Logga in
Logga ut
Grått, grått och lite grönt Tuula Ravander (S) Tuula Ravander (S)
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Kommunstyrelsemöte i en ny politisk verklighet

I måndags hade vi mandatperiodens första beslutsmöte med kommunstyrelsen i Norrköping. Deniz Butros är numer ordinarie och jag ersättare för vänstern i kommunens ”regering”. Det märktes tydligt att vi har en ny politisk situation. Kvartetten har inte längre majoritet men det är också tydligt att det finns fyra olika oppositionspartier. Bland några av de mer intressanta besluten märktes:

 

- Kvartettens förslag om att det övergripande miljöansvaret skulle flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden föll. Det är bra, frågan är för övergripande och viktig för att ligga på en nämnd. Med det sagt så bör både tekniska nämnden och kommunstyrelsen prata betydligt mer om miljön och särskilt om vår tids ödesfråga – klimatet.

 

- Skattesatsen för nästa år beslutades vara oförändrad, det är bra eftersom kommunalskatten är ”platt” och slår lika mot låg- och höginkomsttagare. Med det sagt så kommer välfärden inom kort att behöva mer resurser både för att bibehålla kvalitén och för att utveckla välfärden. Hoppet står främst till en vänsterlutande regering som kan se till att omfördela mer av samhällsekonomins stora rikedomar till det gemensamma.


- V, M och MP föreslog att en rejäl utredning av utbildningsnämndens organisation ska göras. Det behövs verkligen. Var det klokt att slå ihop gymnasienämnd och barn- och ungdomsnämnd förra mandatperioden? Är den politiska och tjänstepersonaorganisationen så bra den kan vara? Används pengarna så bra som möjligt? Och framförallt – får alla barn samma möjligheter och har personalen en rimlig arbetssituation?  Här hade Kvartetten tänkt om och röstade klokt nog för förslaget.

 

- Vi röstade också för Moderaternas förslag om att kommunstyrelsen snabbare ska få siffror om hur det går med nämndernas ekonomi – men att det är i nämnderna som besluten om den egna ekonomin ska fattas. Ytterligare ett förslag som gick igenom mot Kvartettens vilja.

 

- Tyvärr föll Vänsterpartiets förslag på ett rimligare remissvar (kommunens åsikter) till regeringen angående "Ett ordnat flyktingmottagande". Vi tycker inte att det är rimligt att förbjuda just flyktingar att bo i vissa områden i kommunen, staten ska inte bestämma var människor ska bo. Och de avresecentrum som föreslås riskerar att bli högst rättsosäkra långtidsförvaringar under fängelseliknande former.


- Tyvärr fick moderaterna bägge oppositionens platser i personalutskottet trots att vi ställde upp mig som motkandidat. Kvartetten valde i vanlig ordning att lägga ner sina röster Det var synd för just rimliga villkor för kommunens anställda är en av mina och Vänsterpartiets allra viktigaste frågor.

 

(De första tre frågorna avgörs dock slutgiltigt på kommunfullmäktige 26 november)

 

 Jag och Deniz på KS (det är ofta men inte alltid så kul som bilden visar)

 

För övrigt så visar den försenade och farsartade ”utbyggnaden” av bredband på Vikbolandet att samhällsviktig infrastruktur som vägar, elnät och bredband bör byggas och ägas gemensamt.

Kort tal till minne av Kristallnatten

I fredags arrangerade Ung Vänster Norrköping en ljusmanifestation till minne av Kristallnatten och dess offer för 80 år sedan. Ett 70-tal personer slöt upp, lyssnade på tal och musik, tände ljus och höll en tyst minut. Här är mitt korta anförande:

Vi lever idag i en tid som vi hoppades och trodde aldrig skulle återkomma.

En tid när rasism och hat mot den andre återigen sprider sig både här i Sverige och över världen.

Minnet av Nazisterna och andra världskriget, minnet av vad rasismen i praktiken kan leda till har börjat blekna i vår del av världen – i takt med att både förövarna och de sista hjältarna som besegrade nazismen dör bort.

Men vi som samlats här ikväll lovar att aldrig glömma!

