Logga in
Det straffet är rimligt för Åslin Hockeybloggen Hockeybloggen
Vädersponsor:

Joanna Sjölander (M)

Vem är det som kör egentligen?

Norrköping Om styrningen av bolagen i Norrköpings Kommun.

Hur man styr ett aktiebolag regleras av Aktiebolagslagen och gäller både privata, publika och kommunala bolag. Enligt denna ska verksamheten ledas av bolagets styrelse, som i sin tur utses av ägarna. Styrelsen arbete leds av en ordförande. Den verkställande direktören verkställer styrelsens beslut och rapporterar tillbaka.

Enligt Aktiebolagslagen finns två huvudprinciper att styra dotterbolag:

  • Via ägardirektiv, som styrelsen har att förhålla sig till i sin styrning av verksamheten
  • Genom direkt styrning av moderbolagets VD (koncernchef); d.v.s. VD i dotterbolaget rapporterar direkt till moderbolaget VD. I ett sådant fall har dotterbolaget enbart en så kallad pro forma styrelse, även kallad ”pappersstyrelse”.

Norrköpings kommun äger aktiebolaget, och koncernen, Rådhus AB, som i sin tur har 13 dotterbolag med en total omslutning på över 2 miljarder kronor. Dessa bolag har samtliga en styrelse och en VD som har att leda verksamheten.

Hur styr då Norrköpings kommun dessa bolag? Jo, här blandar man och ger. Ägardirektiv som klubbats av Kommunfullmäktige ska styra verksamheten, men trots detta styrs och rapporteras den även direkt genom koncernens vd, tillika kommunens högsta tjänsteman. Kommundirektören är nämligen både ansvarig för kommunens alla verksamheter med ca 11 000 anställda och VD i moderbolaget Rådhus AB.

Möjligheterna att styra koncernen mot effektiva resultat minskar kraftigt då samma personer sitter på flera stolar. Tjänstemän som ska styras av politiker styr i sin tur andra politiker i en salig röra. Debatten och spänsten i dialogerna uteblir när otydligheten ökar och hela styrelsen kortsluts emellanåt, då beslut tas i andra fora.

Tex är Reidar Svedahl, styrelseordförande i Upplev Norrköping, även engagerad i moderbolagets styrelse och sitter i kommunstyrelsen. Samma kommunstyrelse som äger moderbolaget där kommundirektören är VD och koncernchef, och där Upplev Norrköping med sin VD är ett dotterbolag.

Det värsta exemplet torde vara Lars Stjernqvist som under en period var ordförande i tre rakt nedstigande led. (Kommunstyrelsen, Rådhus AB, Visualiseringscenter). Detta är sannolikt olämpligt och innebär risk för jäv och intressekonflikt samt att det blir svårt att veta - för alla inblandade - vilken hatt man har på sig och vems intressen man företräder.

Jag törs påstå att vi som idag är engagerade i dessa dotterbolagsstyrelser tar våra uppdrag på allvar och bryr oss om verksamheten, inklusive resultat och balansräkning, med bolagets bästa i fokus. Vi förväntar oss tydliga spelregler från ägarna och tydliga mandat. Antingen har vi ansvaret och därmed frihet att agera inom ägardirektivet, eller så har vi ingen frihet och därmed inte heller något ansvar.

Vi vill inte vara gisslan som ställs inför färdigdiskuterade beslut. Inte när vi samtidigt har ett ägardirektiv och en aktiebolagslag som ger oss hela ansvaret. Det urholkar förtroendet för de kommunala bolagsstyrelserna och till sist även för hela demokratin.

Norrköping behöver ett nytt styre.

Tack för denna ruta

Norrköping Norrköpings Tidningar väljer att lägga ner bloggarna på grund av för lite trafik som i sin tur beror på att vi uppdaterar för sällan. 

Det kan nog stämma att luften gick ur oss politiker efter en lång valrörelse som övergick i en ännu längre regeringsbildningsprocess. 

Personligen kan jag tycka att det kunde vara värt att utveckla bloggkonceptet istället; kanske hitta ett annat format, men istället för att klaga så jag tar mitt pick och pack och flyttar min energi till en annan ruta:

http://spanar.blogg.se/

Här kan ni från och med nu följa mina allmänna spaningar i samhället och samtiden. Jag har också tagit mig tid att extrahera och flytta med samtliga gamla inlägg då många av dem berör frågor som fortfarande är aktuella.

Så tack för tiden i denna ruta och välkommen till min spanarblogg!

PS: Norrköping behöver fortfarande ett nytt styre.

Gör om och gör rätt.

Norrköping Just som de flesta packat ner de sista julstjärnorna och prydnadstomtarna ser det ut som om Sverige faktiskt kommer att få en statsminister. Si så där fyra månader efter valet. Talmannens tålamod har prövats, emedan förvånade väljare följt schackspelet där ingen verkar ha kunnat förutsäga konsekvenserna. Teorier har etablerats och fallit som furor.

Några orkar fortfarande spekulera men jag väljer att stänga dörren om Riksdagsvalet liksom jag gjorde om förrådet med julprydnader idag.  Med viss sorg och vemod. Sannolikheten att L och C skulle vara så smarta som jag en gång hoppats är för liten för att fortsätta nära mina drömmar.

Istället blickar jag ut mot Europa och ser med tillförsikt på sammanbrottet i Storbritanniens utbrytarförsök från den Europeiska gemenskapen och fredsprojektet EU. Brexitavtalet, som sammanfattar villkoren för utträdet, blev igår nedröstat och det med råge, 432 mot 202 röster i Parlamentet. Detta 1,5 år efter folkomröstningen som ”lämna” sidan vann med 52% mot ”stanna” sidans 48%.

