Logga in
Logga ut
Rockydomen Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Jonas Andersson (V)

God fortsättning på nytt spännande år!

Gusum Ett nytt år med nya förhoppningar och utmaningar är kanske ingen ny ingång, generellt sätt. 

Men för kommunen är det ett annorlunda nytt år. Jag tror det är för första gången som kommunen kommer att ledas av en koalitation över den traditionella blockgränsen. Har inget minne av något tidigare exempel. Kommunen går även in i ett nytt år med återigen en växande befolkning, efter många års kräftgång är nu trenden stadigt pekande uppåt mot invånare nr 8000!

Att i detta läge som landsbygdskommun (vilken trotsar urbaniseringstrenden) gå in med en politisk ledning, skapad av tre partier med tydliga landsbygdsperspektiv och skarp vilja om att ställa om kommunen inför framtidens förutsättningar, kan väl inte vara bättre? Denna modell har framgångsrikt styrt andra kommuner och en del görs det igen, varav Valdemarsvik är en utav dem.

Med nya förskolor i sikte under året, nya miljöinvesteringar, nya områden att bygga på, nyligen uppstartad byggprocess för Ringgården mm finns det mycket att invänta för invånarna. Efter några års förarbeten kommer nu resultaten och att det ligger i linje med en avsvalnande konjunktur gör saken inte sämre, då kan vi få mer för pengarna!

Dock det minst spännande men en så nödvändig anpassning till verkligheten här och nu, är Statsbudgeten - märkt M & kd. Med det ingemansland som regeringsfrågan är samt med ett troligt analkande nyval, lär den statliga kreativiteten kring statsbudgeten vara lika med noll. Vilket i sin tur kommer slå hårt mot en liten kommun som Valdemarsvik.

Det finns absolut inget i M & kd:s statsbudget som ger vår kommun något, snarare tvärtom, flera riktade statsbidrag kommer att gå upp i rök. Att M & kd prioriterar de absolut förmögnaste är inget nytt, att de stärker urbaniseringen och försvagar landsbygdsutvecklingen är heller inget överraskande. De har ju trots allt lagt en budget för sin väljarkår.

Något som kan slå extra hårt mot vår kommun är den redan hotade verksamheten som Arbetsförmedlingen har i vår kommun, med Arbetsförmedlingens minskade anslag kan nog vår kommun komma att sållas bort, för att kunna bibehålla verksamheter i städerna. Om möjligt kanske vi kan fånga upp detta med medborgarkontoret!?

Ja, spännande år väntar (men kärvt ekonomiskt).

Tuff ekonomi väntar...

Gusum Nu när vår kommun behöver en trygg och tydlig ledning, så saknar den detta som mest nu idag!

Med sjunkande statsbidrag och ökande behov inom framförallt äldreomsorgen, ser kommunens kommande år tuffa ut. Inför 2019 verkar det som en ren tjänstemanna budget kommer att rösats genom i fullmäktige innan årets slut. En budget som skulle ge äldreomsorgen mer pengar - men dessa måste ju hämtas från något annat håll, eftersom skatteintäkterna inte orkar täcka upp för de sjunkande statsbidragen. Pengarna, kommer att hämtas från skolan och förskolorna.

Skolorna & förskolorna förutsätts att nästa år klara av sina verksamheter med 9 miljoner mindre! Hua!

Går det göra något åt detta akuta läge!? Absolut! Med några omskakningar av pengapåsarna samt med sikte på starkare år 2020 & 2021, ska avsaknaden av statsbidragen kunna mildras avsevärt. Dvs om V kommer in på spelplanen igen... 

Men att kommunens skattebinge kommer att sakna statsbidragen 2019 och kommande år, kommer man inte undan. Valdemarsviks kommun växer och skall så fortsätta, med tydliga steg mot den 8000:e invånaren kommer skatteunderlaget växa något, men räcker tyvärr inte fullt ut.

Det finns två lösningar på de nära framtida problemen, en rödgrön regering som ger små fattiga kommuner bättre förutsättningar (kan herr talman trolla!?), eller att med egen kraft genom en höjd skatt klara kommunens uppdrag.

