Logga in

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

Värdegrunden för samverkan

Norrköping Norrköpings kommun bjöd ikväll in till Dialog om värdegrunden för samverkan mellan det lokal civilsamhällets aktörer och Norrköpings kommun.

Vi som anmälde oss blev glada för inbjudan och var positiva till träffen. Bla stod det i inbjudan "nu är det dags att gå vidare och utveckla det arbetet som 2012 resulterade i en lokal värdegrund för samverkan"

I NEURO förbundet Norrköpng var vi med från början, när dialogen startade, vi träffade många gånger inann vi ramat in våra åtaganden, kommunens åtaganden, civilsamhällets åtaganden och gemensamma åtaganden.

I NEURO förbundet var vi även med i EVOLAC -projektet, ett internationellt EU projekt som vi kände som ett steg i en utveckling för bättre samverkan mellan föreningar och kommunen. Vi var sju länder med i det arbetet, alla med olika ingångar för samverkan.

De sista åren har det varit ganska tyst, några av oss har efterlyst fortsättningen?

Johan von Essen från Ersta Sköndal inledde med sin forskning om civilsamhället, vilken är på många sätt positiv. Civilsamhället lever i allra högsta grad och är lika stort som tidigare. Även om vi ofta tycker att det är svårt att hitta dem som vill vara aktiva i föreningen.

Sen kom sanningens minut, kommunen har haft en egen arbetsgrupp som reviderat sin del av överenskommelsen och vi fick  klart för oss att kommunen vill stryka en del av sina åtagandepunkter, de vill bara tala om principerna och  i framtiden inte ha ett dokument tillsammans med organisationerna i kommunen.

Det kändes snörpligt, vi var många som hjälptes åt innan överenskommelsen fanns på papper 2012, nu ville kommunen inte ens ha oss med i en diskussion om revidering, förrän de var klara med sin ståndpunkt och inriktning.

Det kändes som en örfil! och ett stort svek mot oss som varit med hela vägen!

Föreningsbidrag

Söderköping Söderköpings kommun bjöd in till diskussion om "Förslag till nytt reglemente för föreningsbidrag och verksamhetsstöd till studieförbund" i kommunen. Representanter från många olika föreningar inom kommunen samlades på Stinsen för att diskutera bidrag. Vi var långt fler än kommunens tjänstmän dukat upp för. Vi trängde ihop oss och fick tillsammans lyssna på förslaget.

Efter genomgången fick vi komma med positiva förslag, negativa förslag och kommentarer i övrigt, det kom fram en hel del förslag, vilka också visar hur olika behoven är, hur olika versamhet bedrivs m m

Det är trist att man jobbat enbart med en referensgrupp bestående av politiker i servicenämnden. Oss som det gäller  får se det positiva i att vi nu får några veckor på oss att komma med förslag och kommentarer.

För några år sedan arbetade föreningar och organisationer i Söderköping fram en överenskommelse som sedan en del av oss skrev under. Tyvärr har inget mer hänt sen dess. Den skulle ju vara en tydlig start på ett tätare och bättre samarbete mellan föreningar och kommunen.

Jag tycker att det borde ha gått mer hand i hand. En aktiv fortsättning på Överenskommelsen och nu omarbetning av Reglementet Föreningarna behöver lära känna varandra och det finns många som kan samarbeta och mötas på olika sätt som man inte riktigt kan räkna ut i förväg.

I Norrköping var vi flera föreningar som arbetade med helt olika saker och mot olika målgrupper som hittade varandra. Vilket givit en del ringar på vattnet. 

Ett föreningshus i Söderköpng hade kunnat  bli en positiv samverkan för olika föreningar, tex för våra grupper inom funktionshinderrörelsen som har många mindre grupper att försöka länka samman, gärna med föreningar som har mer aktiverande verksamhet.

 

årets NEURO - veckor

Norrköping Vecka 39 - 40 är sen ett antal år tillbaka NEURO veckor, dessa två veckor innehåller arrangemang och föreläsningar m m på olika ställen i hela landet, planerade av NEURO förbundets föreningar och länsförbund.

Den 27 september bjuder NEURO förbundet Norrköpng in till en föreläsning med Margareta Persson, fd riksdagsledamot (S), Margareta har i hela sitt liv jobbat intensivt med att få förbättringar för dem med funktionsnedsättningar. Det har hon gjort bla i riksdagen och som Handikappföreningarnas riksordförande.

Förra året kom hon ut med en bok som heter "Gamla synsätt spökar än" det är en historiebok om hur livet varit för dem med funktionsnedsättningar genom tiderna, hur har lagar och förordningar styrt livet ? Vad har lagar och förordningar givit dem med funktionsnedsättningar och deras anhöriga för möjligheter, eller har det givit dem möjligheter?