I många länder på vår kontinent växer rasistiska rörelser och partier igen. De hetsar mot alla som de anser vara lägre stående. I Ungern, en av Nazitysklands ivrigaste allierade, har hatet mot judar återigen blivit statsideologi. Liksom i Ukraina där förintelsen av det judiska folket gick fasansfullt långt under kriget.

Också här hemma växer rasistiska partier och rörelser, hatet riktas mot muslimer, romer och ofta alla sorters invandrare. Och på nätet gror återigen de antisemitiska konspirationsteorierna i de rasistiska forumen.

Men vi lovar att aldrig glömma Kristallnatten. Startskottet för historiens värsta folkmord. Och vi lovar att alltid säga emot rasisternas hat och bemöta deras konspirationsteorier med förnuftets ljus.

Och vi lovar att alltid ta kampen mot rasismen i det stora och i det lilla. Även när det inte är lätt – Ja särskilt när det inte känns lätt. När rasisterna blir fler, mer högljudda och aggressivare och när deras idéer får allt större spridning.

För det är då, det är nu, det blir farligt.

Med solidaritet, medmänsklighet och med drömmen om jämlikhet kan vi bekämpa rasism och antisemitism. Särskilt tanken om jämlikhet är viktig för den kan aldrig samexistera med rasism och antisemitism. Om vi står upp för att människor i grunden har samma värde och bör ha samma möjligheter och friheter – då blir det uppenbart att kultur, religion eller etnicitet aldrig kan tillåtas definiera eller värdesätta en människa. Så kan vi ta kampen mot rasism och antisemitism - idag – och alla andra dagar.

/Fritt efter mitt tal på minnesmanifestationen för Kristallnattens offer

Om poster och förhandlingar i kommunen

Jo – det har ju varit en hel del diskussioner om valteknisk samverkan, rådsposter och majoriteter i kommunen senaste veckorna. För de flesta norrköpingsbor säkerligen smått obegripligt och ganska ointressant. Jag håller med om det, det viktiga är ju politiken och besluten. Men hur dessa blir har förstås mycket att göra med just med majoriteter och hur poster fördelas.

Jag tycker att Vänsterpartiet Norrköping gjort en bra förhandling med M och MP. Med den förhandlingen så får vi fler platser i nämnder för våra fritidspolitiker och den styrande kvartetten (S, C, L, KD) förlorar sin majoritet i stora nämnder som den viktiga kommunstyrelsen. Det är bra för oss för det betyder att de måste prata med oppositionen för att få igenom sina förslag. Då Kvartetten knappast lär prata ihop sig med SD gör det att vi, MP och Moderaterna var för sig i praktiken blir vågmästare. SD:s inflytande blir alltså 0 samtidigt som kvartetten måste bekänna färg – vill de prata med oss och driva vänsterpolitik eller med högern och föra högerpolitik.

Det ska också betonas att detta enbart och endast är en valteknisk samverkan med M och MP – det finns ingen politik alls däri, och det är få frågor vi lär vara överens om med moderaterna under mandatperioden. Om vi inte skulle göra det utan enbart Kvartetten skulle ha valteknisk samverkan skulle inte heller väljarnas röster få det genomslag de borde då kvartetten skulle fortsätta ha majoritet i nämnderna. Vilket ju inte motsvarar valresultatet.

Frågan om kommunalråd är lite annorlunda. Dessa väljs med majoritetsval i fullmäktige. Vi är överens med M och MP att det inte är rimligt att Kvartetten, som nu är i minoritet ska ha 6 råd och oppositionen som är fler i fullmäktige ska dela på 3. Därför har vi föreslagit att fördelningen ska vara 5-4 till kvartettens fördel istället (vilket också är generöst). I tidningarna ser det ut som att också SD kommer att rösta för det förslaget men det vet vi faktiskt inte förrän på kommunfullmäktige på måndag.