Södeköpings tidigare styre flaggade upp för 1 kronas skattehöjning, nuvarande alliansmajoritet avvisade detta och ska tydligen gå fram med yxa bland kommunens verksamheter. Att landets kommuner (förutom där de förmögna bor) tvingas till skattehöjningar för att klara av de grundläggande uppdragen har SKL mfl flaggat för många år, nu är verkligheten ikapp.

Valdemarsviks kommun har efter sju år (märkligt!?) fått bättre koll på sina kostnader än tidigare. Därmed blir det enklare att se effekter av minskade eller ökade intäkter, en förutsättning för en bra planering av ekonomin. Dvs kommunen ska inte behöva hamna i ett läge där en skattehöjning kastas fram som en panikåtgärd, vilket den gjordes senast av borgarna inkl köpstopp. Med goda planeringsförutsättningar och med lite is i magen kan kommunens skatteintag förändras i en godtagbar takt.

Men innan dess så ska då en ny majoritet finna sina medspelare... 

 

Tvärnit med högern eller utveckling?

Gusum Valresultatet i vår kommun har gett en helt ny spelplan i fullmäktige, borta är Mp (kommer att saknas) och även Liberalerna. De extremt blåsande högervindarna har stärkts och de lokala protektionisterna har fått bekräftelse. Rådande majoritet har fått icke godkänt av väljarna, undantaget är vi inom vänstern som fick dubblat stöd för en progressiv och jämlik politik - tack!

Det som troligtvis väntar kommunen är en högerpolitik ledd av moderater och med ett tyst medgivande av SD. En högerpolitik som innebär tvärstopp för den kommunala utvecklingen. Under de 7 år som moderaterna nu suttit i opposition tillsammans med övriga allianskompisar, har de visat på mycket låg ambitionsnivå till att utveckla kommunen. Ett dock återkommande mantra från moderaterna är att kommunen ska koncentrera sig på "kärnverksamheten och näringslivet". Hur ska man tolka detta? Barkbröd till skola och omsorg samtidigt som man lägger palmblad framför näringsidkarnas fötter!?

För kommunens innevånare och deras skola & omsorg mm, vore det nog bra om spelplanen i fullmäktige justerades något. Kommunen behöver en fortsatt progressiv och expansiv politik för att kunna fortsätta växa. Då funkar inte en "att titta i backspegel" politik - utan man måste blicka framåt.

 

En ny plan för vammarskolan!

Gusum Vammarskolan är i behov av en ny plan, en plan som kan förbättra elevernas möjlighet till att visa upp sina färdigheter, den rådande planen är dags att skrota - den är trots allt från 60:talet!

Ja - det är då den förfallna idrottsplanen som ligger i fokus. Vammarskolans utemiljö (skolgård) mordeniserades till viss del vid nybyggnationen för några år sedan, men huvuddelen av utemiljön lämnades kvar. Idrottsplanen är inte bara ett område för eleverna att spela boll på eller rent allmänt ha kul på, utan den är en stor del av ämnet Idrotts pedogiska utomhussal. Här ska eleverna uppnå mål inom ämnet i olika grad och kunna utvecklas under sin tid på skolan. De möjligheter som "planen" nu erbjuder är mycket begränsade och så kan vi inte ha det.

Så Vänstern i Valdemarsvik vill under de kommande åren bygga om denna del av utemiljön. En utemiljö som ska kunna erbjuda en så mångfaciterad idrottsmiljö som möjligt - och även lek, en utemiljö som även inspirerar eleverna till att kanske börja med någon idrott.

Och som vanligt när vi inom vänstern vill utveckla nya områden i kommunen, ska givetvis eleverna själva kunna ge ideér om innehåll och utformning, och så skolan givetvis. Vid ett samtal med en lärare i somras ska det tydligen redan finnas elevförslag för denna "plan", något som absolut ska vaskas fram ur lådorna i kommunen.

Nu finns ett annat parti som har förslag på t ex ridhus i Gusum - vilket vi hade som förslag förra valet, eller att vi hade förslag om ny idrottshall i Ringarum under valet 2010 - ett behov som fortfarande finns. Men med tiden förändras prioriterings ordningen, och nu anser vi att Vammarskolans utemiljö är högre prioriterad för alla kommunens barns möjlighet till rörelse, lek och utveckling än de tidigare förslagen. Men om pengar finns kan kanske något mer uppfyllas!? Vi rödgröna har ju kunnat visa på mycket god hushållning och kunnat gjort mer än vi planerat!