Jag som lyssnat till Margareta tidigare, vill varmt rekommendera hennes föreläsning, som är öppen för alla på fredag kl 13.00, på Thapperska. Det är intressant att höra, om synen på dem med funktionsedsättningar, och hur det även skiftat, genom olika tider.-

Vilka som haft makt att fatta beslut över den lilla människan osv

Det mesta är betydligt bättre idag det kan vi vara överens om - men kunde vi kommit längre - eller?

MS - föreläsning, kändes positiv!

Norrköping Ganska många med diagnosen MS som inte är medlemmar kom ikväll till Thapperska och lyssnade på neurologen från US i Linköping som gav oss alla en färsk lektion.

Många asisstenter som arbetar med våra medlemamr fanns också på plats och även anhöriga.

Vi fick en lektion i de olika bromsmediciner som finns, man har nästa glömt att för 20 år sedan fanns inga mediciner alls för den med MS.

Idag räknar man med att sjukdomen har tre kvinnor på en man, tidigare sade man att det var dubbelt så många kvinnor som fick MS som det var män.

20.000 personer lever med MS i Sverige idag.

Träning är en viktig faktor för att må bättre, dessutom är det viktigt att hitta en livsstil som fungerar och man bör se till att vara snäll mot sig själv och inte tro att man kan hinna med allt och rusa fram i full fart.

Det är inte det lättaste för dem som är mitt i livet och drabbas, det är en viktig faktor för oss som varit med ett antal år att försöka förmedla till dem som är nysjuka.

Positivt är att utvecklingen är positiv, bromsmediciner som sätts in tidigt, verkar skjuta  funktionsnedsättningar framåt. Det ser t o m ut som om de minskar och inte blir så svåra! Vi hoppas  verkligen att det är rätt och att det är en verklighet som håller i sig, jag tror att det blir lättare för dem som drabbas att inte bara se funktionsnedsättnignar framför sig.

Multipel skleros - nu och i framtiden

Norrköping Varje år får 1000 svenskar diagnosen Multipel skleros, i vardagen kallat MS.

 

På torsdag den 19 september får vi möjlighet att lyssna till en överläkare vid Neurologiska Universitetssjukhuset i Linköping, han kommer till Norrköpng, till Thapperska och ger oss en bild av vad som händer och vilka utmaningar som finns.

Det är inte så ofta vi får den möjigheten att erbjuda en föreläsning i Norrköping om MS, så det är viktigt att alla som är drabbade, anöriga, de som jobbar med våra medlemmar på ett eller annat sätt - nu tar chansen att få en uppdatering och mer kunskap i tiden.

Föreläsningen börjar kl 17.30, det serveras kaffe och smörgås från klockan 17.00, det behövs ingen föranmälan, men när lokalen är full så är den!

Adress Thapperska, Gamla Övägen 23

Vi har få neurologer i vårt land, så vi måste utnyttja de föreläsningstillfällen som ges, för även om vi vill ha många föreläsningar och tillfällen att få mer kunskap om våra diagnoser - så vill vi samtidigt få möjlighet att möta samma läkare som patient! Helst ofta!

Går alla upphandlingar snett?

Norrköping Det är för mig fullständigt obegripligt att offentliga upphandlingar går snett gång på gång?

Kan våra myndigheter inte ens lära av tidigare upphandling gällande samma bransch?

Nu har tidningen varit fylld av färdtjänstproblem? varje dag fylls även av färdtjänstberättelser och äventyr, när vi möter våra medlemmar.

Igårkväll hade vår förening ett möte i Söderköping, två personer från Norrköping, gravt hörselskadade, skulle delta och komma med färdtjänst till Blå Porten. Chauffören hade tre personer i bilen vid start från Norrköping. Den ena personen kunde dirigera chauffören hela vägen från Norrköping till sin bostad i Söderköping. Efter avlämnandet vände chaufören bilen och började köra tillbaka mot Norrköping. - Höggljudd protest från dem som var kvar i bilen!

Passagerarna visste inte exakt var de skulle, men hade korrekt adress. I bilen fungerade inte GPS:en, därför ville chauffören att passagerarna skulle tala om hur han skulle köra.

Chauffören förstod inte att de hade svårt att höra och han förstod inte att de inte kunde beskriva vägen!

Varje sådan här episod både försenar, stressar den som kör och irriterar dem som färdas med transporten! och det värsta är att det är likadant varje gång det varit en ny upphanlding!

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Bloggar

Sportbloggar