Logga in
Läkarstudent får fortsätta studera Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

polyneuropati - fler drabbas?

Norrköping Polyneuropati är en neurologisk diagnos som många av våra medlemmar har. I fredags bjöd vi in till en föreläsning på Thapperska med profesor Magnus Vrethem från US i Linköping, många hade hörsamt vår inbjudan och lyssnade till en intressant genomgång av diagnosen, symtom, orsaker och möjlig behandling.

Polyneuropati innebär att flera nerver är sjuka, poly = flera, neuro = nerv, pati = sjukdom.

Det här är en sjukdom som ofta börjar i fötterna för att sedan ofta öven innefatta händerna. Symtomen har olika förlopp beroende på typ av polyneuropati. För det mesta ett långsamt utvecklingsförlopp av sjukdomen.

När sjukdomen har utvecklats är det många av de drabbbade som inte alls kan känna sina fötter, känner inte om de är kalla eller varma, känner inte om det blir sår eller skav. De är alltså lika illa drabbade som dem med diabetes!

Polyneuropat kan vara ärftlig, men också osrsakas av annan sjukdom eller bristtillstånd. I de flesta fall är orsaken okänd.

En orsak kan ara lösningsmedel och det kan kanske vara en anledning till att fler män än kvinnor drabbas.

Polyneuropati är en diagnos där antalet ökar, antagligen för att fler får diagnosen fastställd, för att vi lever längre, bland medlemmarna är det många äldre, men långt ifrån alla! - De som har en ärftlilg poly drabbas tidigare.

Åter en färdtjänstresa med ?

I fredags skulle tre medlemmar i Norrköping åka på en sammankomst till Ekoxen i Linköping.

En hämtas i Lindö färdas till VIN för att sammanstråla med andra resenärer mot Linköping.

En åke från Haga till VIN för att sammanknytas med övriga resenärer till Linköping

En åkte från Taborgsberg till VIN för samma sak

Alltså åker två på tvärs genom hela Norrköping för att åka samma väg tillbaka!

Alla tre är rullstolsanvändare, de får en gemensam bil till Linköping, när chauffören kommer in i Linköping och har klart för sig att alla tre ska till Ekoxen - tar chauffören initiativet och frågar om de vill bli avsläppta när han kör förbi Ekoxen, eller vill de följa med upp till US, byta bil och åka tillbaka?

SVAR: NEJ.

Chauffören meddelar US att han släpper de tre resenärerna på vägen! Hoppsan en som vågade tänka själv!!

Söndag, efter lunch ska samma tre personer med varsin rullstol  ska färdas åter mot Norrköping!

Bil nr 1: en caddy, med plats för alla tre, NEJ, jag ska ha en resenär! - det är Lindö resenären som ska hämtas och som åker ensam från Ekoxen direkt hem!

Bil nr 2: en vanlig kombi som kan ta två personer, men bara en rullstol, en lång diskussion och kontakt med centralen m m , slutar med att en resenär får ta sin rullstol med sig och åka hem.

Bil nr 3: den tredje resenären får ta sig in i hotell foajen igen och vänta, en timme sen kommer en bil som kör denna resenär, ensam direkt hem till bostaden i Norrköping

Jag beskrev en liknande transport i våras och tycker det är plats för en ny rundresebeskrivning om samma sak??

Är detta ekonomisk och effektiv samordning av länsfärdtjänstresor? 

 

LSS boende - inte här!

Söderköping Äntligen så har vi kommit igång igen  med ett Tillgänglighetsråd i Söderköping, nu tillsammans med fd pensionärsrådet. Från båda

håll var vi kritiska till kommunens förslag, men vi kom också överens om från båda hållen att vi testar!

Igår diskuterade vi bla FÖP:en , äldre boenden och LSS boende som ska byggas.

Nytt LSS boende planeras, de kringboende kallades till ett möte före jul där komunen visade hur de planerar och hur det ska se ut.

Diskussionen blev högljudd och det framkom tydligt att , "vi vill inte ha ett LSS boende här" - inte intil del egna villorna?

kan det verkligen vara sant?

