Logga in
En häftig tanke ur en häftig nyhet Speedwaybloggen Speedwaybloggen
Vädersponsor:

Självuppfyllande profetia

Jag är född och uppvuxen i Östra Ryd. Mina skitiga ladugårdsstövlar är djupt nedborrade i Östra Rydsleran. Mitt yrkesval och mina känslor för hembygden gör att jag inte har några planer på att någonsin flytta härifrån. Många är vi som trivs i Söderköpings kommuns västra del. Befolkningen i Västra Husby, Gårdeby och Östra Ryd ökar utan att det skett någon större nybyggnation. Befolkningsmängden i Luddingsbo och Snöveltorp ökar kraftigare än någon annan del i kommunen men det är främst beroende av nybyggnation och ändring från fritidshus till åretruntbostad. Det som sker nu i Västra Husby, Gårdeby och Östra Ryd är att äldre husägare säljer sina hus till förmån för mera lättskötta bostäder. Köparna är numera framförallt yngre par som har eller skaffar sig barn. Samtliga skolor och förskolor i området har mycket gott rykte och många vill ge sina barn möjligheten att få gå i en bra och trygg förskola och skola.

Nu siktar vi in oss på Förskolan i Östra Ryd men möjligheterna och problemen är snarlika för hela västra kommundelen. Förskolan är överfull! En förskoleavdelning är inhyst i idrottsföreningens klubbhus. Tack vare bra personal fungerar situationen. Vad händer nu med barn som vill börja i Östra Ryds förskola? Jo, nu blir de först hänvisade till en förskola i Söderköpings tätort för att i februari få plats på en garantiförskola i Västra Husby för att sedan förhoppningsvis få en plats i Östra Ryds förskola nästa höst. Östra Rydsbygdens byalag kallade till stormöte förförra veckan för att diskutera förskoleproblematiken. Ett 60 tal berörda slöt upp och många inbjudna politiker. Diskussionen var mycket konstruktiv och fördes i en positiv anda. Efter byalagsmötet har jag som byalagsordförande haft många samtal med både styrande politiker och ansvariga tjänstemän. Byalaget har till kommunen presenterat flera möjliga lokallösningar som kommunen kan hyra in sig i i avvaktan på att permanenta förskolelokaler byggs. Initialt var samtalen konstruktiva tills ansvarig tjänsteman tolkar situationen sådan att bygden vill starta en egen förskola. Dessutom meddelar tjänsteman att det inte finns något behov av ytterligare förskoleplatser i Östra Ryd trots att många barn vill få plats i Östra Ryds förskola men får börja någon annan stans.

Det finns ett beslut om att bygga ut Östra Ryds förskola men ingenting verkar hända. Det finns inga diarieförda handlingar annat än beslutet att förskolan ska byggas ut. Ansvariga på kommunen andas mellan raderna att satsningar bör ske mera centralt än i Östra Ryd.

Får dagens ansvariga fortsätta att bestämma kommer de att få rätt. Det kommer inte att behövas några ytterligare förskoleplatser i kommunens västra delar då barnfamiljer som kan kommer att flytta härifrån eller låta bli att flytta hit. För att hela Söderköpings kommun ska sjuda av liv behöver Söderköpings kommun ett nytt ledarskap som ser till behoven i hela kommunen och för hela Söderköping FRAMÅT!

Om du vill att jag ska kunna påverka för en utbyggnad av förskola och skola i Östra Ryd och andra delar av kommunen de närmaste åren är jag tacksam om du kryssar mig när du röstar. Kryssen är viktiga!

Allt ljus på dig

Ibland händer det att jag får en melodi på hjärnan. Hur mycket jag än försöker tänka på andra melodier kommer samma refräng åter. Det är inte alltid låtar jag tycker om men oftast har de en refräng som är tänkvärd.

Igår hade jag fått ”Lyssna till ditt hjärta” på hjärnan. En refräng väl värd att tänka på när du går till valurnorna idag. Du ska ”Lyssna till ditt hjärta som vet vad du känner” när du gör ditt val. Vi har alla matats av media och medmänniskor under hela valrörelsen om vad partier tycker och inte tycker. Ju närmare valdagen vi kommer desto större löften och reformer utlovats! Väl värt att tänka på är att det är du som betalar! Vi är alla skattebetalare och det är våra pengar politikerna frikostigt lovar bort i valrörelsen. Låt hjärnan logiskt väga löfte mot löfte och kostnad mot kostnad, sedan är det upp till hjärtat. Refrängen fortsätter med ”Det finns ingen annan än du som bestämmer”. Du fattar själv beslutet om hur du ska rösta. Ingen annan röstar åt dig som du vill. Låter du bli att rösta kan du vare sig påverka valutgången eller klaga på den efteråt.

