Logga in
Logga ut
Något att fundera över Anders Bockgård (LPo) Anders Bockgård (LPo)
Vädersponsor:

”Vanligt folk”

Söderköping Igår kväll var jag på statsministerduellen i Linköping. Stefan Löfven utstrålar värme och sympati och jag tänker på vilken resa han gjort, från svetsare till statsminister. Ulf Kristersson däremot utstrålar, ja, arrogans. Mitt förtroende för Stefan blev starkare.

Tänker på alla förtroendevalda politiker som har jobbat hårt under den mandatperioden som nu är nästan slut. Vi behöver bli fler, vi behöver få med fler unga och vi behöver få med fler med olika bakgrund. Det som är viktigt är att det är ”vanligt folk” som har ett samhällsengagemang. 

Ibland tror jag vi skrämmer bort engagerade människor eftersom de tror att de behöver kunna mycket. Så är det inte. Det räcker med engagemanget, resten kan man lära sig. Vi behöver inte ha specialistkunskaper i kommunallagen, socialtjänstlagen elle vara specialister på hållbarhet. Det vi behöver är människor som jobbar i vården, skolan, handeln mm, vanligt folk som vil förändra och förbättra vardagen för alla.

Vi behöver inte heller få höra från oppositionen att det är dålig styrning och ledning. Våra förtroendevalda ska inte styra verksamheterna annat än med beslut om mål och medel. Vi har en ny styrmodell som behöver utvärderas och kanske förbättras. Det viktiga är att vi har tydliga mål och uppdrag till förvaltningarna. Det är tjänstemännen som är specialisterna.

Socialdemokraterna har 40 namn på sin lista till kommunfullmäktige med vanligt folk. Gå och rösta och rösta S.

The Orange Day

Söderköping Idag är det den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Det är en viktig dag för att uppmärksamma detta enorma samhällsproblem. För att motverka mäns våld mot kvinnor krävs engagemang varje dag. Socialdemokraterna har en nollvision mot mäns våld mot kvinnor. En av de viktigaste besluten som Löfvens regering har fått igenom är den så kallade samtyckeslagstiftningen. I ett fullt jämställt Sverige vore det självklart att man säkerställer att samtliga parter vill när det gäller sexuellt samspel mellan män och kvinnor. Så ser inte verkligheten ut så det är därför lagstiftningen behövs.

Det är vårt gemensamma ansvar att förebygga våldet. Våldet mot kvinnor är grovt, upprepat och förövaren är oftast en man som kvinnan har eller har haft en nära relation till. I många kommuner prioriteras inte kvinnofridsarbetet. Det saknas kompetens och resurser och det har inte gjorts någon analys av behovet.

Arbetet med värderingar är viktigt och måste genomsyra hela samhället. Frågan om jämställdhet ska vara närvarande i hela kommunen, om vi ska få till en förändring.

Grått, grått och lite grönt

Söderköping

Den ena gråa novemberdagen efter den andra passerar. Sverige har ingen ny regering och det är oroande för oss i kommunerna. Nästa vecka skall den strategiska planen och budget fastställas av kommunfullmäktige och eftersom statsbidragen är en viktig del av inkomsterna så skapar det en osäkerhet. Läste att Norrköping får 100 miljoner mindre och undrar hur det ser ut för Söderköping. Jag hoppas att vi får reda på siffrorna innan beslut skall tas.

Ett av mina kära barnbarn är fascinerad av Annie Lööf i TV-rutan. Sonens kommentar att "Sämre förebild kan hon ha" får mig att le lite. Jag ler för att jag tänkte samma sak. Jag ler för att tanken på att Annie Lööf skulle bli statsminister tilltalar mig på något sätt. Främst för att hon är kvinna men också för att hon skulle klara av det uppdraget mycket bra, tror jag. Annie Lööf förtjänar vår respekt för hon har lyckats förena ett stort uppdrag med familj och barn. Hon har också utvecklats till en mycket skicklig och kompetent politiker.

Men så är det politiken förstås. Min statsministerkandidat är Stefan Löfven, men Annie Lööf som vice kanske...

Hur som helst behöver våra barn och unga ha förebilder. Starka kvinnor och män som de kan identifiera sig med. Våra barn och unga behöver framtidstro. De behöver veta att möjligheterna finns för alla. Att de kan bli det som de drömmer om; sjuksköterska, busschaufför, lärare, dataingenjör, skogsarbetare eller varför inte statsminister!

Nya strategier i opposition

Söderköping Nu är det färdigförhandlat och alliansen kommer att styra i Söderköping. Det är inte så överraskande efter valresultatet och vi måste acceptera väljarnas val. Vi har fått igenom mycket av vår politik under mandatperioden men det känns som vi hade behövt åtminstone en mandatperiod till för att genomföra det vi påbörjat.

Men nu är eftervalsdepressionen över och vi ska omgruppera oss för att vara en tuff opposition.  Vi kommer att kämpa för våra hjärtefrågor. Vi har en handlingsplan och vallöften att förhålla oss till. Vi kommer inte utan kamp att ge oss när det gäller att förbättra arbetsmiljön, få till tryggare anställningar och öka delaktigheten för medarbetare. Vi kommer också att kämpa för att våra barn- och ungdomar får en bra start i förskolan och skolan. Vi ger oss  inte förrän vi har en bra kvalitet i våra omsorger.

Socialdemokratin är pragmatisk och vi ser verkligheten och problemen i vardagen och vi kommer att tillsammans med våra invånare forma framtiden. Alla människor har rätt till utbildning, hälsa, arbete och social trygghet. Det är våra grundpelare.

Nu är det nya strategier och en tydlig socialdemokratisk linje som gäller. Nu kör vi!

 

God arbetsmiljö ska vara en självklarhet

Söderköping                                               

Vi går till val på bättre arbetsvillkor i välfärden!

Det blir fler barn och äldre i vårt land och vi behöver se till att alla får en trygg omsorg. Det behövs mer personal som både kan och orkar jobba. Vi behöver fler utbildningsplatser men för att fler ska vilja utbilda sig inom välfärdsyrken måste arbetsvillkoren förbättras rejält.

Socialdemokraterna i Sverige och Söderköping vill ha tryggare anställningar. Vi vill att minst 90% av anställda ska vara tillsvidareanställda och därför vill vi i Söderköping att alla undersköterskor som jobbar mer än 80% i tre månader ska erbjudas en tillsvidareanställning. Vi vill inte ha otrygga anställningar och SMS-vikariat.

För att locka unga till välfärdssektorn, behöver vi öka lönerna, erbjuda heltidstjänster men framförallt behöver vi jobba med delaktighet. I en modern arbetsplats är möjligheten att påverka sin arbetssituation för mig en självklarhet. Vi vill avskaffa minutscheman i hemtjänsten och på alla arbetsplatser skall finnas planer hur arbetsmiljön ska förbättras och delaktigheten ökas. Att delta i planeringen, att lägga sitt eget schema och att vara med och föreslå och genomföra förbättringar måste vara målet och det är delaktighet på riktigt.

Att anställa fler och få bättre arbetsmiljö kostar inte mer, inte långsiktigt. Bättre arbetsmiljö leder till färre sjukskrivningar, bättre effektivitet och nöjda medarbetare och därmed också nöjda vårdtagare. 

 

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014.
Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland.
Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn.
Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet.
Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.
  • Mest lästa bloggar
Fotbollsbloggen
Roger Eklund-Åkesson (M)
Fotbollsbloggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se