hit. För att hela Söderköpings kommun ska sjuda av liv behöver Söderköpings kommun ett nytt ledarskap som ser till behoven i hela kommunen och för hela Söderköping FRAMÅT!

Om du vill att jag ska kunna påverka för en utbyggnad av förskola och skola i Östra Ryd och andra delar av kommunen de närmaste åren är jag tacksam om du kryssar mig när du röstar. Kryssen är viktiga!

Varumärke

Idag har jag haft den stora förmånen att besöka Söderköpings gästabud. Det medeltida inslaget glänste i mina barns förväntansfulla ögon. Bland riddare och gycklare kände jag mig riktigt stolt över vår stads medeltida anor, som Söderköpings gästabud förträffligt förvaltar och förädlar. Söderköpings gästabud har med sina tretton år blivit en del av Söderköpings varumärke. Ett varumärke vi ska känna stolthet över och fortsätta att förvalta och förädla.
Ulric Nilsson - pysslar med barnen
Bildtext: På Rådhustorget ordnade kommunen med pyssel för stora och små och där pysslade ett av barnen denna.


När man flanerar i stadens centrala delar ser man överallt besökare som med stor inlevelse gått in för att smälta in i den medeltida atmosfären. Det är inte bara människor och dess klädsel som gör evenemanget till vad det är utan även den fysiska stadsmiljön. Där är Brunnsparken en central plats för Söderköpings gästabud. Jag kan inte tänka mig ett gästabudsarrangemang vare sig i Norrköpings industrilandskap eller i ett miljonprogramsområde. Söderköpings unika stadsmiljö gör att upplevelsen av gästabudet nästan blir som om vi förflyttats tillbaka till medeltiden på riktigt.

Genom århundraden har grönområdet som vi idag kallar Brunnsparken naggats i kanten. Bit för bit har mark tagits i anspråk för bebyggelse. Någon gång är gränsen nådd och nu har vi kommit till den gränsen! Vi är många som vill njuta av brunnsparksmiljön vid storån året runt. Brunnsparken är en grön oas i Söderköpings stad och den är värld att bevara till kommande generationer.

Söderköpings historiska anor måste vårdas och varsamt förädlas. För att de historiska anorna ska bevaras behöver Söderköpings kommun ett nytt ledarskap som förvaltar Söderköpings särart och samtidigt för Söderköping FRAMÅT!

Om du vill att jag ska ha inflytande i politiken de närmaste åren är jag tacksam om du kryssar mig när du röstar. Kryssen är viktiga!
Kryssa Ulric Nilsson

Lyckligt äktenskap

Jag hör till de som är förunnade ett lyckligt äktenskap. Vad som är nyckeln till ett lyckligt äktenskap får jag i ärlighetens namn säga; det vet jag inte. Jag är bara upp över öronen förälskad i min hustru och hon i mig. Vi är minst lika mycket förälskade nu som när vi gifte oss. Hur är det då med det styrande politiska äktenskapet från 2014 i Söderköpings kommun?

Socialdemokrater, moderater och miljöpartister i styrande ställning bedyrar att de har mycket lätt att komma överens. Dessutom är de mycket nöjda med vad de åstadkommit. Måluppfyllelsen är hög anser de. Vad är majoritetens måluppfyllelse värd och hur har de nått dit? Respektive parti verkar ha fått slå vakt om sina nämnder där de har ordförandeposten och de andras nämnder har de inget att göra med. Äktenskapet verkar fungera genom att var och en sköter sitt och bevakar sitt och ingen ser helheten. För att kunna nå sina mål i nämnderna överskrider nämnd efter nämnd sin budget. Kortsiktigt uppnås mål utan att effektiviseringar i verksamheten behöver genomföras.

I brinnande högkonjunktur gör Söderköpings kommun ett mycket mediokert ekonomiskt resultat. Jämfört med hur den Borgerliga Alliansen tidigare skötte Söderköpings kommuns ekonomi är läget idag katastrofalt. En kommun måste gå med plusresultat för att ha råd med investeringar i bland annat nya skollokaler.
Illustration av Söderköpings kommuns kassakista

Nu får vi hoppas att majoritetens smekmånad tar slut den 9 september när vi väljare abrupt och resolut med våra röster förklarar för den styrande majoriteten i Söderköping att det måste vara ordning och reda i ekonomin. Vi får inte förbruka mera pengar än vad som finns!

Söderköpings kommun behöver ett nytt ledarskap
som för Söderköping FRAMÅT!  
  

Brända jordens taktik eller … ?

När jag läser Söderköpingssidan i dagens Norrköpings Tidningar känner jag en vind av någons desperation. Vems desperation är svårt att känna.

