Logga in
Logga ut
Sveriges beredskap är god Ulric Nilsson (C) Ulric Nilsson (C)
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Ett Norrköping för alla?

Här följer min debattartikel från det som tyvärr blev det sista numret av ETC Norrköping. Det handlar om att vänstern har förslagen för att lösa norrköpingsbornas problem - bostäder, arbetslöshet, välfärd, medan Kvartetten saknar ambitioner eller helt enkelt vill avsäga sig ansvaret till privata företag. Det är hopplöshetens politik.

Ett Norrköping för alla – inte bara för några få

Sverige och Norrköping är rikare än någonsin tidigare. Det här betyder att vi skulle kunna bygga ett samhälle och en stad som fungerar för alla. Ett Norrköping där en vettig bostad, en fungerande välfärd och ett meningsfullt arbete vore en självklarhet för alla.

Tyvärr är det inte så i dag. Den S-borgerliga kvartetten som i dag styr Norrköping har misslyckats på alla de tre områdena trots den ekonomiska högkonjunkturen.

När det gäller bostäder har byggandet äntligen kommit igång vilket är bra. Men tyvärr byggs det bara för höginkomsttagare. Kvartetten menar att det inte går att bygga billigt, eller åtminstone att det är omöjligt för dem att göra något åt saken utan skyller på regeringen. Det är inte värdigt Norrköping. I städer som Göteborg, Västerås och Örebro har politikerna valt att göra något åt problemet och utvecklat modeller för att styra byggandet mot billigare lägenheter. Det skulle såklart fungera här också om viljan fanns.

Dessutom äger kommunen Hyresbostäder AB, ett bolag med stark ekonomi som skulle kunna bygga billigare om de fick ett tydligt uppdrag. Det har vi i Vänsterpartiet föreslagit men Kvartetten har sagt nej. Med dagens politik så ökar trångboddheten och konkurrensen om de få billigare lägenheterna för varje dag.

När det gäller arbetslösheten så är den fortfarande mycket högre i Norrköping än i resten av Sverige, uppåt 12 procent. Här finns det mycket att göra. Det behövs långsiktiga satsningar på både skolan och vuxenutbildningen för att fler ska kunna få de jobb som finns och de som kommer med ostlänken. Dessutom behövs mer aktiva och visionära åtgärder. Exempelvis skulle ett kooperativt företag som inte flyttar utomlands kunna få kommunala industrilån och eget kommunalt bostadsbyggande skulle kunna ge jobb i kommunen.

Socialdemokraterna har tillsammans med högerpartierna och SD valt att införa LOV och därmed påbörja privatiseringen av hemtjänsten i Norrköping. Privata bolag har färre anställda och lägre löner än den gemensamt ägda äldreomsorgen – det är så det gör sina vinster. Resultatet blir färre jobb och lägre inkomster. 

Undersköterskorna garanteras inte heller rätten att jobba heltid eller slippa delade turer av de nya privata företagen i kommunen. Dessutom är privatiseringen ett brutet vallöfte av Socialdemokraterna. Vänsterpartiet vill i stället för privatiseringen se mer inflytande för de äldre i behov av hjälp och mer resurser till äldreomsorgen.

Kvartetten har alltså inte fått den ekonomiska högkonjunkturen att jobba för alla Norrköpingsbor – i stället ökar klyftorna i vår stad.

I september nästa år har du chansen att göra något åt det. Bara med ett riktigt starkt Vänsterparti så kan Norrköpingspolitiken tydligt styra mot bostäder för alla, kamp mot arbetslösheten och en välfärd att lita på.

För övrigt är det tragiskt att en pressröst nu tystnar, särskilt an av få progressiva sådana, nu när ETC Norrköping försvinner.

Nicklas Lundström (V)
Kommunstyrelse- och kommunfullmäktigeledamot

10 skäl att rösta på V imorgon!

Om vänstern får styra Norrköping!

Jonas Sjöstedt tror på en "Vänsterknall" i Norrköping på valnatten. Vänsterpartiet ligger nu stadigt rejält över 10 % i opinionen och i Norrköping talar våra över 100 valarbetare om en Vänstervåg. Med det i ryggen vill vi nu inför väljarna konkret presentera hur en vänsterstyrd kommun efter valet skulle se ut och vilka frågor vi skulle ta tag i först. Vi representerar hela Norrköping, och vi har en plan och är redo att ta ansvar för hela kommunpolitiken.

Här presenterar vi fem tilltänkta och starka kommunalrådskandidater som var och en berättar om två av de viktigaste sakerna som vi vill sätta igång med de 100 första dagarna om vi får Norrköpingsbornas förtroende!

Nicklas Lundström skulle kunna bli Kommunstyrelsens ordförande

1. - Kommunens ekonomi är i det stora hela mycket bra i dagsläget. Men vi vill satsa på andra saker än kvartetten. Vi tycker att man ska spara något mindre i ladorna, men ändå mer än de flesta kommuner. Det skulle frigöra 50 miljoner per år till välfärden. Vi vill också sluta stödja flygplatsen med skattepengar vilket skulle ge nästan lika mycket till.