Förlåt om jag är en tråkig politiker. Jag lovar inte guld men gröna skogar. Jag lovar inga skrytbyggen men däremot småskalig och nära samhällservice såsom förskolor, skolor och äldrecentra. Jag lovar inte exotisk skolmat utan närproducerad! Jag lovar inte förtätning av Söderköpings stad utan förädling med bibehållna grönområden. Dessutom håller jag vad jag lovar. Jag vill vara delaktig i att kunna lämna över en bättre värld till våra barn än den vi fått att förvalt av våra föräldrar.

Söderköpings kommun behöver en omstart med ett nytt ledarskap som för Söderköping FRAMÅT.

Om du vill att jag ska ha inflytande i politiken de närmaste åren är jag tacksam om du kryssar mig när du röstar. Kryssen är viktiga!
Ulric Nilsson CenterpartietBrunnsparken, "trams och veta hut"

Det är skrämmande när människor i beslutande ställning inte inser att makten har förblindat dem. Att de inte ser och inser att även de är medborgare lika mycket som alla andra. Ingen av oss står över vare sig lagen eller våra medmänniskor. Självklart måste politiker våga fatta obekväma och impopulära beslut men då måste de pedagogiskt kunna förklara och försvara sina beslut.

När konstitutionsutskottet utfrågade en ensamutredare i slutet av 80-talet ville han inte svara på flera frågor. Frågorna kallade han för ”trams”. Utfrågaren blev då mycket upprörd och sa att utredaren borde ”veta hut”. Motsvarande scener utspelar sig än idag på olika nivåer och platser. Medborgares engagemang i en sakfråga bemöts med känslan av ett ”trams” från beslutsfattare. Beslutsfattare som egentligen borde ”veta hut”!

Grunden i vår demokrati är engagemang från oss medborgare. Beslutsfattare ska med god fingertoppskänsla fortlöpande känna av engagemanget utan att vända kappan efter vinden. Engagemanget ska bemötas med respekt och vördnad. Engagemang ska aldrig kallas för ”trams”. De som gör det borde ”veta hut” och bytas ut!

Det som de senaste åren väckt mycket engagemang i Söderköpings stad är planerna på att bebygga delar av Brunnsparken. Byggnationerna som planeras kommer att vara höga, långa och många. Alla försök till dialog, resonemang och argumentation har besvarats med uttalande som kan översättas till ”trams”. Namninsamlingar och manifestationer har genomförts. Det har viftats bort med ett kroppsspråk som utstrålar ”trams”. Över 2 500 personer har undertecknat uppropet om att bevara Brunnsparken! Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har i våra folkvalda församlingar kämpat för att förbättra byggnationsplanerna så att både Brunnsparken kan bevaras och Vimman bebyggas. Det finns fortfarande möjlighet att påverka Brunnsparkens framtid!
Brunnsparken

Den nya detaljplanen för Brunnsparken har ännu inte vunnit laga kraft och ingen mark i Brunnsparken är såld. Ännu finns möjlighet att rädda Brunnsparken och att rädda medborgarinflytandet.

Ditt val på söndag kan vara avgörande för Brunnsparkens bevarande eller försvinnande! En röst på Centerpartiet är en röst för Brunnsparken och en röst för medborgarinflytande även mellan valen. Söderköpings kommun behöver ett nytt lyhört ledarskap som i dialog med medborgarna för Söderköping FRAMÅT.
Ulric Nilsson

Om du vill att jag ska ha inflytande i politiken de närmaste åren är jag tacksam om du kryssar mig när du röstar. Kryssen är viktiga!

Vett och sans

Med stormsteg lackar det mot jul. Snart är glada julen här med snö och kyla. Det känns lite främmande att efter en torr och varm sommar tro på en vit jul men det första jultecknet har kommit, jultidningskatalogerna!