Vi har också gjort upp med M och MP om att vi och MP får dela på en av oppositionsrådsposterna och moderaterna får två i kraft av sin storlek. Vad som händer med den sista oppositionsrådsposten är oklart. Det sitter 8 partier i kommunfullmäktige och alla kan föreslå och rösta som de vill. Något som dock är klart är att Vänsterpartiet aldrig kommer att rösta på SD. Och att utan våra samtal med M och MP hade Vänsterpartiet som är den tydligaste antirasistiska kraften i norrköpingspolitiken varken haft oppositionsråd eller den politiska vågmästarroll vi nu kan få.

Att Socialdemokrater är upprörda över detta är inte konstigt, de tappar både makt, avlönade heltidsuppdrag och andra poster. Men deras tonläge är stundtals väl överspänt. Det är ett nytt läge i Norrköpingspolitiken nu. Kvartetten saknar majoritet, det finns fyra olika och fristående ”oppositionsblock” och Vänsterpartiet har tack vare ökat väljarstöd stärkt sin position rejält.

Våra viktigaste frågor är dem vi gick till val på, och de kommer vi att fortsätta driva i en ny situation:
Vi vill satsa på välfärden – inte privatisterna.
Vi vill bygga bostäder åt alla – inte bara dom rika.
Vi vill bekämpa arbetslösheten – inte dom arbetslösa.
Vi vill investera i hela Norrköping – inte bara innerstan.

Ett starkt vänsterval i Norrköping!

Visst satt jag på valvakan och hoppades på tvåsiffrigt. Men när man vertkligen tittar på resultatet måste man säga att Vänsterpartiet gjorde ett riktigt starkt val, särskilt i Norrköping. Några korta punkter:

  • Vi gick fram 2,6% till 8,2 och överträffar riksgenomsnittet.
  • Vi fick över 2500 nya röster (totalt över 7200).
  • Vi ökade i kommunfullmäktige från 5 till 7 mandat och från 3 till 4 ersättare.
  • Vi hade över 100 aktiva valarbetare i valrörelsen.
  • Vi har under året fått nästan 100 nya medlemmar.
  • Vi gör detta trots att FI i princip behåller sina röstandel, många av deras väljare är nära oss.
  • Vi går ännu bättre i Regionvalet och vårt nej till nedskärningarna ger 9,6% i Norrköping.
  • Vi får mellan 10-18% i 25 valkretsar i centrala och södra stadsdelarna.


Det är det tredje bästa valresultat vänstern någonsin gjort i Norrköping!

Trots det fortsätter kvartetten styra kommunen i minoritet. Det är synd för det kommer sannolikt innebära nedskärningar i välfärden, utförsäljningar, privatiseringar och att det enbart kommer byggas för höginkomsttagare. Valresultatet och alla nya aktivister och medlemmar gör dock att vi har ett fantastiskt läge för att fortsätta bygga en stark vänsterrörelse - För ett Norrköping för alla, inte bara de rika!


För övrigt är det tragiskt att se hur alliansen via talmansvalet och avsättandet av Löfven nu visat att verkar beredda att försöka ta makten även fast det skulle innebära att ge makt över Sverige åt SD. Jag hoppas nu att L och C står upp för sin liberala antirasism och säger nej till en högerregering med stöd av de bruna. Tyvärr tror jag risken är stor för många talmansrundor innan en regering finns på plats. Och i värsta kan resultaet bli iskall högerpolitik med rasistiska inslag. I samband med en lågkonjunktur kan det sluta riktigt illa. Jag hoppas verkligen jag får fel.

10 skäl att rösta på V imorgon!

Om vänstern får styra Norrköping!

Jonas Sjöstedt tror på en "Vänsterknall" i Norrköping på valnatten. Vänsterpartiet ligger nu stadigt rejält över 10 % i opinionen och i Norrköping talar våra över 100 valarbetare om en Vänstervåg. Med det i ryggen vill vi nu inför väljarna konkret presentera hur en vänsterstyrd kommun efter valet skulle se ut och vilka frågor vi skulle ta tag i först. Vi representerar hela Norrköping, och vi har en plan och är redo att ta ansvar för hela kommunpolitiken.

Här presenterar vi fem tilltänkta och starka kommunalrådskandidater som var och en berättar om två av de viktigaste sakerna som vi vill sätta igång med de 100 första dagarna om vi får Norrköpingsbornas förtroende!