Gång på gång under innevarande mandatperiod har majoriteten i Söderköpings kommun bestående av socialdemokrater, moderater och miljöpartister tagit beslut som är omöjliga eller svåra att återställa. Sankt Anna- paketet. Detaljplaner har upphävts. Nya detaljplaner har skapats och marken sålts eller är  på väg att säljas. Exploaterbar mark har sålts som råmark. Fiberbredbandsnätet har reats ut. Brobyskolan delats. Listan kan tyvärr göras längre. Nu idag kan vi läsa om en kommande försäljning av Stenbrinken i Sankt Anna.

Den första tanken som slår mig är den brända jordens taktik.  När jag ”klurat lite grann” för att citera kommunalrådet kom den andra tanken: Vem styr skutan?

Jag vet inte vad som är värst. Att Söderköpings kommun monterar ned, säljer ut och genomför oåterkalleliga beslut eller att det politiska ledarskapet saknas så ingen vet vem som egentligen styr skutan m/s Söderköping.
Legoskepp - Ulric Nilsson
Bildtext: Barnens legobygge av ett skepp får symbolisera skutan m/s Söderköping.

Söderköpings kommun behöver ett nytt ledarskap som för Söderköping FRAMÅT! Hjälp oss alla i Söderköpings kommun med din röst den 9 september.

Grisen i säcken

I kväll har jag varit på Företagarna i Söderköpings Näringslivsdebatt. I debatten deltog samtliga partier som är representerade i Söderköpings kommunfullmäktige.

Många skarpa frågor ställdes. Dock var svaren inte alltid lika skarpa. En av frågorna som ställdes var om en röst på moderaterna är en röst på en borgerlig allians eller en röst på ett koalitionstyre mellan socialdemokrater, miljöpartister och moderater? Svaret från moderaterna var att moderaterna går till val själva och valutfallet ger grund för förhandlingar och sedan bildas en majoritet. Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deklarerade å sin sida klart och tydligt att Söderköping behöver ett nytt ledarskap och ett borgerligt alliansstyre.

Dilemmat med moderaternas inställning är att vi väljare inte vet vad moderaternas inställning är värd. Efter förra valet fick alliansen flest röster och med facit i hand hade en Borgerlig Allians bestående av Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kunnat bilda en majoritet, Det enda som saknades var moderaternas vilja att bilda en Borgerlig Allians i Söderköping.

En röst på moderaterna i Söderköping är som att köpa grisen i säcken!

duplogrisar

Vi som vill vara säkra på att få ett nytt styre i Söderköping bör rösta på ett stabilt parti med kandidater som kan leda hela Söderköping framåt!

Ulric Nilsson - FRAMÅT!

Livskvalité

Vår tidigare granne bodde i sin stuga som han kallade sitt hus till han var över 90 år gammal. Veden högg han själv och i trädgårdslanden odlade han stor del av sin mat.
När han kände att han inte orkade med stuga och trädgård var hans önskan att få flytta till Aspgården, äldreboendet i Östra Ryd. Hans oro var stor över att inte få en servicelägenhet på hemorten utan att vara tvungen att flytta till centralorten Söderköping. Till hans stora lycka fick han en lägenhet på Aspgården. Vi och andra vänner kunde enkelt och spontant hälsa på.

Att känna trygghet är viktigt i hela livet. Som gammal är närhet viktigt för att känna trygghet. Närhet till nära och kära samt vänner och bekanta. Att veta att man inte är långt borta utan att bekanta enkelt och spontant kan komma på besök. Småskalighet ger även det trygghet. Ett boende där alla känner alla och alla ansikten är bekanta.

Jag tycker att det är viktigt att alla i hela Söderköpings kommun ska kunna känna trygghet inför sin ålderdom. Genom att satsa på äldrecentra i Sankt Anna, Söderköpings stad och Östra Ryd kommer vi alla att kunna känna trygghet tack vare närhet och småskalighet.

Jag heter Ulric Nilsson och jag är förtroendevald för Centerpartiet i Söderköpings kommun.


Jag bor i Östra Ryd tillsammans med hustru och våra barn. Tillsammans med min bror driver jag ett lantbruksföretag med huvudinriktning mjölkproduktion.


Mina viktigaste frågor är: - Vi ska förädla utan att förtäta Söderköpings stad, bevara Brunnsparken! - Enkelt för företag att etablera och utveckla sig i hela vår kommun. Snabbt bygglovsbeslut för företagare och privatperson. - Mer närproducerad mat i kommunala kök. - Hela Söderköpings kommun ska vara attraktiv att bosätta sig i. Bra förskola, skola och äldreomsorg i hela kommunen.

Sportbloggar