När jag hör valdebatter lovas det vitt och brett, högt och lågt. Tänker ingen på att det kommer en vardag då allt ska betalas? Till förra julen försökte barnen trumfa över varandra genom att göra längre och längre önskelistor. Det var nästan som om längst önskelista vinner. Efter samtal och diskussioner med barnen förstod de att man inte kan få allt, man måste välja och prioritera. Sjuåringen ändrade efter moget övervägande sin önskelista. På önskelistan stod endast en sak. Han hade prioriterat, han hade förstått! Han hade dessutom sparat av sin veckopeng för att kunna köpa den legoasken han önskade sig mest av allt men det fattades lite, så exakt så många kronor önskade han sig för att kunna köpa den själv. Han fick den efterlängtade legoasken i julklapp.

Vi politiker ska inte lova mera än vad vi har råd att betala med skattebetalarnas pengar. Det måste vara vett och sans i alla vallöften. Vi kan inte inteckna framtiden och låta våra barn och barnbarn betala vår överkonsumtion. Vi måste istället alla arbeta och bidra till att vi lämnar över en bättre värld till våra barn än vad vi själva fick att förvalta.   

Söderköpings kommun behöver ett nytt ledarskap som för Söderköping FRAMÅT.

Om du vill att jag ska ha inflytande i politiken de närmaste åren är jag tacksam om du kryssar mig när du röstar. Kryssen är viktiga!

Kapitalförvaltning i världsklass

I Söderköping finns det riktigt många förmögna familjer. Många är födda och uppväxta här medan andra har insett att de kan få riktigt hög avkastning på sitt värdefullaste kapital de har genom att flytta till Söderköpings kommun. Söderköpings kommun är inget skatteparadis men genom hårt arbete av alla som arbetar inom sektorn som ska ge bästa avkastningen på det värdefullaste kapital som finns har det i Söderköpings kommun skapats en kapitalförvaltning i världsklass.

Jag skriver förstås om förskolor och skolor! Våra barn är det mest värdefulla vi föräldrar har. Att få höra från sitt barn ”Mamma och Pappa ni är bäst, jag älskar er” slår allt annat. Våra barn är värda det bästa vi kan ge dem. De måste känna sig lugna och trygga när de är i skolan. Närhet och småskalighet är ledord som hjälp till att göra Söderköpings kommuns skolor till skolor i världsklass. Engagerade lärare gör sitt till. Lärare som varje dag gör sitt yttersta för att våra barn ska lära sig för livet. Allt detta skapar en positiv anda i våra förskolor och skolor. En ovärderlig anda som vi måste vara rädda om. Den tar tid att skapa med går fort att rasera. Brobyandan är ett exempel. Den sitter visserligen inte i skolans väggar för Brobyskolan har tagit den med sig till paviljongerna på Brobyområdet. Beslutet att splittra Brobyskolan är helt oförståligt då både elever, föräldrar och många lärare vill vara kvar i Brobyområdet. Föräldrar har engagerat sig för att hela skolan ska kunna vara kvar vid Broby. Dessutom har deras uträkningar visat att det skulle vara ekonomiskt billigare för kommunen att vara kvar i Broby. Låt närhet och småskalighet åter komma till heders i skoldebatten så att Brobyskolan renoveras och får fortsätta att vara skola för våra värdefulla barn och ungdomar.
Ulric Nilsson

För våra barns skull behöver Söderköpings kommun ett nytt ledarskap som ser till barnens behov i hela kommunen och för hela Söderköping FRAMÅT!

Om du vill att jag ska kunna påverka för småskaliga förskolor och skolor nära där barnen bor de närmaste åren är jag tacksam om du kryssar mig när du röstar. Kryssen är viktiga!

Jag heter Ulric Nilsson och jag är förtroendevald för Centerpartiet i Söderköpings kommun.


Jag bor i Östra Ryd tillsammans med hustru och våra barn. Tillsammans med min bror driver jag ett lantbruksföretag med huvudinriktning mjölkproduktion.


Mina viktigaste frågor är: - Vi ska förädla utan att förtäta Söderköpings stad, bevara Brunnsparken! - Enkelt för företag att etablera och utveckla sig i hela vår kommun. Snabbt bygglovsbeslut för företagare och privatperson. - Mer närproducerad mat i kommunala kök. - Hela Söderköpings kommun ska vara attraktiv att bosätta sig i. Bra förskola, skola och äldreomsorg i hela kommunen.

Sportbloggar