2. - Norrköpings undersköterskor gör ett avancerat och samhällsbärande arbete men tjänar nästan sämst i landet. Dom ska helt enkelt ha 1000 kronor mer i månadslön. Senare vill vi gå igenom samtliga kommunens yrkesgrupper och lyfta dem med lägst betalt.

Anna Björkdahl skulle ta posten som ordförande i stadsplaneringsnämnden

3. - Det behövs ganska akut en storrenovering och utbyggnad av Hagebyhallen. Trots att området är barntätt så är idrottshallen från 60-talet och ganska sliten. Sedan behöver vi ta tag i fler Idrottsplatser, särskilt i södra delarna av staden och Marielund.

4. - Vi vill också snabbt komma igång med planeringen av 1000 nya bostäder i området kring Hageby, Ljura och Navestad, minst hälften av dem ska vara billigare hyresrätter. Där är tyvärr bostadsbristen stor idag.

Deniz Butros blir ordförande i Tekniska nämnden och jämställdhetskommunalråd:

Jämställdhetskommunalråd är ett nytt uppdrag som Vänsterpartiet vill införa för att verkligen sätta fokus på jämställdhetsfrågor. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och nu vill vi sätta de här frågorna högt upp på dagordningen. Förutom att höja kvinnors löner och underlätta föräldraledighet för de anställda, ska hela organisationen jobba med jämställdhetsperspektiv.

5. - Socialdemokraterna och högern har tyvärr skjutit upp byggandet av spårväg till Vrinnevi. Det tycker vi är ett misstag. Vi vill bygga så fort som möjligt medan det finns statsbidrag att söka och innan ostlänkenbygget sätter igång på riktigt och slukar alla resurser.

6. - Norrköping måste också bli en bättre cykelstad, både för miljöns och människornas skull, vårt cykelnät är helt enkelt alldeles för dåligt för en så stor stad och behöver upprustas och byggas ut så snabbt som möjligt.

Mona Olsson tar över posten som utbildningsnämndens ordförande:

7. - Vänsterpartiet vill att barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till minst 30 timmar per vecka i förskolan. Alla barn ska få ta del av den pedagogik och sociala gemenskap som förskolan ger. Det betyder självklart också att vi behöver anställa fler i förskolan och ge dem en rimligare arbetsmiljö.

8. - Vi vill också satsa på fler skolkuratorer och stärka elevhälsan, många barn och unga mår dåligt idag och det måste vi ta tag i.

Ricardo Olivares är tilltänkt som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

9. -Vi vill omedelbart påbörja införandet av storskaliga försök med 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen. Det har visat sig få ner sjukskrivningarna och bättre arbetsmiljö behövs för att vi ska kunna anställa undersköterskor i framtiden. I ett första steg erbjuder vi möjligheten till två enheter i hemtjänsten och två äldreboenden.

10. - Vänsterpartiet kommer också att avskaffa det katastrofala privatiseringsexperimentet inom hemtjänsten. Nästan inga äldre har valt de privata företagen och omorganiseringen har blivit väldigt dyr för kommunen. Dessutom är det såklart slöseri med knappa skattepengar när en stor del av pengarna går direkt till privata vinster istället för till omsorg om våra äldre.

Vänsterpartiet i Norrköping söker nu ditt stöd för att påbörja alla dessa stora förändringar inom 100 dagar från valet. Politik handlar om att förändra – och vi vill bygga ett jämlikt Norrköping. Vi startar den 10 september!

Länk till hela valplattformen

Folkbladets artikel

NT:s artikel

1000 lägenheter där dom behövs!

Vänsterpartiet har under hela mandatperioden drivit på för byggandet av fler och billigare hyresrätter i Norrköping. I veckan presenterade vi vår nya valfråga om att efter valet börja bygga rejält i Hageby, Navestad och Ljura.

Bostadssituationen i Norrköping har förändrats dramatiskt de senaste åren, bostadsbristen har slagit nya rekord och den slår hårdast mot de som saknar kontakter eller tjock plånbok. Bostadsbristen drabbar till exempel många norrköpingsbor Hageby, Navestad och Ljura hårt.

Sedan 2001 har befolkningen i Hageby ökat med 2136 personer Men nästan inga lägenheter har byggts under perioden! Vänsterpartiet tänker inte blunda för detta. Trångboddheten måste byggas bort!

Kommunen ska inte bara satsa i centrum. Hageby är vackert, har bra förbindelser, handel och fina grönområden. Här vill vi investera i både bostäder, bättre parker och en ny idrottshall för att få området att verkligen blomstra.

1000 kr mer till undersköterskorna!