Det säger mig två saker:

  1. Bevisligen är det mycket svårt att ta sig ur ett samarbete som man är djupt förankrad i och det gör olidligt ont att lösgöra sig från band som ligger i ens DNA. Jag hoppas att Storbritannien därmed har avskräckt andra som eventuellt när liknande utopiska förhoppningar.
  2. Det finns en chans till en ny folkomröstning och en sådan skulle troligtvis falla ut till ”stanna” anhängarnas fördel då kunskapen om vad det innebär att lämna EU ökat avsevärt i samhället. Därmed kunde den senaste tidens resursslöseri läggas till handlingarna och lämnas till historikernas frosseri.

Som Donald Tusk, Europeiska Rådets President, twittrade igår: ”If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?”

Återigen handlar det om mod – politiskt mod att se läget för vad det är och våga ta ett steg tillbaka för att påminna sig om vem man är och vad som är viktigt på riktigt.

Gör om och gör rätt. Ni också.

Upplev tutar och kör - men vem är det som styr

Norrköping Upplev Norrköpings sparande räcker inte – ropade en rubrik i NT förra veckan, efter en utfrågning av bolagets ordförande, vice ordförande och vd, hos moderbolagets styrelse.

Nä, det ska gudarna veta. Som vice ordförande i bolaget är jag förbryllad över att styrelsen fortfarande vill genomföra den dyra Light Festival - ett beslut som drevs genom av tre ledamöter, mot två som röstade emot.

Jag reserverade mig självklart mot beslutet mot bakgrund av ett dåligt beslutsunderlag och endast informella försäkringar om tillskott och intäkter. Styrelsen bör ta sitt ansvar för uppkommen situation på allvar.

Den största enskilda orsaken till underskottet i Upplev Norrköping är - som NT skriver - sommarens utställning Marvel Avengers.

"Jag skulle tro att det saknades kunskaper att leda ett så stort projekt, man saknade kritisk tänkande. Det är bristande kompetens både hos styrelse och på kontoret. Det är hårt att säga, men så är det, säger Mona Olsson (V) ledamot i Rådhus AB." i artikeln.

Då vill jag upplysa ledamoten i moderbolagets styrelse om vad aktiebolagslagen & svensk kod för bolagsstyrning säger: 

  1. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att utse en vd - men detta skötte moderbolaget åt oss med den äran
  2. Det är VDn som anställer och leder personal till verksamheten - det är alltså VDn som ska ställas till svars för "kontoret"
  3. Det är ordförandens särskilda ansvar att leda arbetet även mellan styrelsemötena - inklusive att kontrollera att styrelsens beslut verkställs

Upplev Norrköping har åstadkommit fantastiska saker med tidigare VD och samma styrelse. Många har beklagat att den förre lämnade för den operativa verksamhetens skull. Men få har betänkt att det var en katastrof för styrningen av bolaget. Utan en drivande VD som både involverade vice ordförande och höll styrelsen underrättad om verksamheten, samt verksamheten om styrelsens beslut, gick det snabbt utför.

Nä, Upplev Norrköping bör ägna sig åt sanering och rekonstruktion, inte tuta och köra som om ingenting hänt. Speciellt som vi inte får rekrytera en ny VD. Den här gången heller. Så från 1a januari har vi ingen.

Norrköping behöver ett nytt styre

Fortsatt pinsamt

Norrköping Eftersom ordförande i Upplev Norrköping väljer att offentligt håna mig som vice styrelse ordförande i styrelsen för Upplev Norrköping i en kommentar till gårdagens artikel i Folkbladet, väljer jag idag att kommentera det som jag anser hellre borde dryftas på kommande styrelsemöte. 

Vad exakt menar Reidar Svedahl att jag har förtäljt media efter senast mötet - som inte redan står i tidigare protokoll? 
Jag ringde upp Reidar idag för att fråga och svaret blev - "Jag minns inte".

Menar han möjligen att jag - på frågor från media efter mötet - svarade att jag konfronterade ordförande i styrelserummet om hans avståndstagande från övriga styrelsen avs beslut om Marvel utställningen. Detta och flera andra tveksamma uttalanden hade ordföranden nämligen gjort - just - i media.

Ja, det berättade jag för media.

Ironi i kvadrat. 

Att försöka sätta munkavle på styrelsen är ingen bra taktik när skattebetalarnas pengar förslösats. 

För övrigt väntar vi fortfarande på protokollet från mötet som hölls för en vecka sedan.

 

Läng till Folkbladets artikel: http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/vet-inte-var-han-ar-eller-gor-om5448666.aspx

 

Joanna Sjölander heter jag och är Moderat fritidspolitiker i Norrköpings Kommun. Jag är ledamot i Norrköpings Kommunstyrelse samt Kommunfullmäktige. Jag är dessutom ordförande för Moderatkvinnorna i Östergötland och därmed medlem av Moderaternas Förbundsstyrelse. Jag är andra ersättare till Riksdagen och kandiderar till Europaparlamentet.

I övrigt är jag egen företagare och konsult inom marknadsföring, affärsutveckling och kommunikation efter många år på ledande marknadspositioner inom IT och försvarsindustrin. Jag brinner därför lite extra för försvars och säkerhetsfrågor samt kriskommunikation. Men framför allt intresserar jag mig för den enskildes rätt- & skyldigheter och hur samhället på bästa sätt kan erbjuda en trygg, fungerande plattform för dessa så att människor kan försörja sig och komma till sin rätt.

Jag bor och trivs med maken, som är entreprenör och företagare, samt min 11-åriga son och krulliga hund i Norrköpings stad och kan ofta ses skynda runt på cykel även om jag framför allt gillar att framföra motordrivna fordon och att resa till ständigt nya destinationer.
  • Twitter
  • @JoSjo

Sportbloggar