Nicklas Lundström skulle kunna bli Kommunstyrelsens ordförande

1. - Kommunens ekonomi är i det stora hela mycket bra i dagsläget. Men vi vill satsa på andra saker än kvartetten. Vi tycker att man ska spara något mindre i ladorna, men ändå mer än de flesta kommuner. Det skulle frigöra 50 miljoner per år till välfärden. Vi vill också sluta stödja flygplatsen med skattepengar vilket skulle ge nästan lika mycket till.

2. - Norrköpings undersköterskor gör ett avancerat och samhällsbärande arbete men tjänar nästan sämst i landet. Dom ska helt enkelt ha 1000 kronor mer i månadslön. Senare vill vi gå igenom samtliga kommunens yrkesgrupper och lyfta dem med lägst betalt.

Anna Björkdahl skulle ta posten som ordförande i stadsplaneringsnämnden

3. - Det behövs ganska akut en storrenovering och utbyggnad av Hagebyhallen. Trots att området är barntätt så är idrottshallen från 60-talet och ganska sliten. Sedan behöver vi ta tag i fler Idrottsplatser, särskilt i södra delarna av staden och Marielund.

4. - Vi vill också snabbt komma igång med planeringen av 1000 nya bostäder i området kring Hageby, Ljura och Navestad, minst hälften av dem ska vara billigare hyresrätter. Där är tyvärr bostadsbristen stor idag.

Deniz Butros blir ordförande i Tekniska nämnden och jämställdhetskommunalråd:

Jämställdhetskommunalråd är ett nytt uppdrag som Vänsterpartiet vill införa för att verkligen sätta fokus på jämställdhetsfrågor. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och nu vill vi sätta de här frågorna högt upp på dagordningen. Förutom att höja kvinnors löner och underlätta föräldraledighet för de anställda, ska hela organisationen jobba med jämställdhetsperspektiv.

5. - Socialdemokraterna och högern har tyvärr skjutit upp byggandet av spårväg till Vrinnevi. Det tycker vi är ett misstag. Vi vill bygga så fort som möjligt medan det finns statsbidrag att söka och innan ostlänkenbygget sätter igång på riktigt och slukar alla resurser.

6. - Norrköping måste också bli en bättre cykelstad, både för miljöns och människornas skull, vårt cykelnät är helt enkelt alldeles för dåligt för en så stor stad och behöver upprustas och byggas ut så snabbt som möjligt.

Mona Olsson tar över posten som utbildningsnämndens ordförande:

7. - Vänsterpartiet vill att barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till minst 30 timmar per vecka i förskolan. Alla barn ska få ta del av den pedagogik och sociala gemenskap som förskolan ger. Det betyder självklart också att vi behöver anställa fler i förskolan och ge dem en rimligare arbetsmiljö.

8. - Vi vill också satsa på fler skolkuratorer och stärka elevhälsan, många barn och unga mår dåligt idag och det måste vi ta tag i.

Ricardo Olivares är tilltänkt som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

9. -Vi vill omedelbart påbörja införandet av storskaliga försök med 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen. Det har visat sig få ner sjukskrivningarna och bättre arbetsmiljö behövs för att vi ska kunna anställa undersköterskor i framtiden. I ett första steg erbjuder vi möjligheten till två enheter i hemtjänsten och två äldreboenden.

10. - Vänsterpartiet kommer också att avskaffa det katastrofala privatiseringsexperimentet inom hemtjänsten. Nästan inga äldre har valt de privata företagen och omorganiseringen har blivit väldigt dyr för kommunen. Dessutom är det såklart slöseri med knappa skattepengar när en stor del av pengarna går direkt till privata vinster istället för till omsorg om våra äldre.

Vänsterpartiet i Norrköping söker nu ditt stöd för att påbörja alla dessa stora förändringar inom 100 dagar från valet. Politik handlar om att förändra – och vi vill bygga ett jämlikt Norrköping. Vi startar den 10 september!

Länk till hela valplattformen

Folkbladets artikel

NT:s artikel

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se