{0} Ulric Nilsson (C)
Logga in
Det kan komma trollkonster från handledern... Hockeybloggen Hockeybloggen
Vädersponsor:

Självuppfyllande profetia

Jag är född och uppvuxen i Östra Ryd. Mina skitiga ladugårdsstövlar är djupt nedborrade i Östra Rydsleran. Mitt yrkesval och mina känslor för hembygden gör att jag inte har några planer på att någonsin flytta härifrån. Många är vi som trivs i Söderköpings kommuns västra del. Befolkningen i Västra Husby, Gårdeby och Östra Ryd ökar utan att det skett någon större nybyggnation. Befolkningsmängden i Luddingsbo och Snöveltorp ökar kraftigare än någon annan del i kommunen men det är främst beroende av nybyggnation och ändring från fritidshus till åretruntbostad. Det som sker nu i Västra Husby, Gårdeby och Östra Ryd är att äldre husägare säljer sina hus till förmån för mera lättskötta bostäder. Köparna är numera framförallt yngre par som har eller skaffar sig barn. Samtliga skolor och förskolor i området har mycket gott rykte och många vill ge sina barn möjligheten att få gå i en bra och trygg förskola och skola.

Nu siktar vi in oss på Förskolan i Östra Ryd men möjligheterna och problemen är snarlika för hela västra kommundelen. Förskolan är överfull! En förskoleavdelning är inhyst i idrottsföreningens klubbhus. Tack vare bra personal fungerar situationen. Vad händer nu med barn som vill börja i Östra Ryds förskola? Jo, nu blir de först hänvisade till en förskola i Söderköpings tätort för att i februari få plats på en garantiförskola i Västra Husby för att sedan förhoppningsvis få en plats i Östra Ryds förskola nästa höst. Östra Rydsbygdens byalag kallade till stormöte förförra veckan för att diskutera förskoleproblematiken. Ett 60 tal berörda slöt upp och många inbjudna politiker. Diskussionen var mycket konstruktiv och fördes i en positiv anda. Efter byalagsmötet har jag som byalagsordförande haft många samtal med både styrande politiker och ansvariga tjänstemän. Byalaget har till kommunen presenterat flera möjliga lokallösningar som kommunen kan hyra in sig i i avvaktan på att permanenta förskolelokaler byggs. Initialt var samtalen konstruktiva tills ansvarig tjänsteman tolkar situationen sådan att bygden vill starta en egen förskola. Dessutom meddelar tjänsteman att det inte finns något behov av ytterligare förskoleplatser i Östra Ryd trots att många barn vill få plats i Östra Ryds förskola men får börja någon annan stans.

Det finns ett beslut om att bygga ut Östra Ryds förskola men ingenting verkar hända. Det finns inga diarieförda handlingar annat än beslutet att förskolan ska byggas ut. Ansvariga på kommunen andas mellan raderna att satsningar bör ske mera centralt än i Östra Ryd.

Får dagens ansvariga fortsätta att bestämma kommer de att få rätt. Det kommer inte att behövas några ytterligare förskoleplatser i kommunens västra delar då barnfamiljer som kan kommer att flytta härifrån eller låta bli att flytta hit. För att hela Söderköpings kommun ska sjuda av liv behöver Söderköpings kommun ett nytt ledarskap som ser till behoven i hela kommunen och för hela Söderköping FRAMÅT!

Om du vill att jag ska kunna påverka för en utbyggnad av förskola och skola i Östra Ryd och andra delar av kommunen de närmaste åren är jag tacksam om du kryssar mig när du röstar. Kryssen är viktiga!

God Jul

God Jul

Julkortet har min fantastiska hustru ritat.

Minnesord

MINNESORD över Östen Johansson

I fredags har Östen Johansson, Olerum, fått sin sista vila på Östra Ryds kyrkogård. Östen var mycket drivande att bilda Östra Rydsbygdens byalag. När byalaget väl var bildat har han varit en drivande kraft i byalagets arbete att utveckla Östra Rydsbygden.
Illustration av Hanna Nilsson Ullström

Som ordförande i Östra Rydsbygdens byalag vill jag citera ur Astrid Lindgrens bok Ronja Rövardotter:
Mattis gick storgråtande fram och tillbaka i stensalen och skrek: ”Han har funnits jämt! Och nu finns han inte!” Om och om igen ropade han på samma vis: ”Han har funnits jämt! Och nu finns han inte!” ”Men han fattas mej”, skrek Mattis. ”Han fattas mej så det skär i bröstet!”

När en människa är död har den dött två gånger. Första gången när hjärtat slutar slå, andra gången när vi levande glömt den. Östen är inte död och han kommer aldrig att dö. Östen du fattas oss men du finns med oss varje dag. Genom dina gärningar för hembygden är du odödlig.