Hur kan någon enda människa vara så trångsynt? Precis vem som helst kan plötsligt en dag behöva ett LSS - boende , med tillsyn och stöd, ingen är skyddad från d förändringen i sin livssituationen.

Jag deltog inte själv i informationsmötet före jul, men har nu fått samma referat från flera håll och jag kan bara bli upprörd och jag förstår inte?? 

Får vi vara hur intoleranta som helst?

Vårt samhälle består av människor med olika föutsättninger och möjligheter och det måste vi lära oss att fungera med runt omkring!

 

Riks kampanj!

Norrköping/Söderköping Tillsammans med övriga lander bedriver vi i Neuro förbundet Östergötland och lokalföreningarna en riksomfattande kampanj för att varje län ska utrustas med åtminstone ett fullständigt Neuro team.

Ett Neuroteam består av neurolog, specialistsjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterpeut, logoped, kurator, sexolog, dietist, psykolog och urolog.

Alal med neurologiska diagnoser behöver inte alla professionerna, men alla ska veta att de finns. 

Ett av målen är att samla kompetens och på det sättet få en effektivare vård för dem med neurologiska diagnoser. Det borde även ge professionen bredare kunskap och borde vara intressant att ingå och jobba i dessa team?

Förhoppningsvis kan även forskningen knytas närmare?

Stockholm har i dagarna öppnat ett  fullständigt  team i nya lokaler i Kristineberg för dem med bla MS och parkinson, Stockholm är så stort så de kan dela team diagnosvis - men det kan vi inte här!

Vi hoppas att alla berörda och deras anhöriga stödjer kampanjen så att vi får in så många namn så att vi kan uppvakta Regionen under våren!

Se vår hemsida och stödj oss  de flesta har ngn i sin närhet som har drabbats av en neurologisk sjukdom elelr skada!

 

www.neuroforbundet.se/norrkoping

 

 

En anpassad badplats till!

Söderköping Hoppas nu att inga andra hinder kommer ivägen - utan att det blir en anpassad badplats i Mon!

Den blir ju om planerna går i lås, vilket de borde göra, ett strå vassare än de flesta badplatser som benämns anpassade!

Eftersom man ska kunna sjösätta tex kajaker, sen har miljön rutn omflera plustecken, så jag kan bara tro att det blir väldigt fint!

Tycker också att det är roligt att man kan tipsa dem som hör av sig från andra delar av landet om att här hos oss finns det  minsann bade möjlighet till bad och att ta sig med sin kajak osv!

Så fort det är klart gör vi reklam för Mon!

Thapperska = kontor!

Norrköping Vi frågade varför det tog så många dagar innan snön skottades runt Tahpperska, när det kom snö i mitten av december, svaret blev att Thappeska har prioritet som kontor! I praktiken innebar det tre dagar!

Ja, det är i viss mån kontor, men de flesta som visstas på Thapperska har en funktionsnedsättning även många av dem som jobbar tex i föreningslivet på Thapperska. Andra åker dit för träning, olika aktiviteter och kurser.

Många av oss som åker till Thapperska av olika anledningar, flera dagar varje vecka har en funktionsnedsättning, en del åker färdtjänst, men när det var snö för ett par veckor sedan, vilken efter några dagar blev is (eftersom den inte tagits bort) blev det så halt så att även de få stegen mellan färdtjänstbuss och i säkerhet inne i entren var  mycket svårt för en del.

Vi såg inte till ngn sand heller!

De som normalt åker själva kunde inte åka själva och ta sig från parkeringen in i huset, varken med rullstol, kryckor eller rolator.

Några rullstolsbrukre som är starka nog att rulla från busshållplatsen på Gamla Övägen när vägen är snö och isfri) - fick snabbt tvärstopp och kunde inte heller på flera dagar ta sig fram till Thapperska från bussen

Jag funderar fortfarande på om det bästa alternativet är att alla åker färdtjänst i alla sammanhang när det är vinterväglag -- även alla de som normalt aldrig använder sig av färdtjänst - eller som bara använder färdtjänsten vid några enstaka tillfällen.

Hur många färdtjänstreor kostar skottningen?

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Bloggar

Sportbloggar