Steg för steg återrustar vi kommunen efter en mycket lång tid av stagnation och förfall. men det tar tid. Sju år av rödgrönt styre ändrar inte allt över en dag. Det krävs flera år till innan kommunen är fullt rustad för dagens behov och framtidens utmaningar.

Alliansen har kört fast i äldreboende-frågan, inser inte behovet av att bygga en långsiktig trygg och kvalitetssäker omsorg och skola. Utan vill hellre sprida ut skattemedel kortsiktigt för att vinna röster.  

Detta visar att alliansen inte har lärt sig läxan av resultatet från sitt gamla styre. 

Fejkfakta - ett vacum i lagrummet?

Gusum I social medier frodas fejkfakta, skapade och delade, medvetet planerat av personer och organsiationer för att gynna extremhögerns framfart. Tyvärr också vidare spridna av mindre pålästa och källkritiska människor.

Nu inför valet ökar trycket än mer, samtidigt som nya medievägar testas. Ett nytt och horibelt exempel är SD:s "fejkdokumentär" om socialdemokraternas historia. Om filmen är skapad för deras egna redan övertygade anhängare eller för eventuella nya, spelar ingen roll. Oavsett vilket är en person med ett lågt historiskt kunnande, samt med en social struktur som inte ger stöd i källkritik, ett lätt offer för falskheten.  

Den frågan som väckts i min tanke är hur dessa fejkfaktan kan bestridas? Finns det ett lagrum för detta? 

För faktum är att vår demokrati bygger i stor del på kritiskt granskad forskning. Är det då med "yttrandefriheten" som sköld verkligen meningen att en person, organisation eller som i detta fall ett riksdagsparti ska kunna få sprida vilken skit som helst?

Mycket av de fejkfaktan som frodas nu, var helt otänkbart för 8 år sedan - dvs innan SD:s intåg i riksdagen - då rådde en allmän vedertagen ordning att forskningsresultat var grunden till kunskap och källor till faktan. Men nu ifrågasätts vetenskapen öppet t. o m i SVT och ställs mot högerextremas fejkfaktan. Detta är pinsamt för ett kunskapssamhälle som Sverige! (eller är Sverige inte längre ett samhälle byggt på kunskap? Har vi tappat var femte vuxen svensk under deras skolgång?)

Ett annat perspektiv är dock rasismen. Tyvärr är det nog så att alldeles för många av SD:s anhängare accepterar vilka tok idéer som helst, bara om de gagnar deras egen främlingsfientlighet - så att det blir än mer bekvämt och accepeterat att se ner på sina icke-medmänniskor. Här finns det om möjligt en poäng med SD:s nya fejkdomuntär om S - att berättiga en arbetares främlingsfientlighet.

Det jag hoppas på nu är att Socialdemokraterna just nu letar efter något i lagrummet som de kan rikta mot SD. För om inte S gör något nu, vilket kommer då vara SD:s nästa steg?

Fejkfakta är ett stort hot mot vår demokrati, rasism men även klimatförnekelse har de senaste tio åren fått ett mycket stort medialt utrymme, ett utrymme som bekräftar och accepterar t ex SD:s existens. Inför valet 2010 var mediatrycket, demonstrationer samt även den politiska arenan mycket avståndstagande till SD. Nu under årets Almedalsvecka var reaktionerna mot NRM ljummare än då - 2010. Skrämmande. Nu som då står SD för samma politik, i mån o mycket baserad på fejkfaktan. Varför är detta ok idag?

Fejkfakta bör fångas upp i lagrummet. Man kan aldrig förbjuda någon att ha en åsikt, men man bör kunna ställa till svars om man medvetet sprider falska faktan för vinnings skull.   

Jonas Andersson är ordförande i Valdemarsviks partiförening och dess nuvarande Kommunfullmäktigeledamot & kommunstyrelsen.  

Bloggar

Sportbloggar