Östen har ett stort hjärta som alltid klappat för hembygden. Östen kommer alltid att leva kvar i det vi gör för våra medmänniskor i vår hembygd.

Jag vill å byalagets vägnar tacka Östen för allt hårt slit du gjort för bygden. Jag vill även framföra vårt tack till Östens fru Ingrid som lånat ut Östens tid och engagemang till oss alla.

Sveriges beredskap är god

Under 30-talet skedde i Sverige en neddragning och besparing av det svenska försvaret. Erfarenheten av första världskrigets fasor i kombination med tidens ekonomiska kaos gjorde det möjligt att motivera besparingarna på försvarskostnaderna. Sedan hände det oväntade, andra världskriget gjorde sitt intåg i historieböckerna. Sveriges befolkning fick då av landsfadern höra ”Sveriges beredskap är god”. Sanningen var något helt annat.

Allt sedan den ekonomiska krisen i början av 90-talet har besparing efterföljts av besparing av Försvarsmakten. Försvaret har dessutom omdanats från att vara ett invasionsförsvar till att bli ett försvar specialiserat för utlandsuppdrag. Kvar att försvara Svea rike har nära endast varit Hemvärnet, även kallad ”Dad’s army” efter den brittiska komediserien.

Idag, när det åter råder viss oro i vår omvärld, finns det starka skäl att säkerställa att vår beredskap skall vara god. Det som igår var ”Dad`s army” finns inte kvar!

Likt fågeln Fenix har hemvärnet rest sig ur askan av det som tidigare var Sveriges försvarsmakt. Hemvärnet har uppgraderats till välutrustade och välutbildade krigsförband. Många kvinnor och män engagerar sig på sin fritid för att kunna bidra till Sveriges försvar. Medelåldern i hemvärnet har sjunkit utan att erfarenhet försvunnit. En svår ekvation att lösa men det har hemvärnet klarat. Hemvärnet har gjort att Sveriges beredskap är bättre än på länge.

Sverige är underbart och värt att försvara.
Engagera dig i Sveriges största fredsrörelse, hemvärnet! 


bild
bild
Mattias Olsson har fotograferat under förra veckans Hemvärnsövning i Norrköpings hamn. Han har pratat med personerna på bilderna att det är ok att publicera på nt.se och bilderna får inte användas på andra ställen utan fotografens medgivande.

Ödmjukhet, eftertanke och analys

En gammal politisk räv med mångårig erfarenhet av val och valrörelser brukar med glimten i ögat säga: ”Många kan du lita på men väljarna kan du aldrig lita på. De röstar hur som helst. De röstar som de vill!”

Redan på valnatten kunde vi se hur valet utfallit. Först då sluträkningen är gjord och kryssen är räknade kan vi se hela bilden av de val vi väljare gjort. Alla politiker borde nu ödmjukt analysera valutgången och fundera på vad som gjort att vi väljare gjort de val vi gjort. På lokal nivå är det mindre komplicerat att analysera valresultatet än på det mera komplicerade riksplanet. På alla nivåer borde politikerna ägna en stund åt analys innan de likt stridstuppar börjar väsnas om hur väljarnas vilja ska förvaltas.

I samtalen och förhandlingarna inom partier och mellan partier måste det visas ödmjukhet inför väljarnas val. Väljarnas val ska styra de kommande fyra åren och inte enskilda politikers vilja att ha makten.

I en demokrati ska vi väljare alltid kunna lita på de partiföreträdare vi valt.
Vi röstar som vi vill!
Ulric Nilsson

Tack

Ulric Nilsson

Nu har vi väljare lagt våra röster och alla röster utom de sista poströsterna är räknade. I hela Söderköpings kommun ljuder det ”Ring ut det gamla,
ring in det nya”.

Tack alla som gjort detta möjligt.

Vi väljare i Söderköpings kommun har insett att hela Söderköpings kommun behöver en omstart med ett nytt ledarskap som för hela Söderköpings kommun FRAMÅT.

Jag heter Ulric Nilsson och jag är förtroendevald för Centerpartiet i Söderköpings kommun.


Jag bor i Östra Ryd tillsammans med hustru och våra barn. Tillsammans med min bror driver jag ett lantbruksföretag med huvudinriktning mjölkproduktion.


Mina viktigaste frågor är: - Vi ska förädla utan att förtäta Söderköpings stad, bevara Brunnsparken! - Enkelt för företag att etablera och utveckla sig i hela vår kommun. Snabbt bygglovsbeslut för företagare och privatperson. - Mer närproducerad mat i kommunala kök. - Hela Söderköpings kommun ska vara attraktiv att bosätta sig i. Bra förskola, skola och äldreomsorg i hela kommunen.

Sportbloggar