Jag gick nyligen med hemtjänsten i Haga. För den som gör det blir det tydligt att undersköterska i hemtjänsten är ett extremt högkvalificerat jobb. Personalen ska klara en massa olika uppgifter hos varje brukare inklusive att hantera medicinering och en hel del olika tekniska hjälpmedel. Samtidigt som bemötande och kommunikation ska fungera i massor av olika situationer, ibland krävande sådana.

 

Allt detta görs under stark tidspress där minuterna räknas och flera olika program ska användas för att registrera varje besök och insats. Det är för mig och för Vänsterpartiet i Norrköping helt uppenbart att dessa yrkeskvinnor (för det är mest kvinnor) gör ett av de absolut viktigaste jobben i vårt samhälle.  Att arbeta med främst våra äldsta och sjukaste så att de kan leva ett gott liv även på ålderns höst. För detta förtjänar verkligen mer lön för sin möda.

 

Vänsterpartiet i Norrköping går nu ut med en ny valfråga – att höja lönen för denna tragiskt eftersatta grupp.  Vi föreslår utöver kollektivavtalseniga löneökningar ett extra påslag på 1000 kronor i månadslön till alla undersköterskor anställa av kommunen. Det är inte värdigt att det bara är tre kommuner i Sverige som har betalar sämre än Norrköping. Det vill vi ändra på om vi får väljarnas förtroende. Så ser en verklig politik för jämlikhet och jämställdhet ut.

 

Det kommer att 27 miljoner kronor vilket i kommunbudgeten inte är en särskilt stor kostnad. Förslaget finansieras fullt ut genom omprioritering i lönepotten, Vänsterpartiets nationella äldreomsorgssatsning och att vi vill sänka kommunens överskottsmål något.

 

Det är dock inte den enda satsning vi gör på Undersköterskorna. Tidigare har vi drivit och fortsätter att driva:

  • Att erbjuda undersköterskor sjuksköterskeutbildning. Vänsterpartiet ville ge möjlighet att omskola sig under delar av arbetstiden och med ekonomiskt stöd.
  • Att införa försök med 6 timmars arbetsdag på minst 3 hemtjänstenheter i Norrköping. Detta är något vi drivit länge och nu är det dags att se hur det fungerar i praktiken i vår kommun.
  • Att införa träning på arbetstid. Hemtjänstpersonal har ofta en tuff och stressig arbetsmiljö. Därför gör vi en satsning för att få ned sjuktalen genom att erbjuda fysisk träning på arbetstid. 

Det här ska ställas emot Kvartetten och Socialdemokraternas politik gentemot undersköterskorna. Där är deras stora ”insats” att delar av hemtjänsten privatiserats och att personalen där både har förlorat sin rätt att jobba heltid och att slippa de förhatliga delade turerna. Nej det får vara nog nu.

 

Alla undersköterskor, och alla norrköpingsbor som tycker att vi ska satsa på äldreomsorgen har ett val att göra den 9 september. Tillsammans kan vi bygga en äldreomsorg att vara stolta över!

Sätt tak på elnätsavgifterna!

Av alla dåliga privatiseringar som både sossar och högern genomfört kan nog den av vårt elnät vara den allra sämsta. Sverige privatiserade alltså elnätet, ett tydligt naturligt monopol. Dessutom ett monopol som det moderna samhället inte klarar sig utan. Ja stora delar av befolkning skulle inte ens överleva om vi inte fick använda elnätet. På det infördes fri prissättning för företagen på avgifterna. Det borde alltså inte vara någon överraskning för någon att elnätsavgifterna har stigit oerhört mycket mer än andra priser sedan privatiseringen. Detta ser var och en som läser sin elräkning noga. 

Vänsterpartiets förslag på ett tak på avgifterna nu och ett förstatligande av elnätet på sikt är alltså högst rimliga.

 

Bostäder åt alla – Ett Norrköping för alla.

 

Ibland är det så att bild och ljud är en sannare form av politisk kommunikation än text.

Så här tycker jag och Vänsterpartiet om den bostadspolitik Kvartetten fört och hur vi istället kan bygga bostäder åt alla:

https://www.youtube.com/watch?v=0u6nowZNFNc#action=share

Och här kommer Vänsterpartiet Norrköping och Östergötlands senaste succévalfilm. Här styr ju sossarna med borgerliga partier. Det har lett till privatiseringar och nedskärningar. När vänsterpartiet är med och bestämmer blir välfärden bättre och att alla som har svårt att få pengarna att räcka till får mer i plånboken. Det är en politik som ökar jämlikheten!

https://www.youtube.com/watch?v=QnuUQloiIKs#action=share

Nu är det dags att ge järnet i valrörelsen. Alla siffror pekar uppåt för vänstern men det är i just det läget man måste gasa. Socialdemokraterna har tappat det, dom gillar privatiseringen och gör inget åt att Sverige har den snabbast växande ojämlikheten i den rika världen. Det kan vi göra något åt den 9 september.

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se