Logga in
Överenskommelser lokalt och regiona... Maries NEURO-blogg Maries NEURO-blogg
Vädersponsor:

Till dig som är missnöjd

På söndag går Sverige till val, ett val som avgör vårt lands framtid för de kommande fyra åren och längre än så. Om du är missnöjd med den nuvarande regeringen och med utvecklingen i vårt samhälle finns en viktig sak att tänka på: Det är enbart en röst på Moderaterna eller något av de övriga allianspartierna som är en säker och tydlig röst för en annan statsminister och en annan regering.

 

Under valrörelsen har jag träffat på borgerligt sinnade väljare som brukar rösta på något av allianspartierna, men som nu överväger att rösta på SD. Du kanske är en av dem. Du kanske är missnöjd med regeringen, Stefan Löfven, migrationspolitiken, integrationspolitiken, brottsligheten, behandlingen av landsbygden och/eller andra saker och vill protestera.

 

Jag har full respekt för ditt missnöje. Vi har problem i Sverige. Det tar för lång tid innan nyanlända får sitt första jobb. Det är för många som inte lär sig begriplig svenska. Hedersförtryck, moralpoliser och klanvälde är en plåga för många som bor i utsatta stadsdelar. Kriminella gäng har vuxit sig starka. Sverige har fler skjutningar per invånare än nästan alla andra europeiska länder. Många kvinnor är otrygga. Alltför många ser landsbygden som ett museum som ska bevaras orört och dit stadsborna ska kunna åka och titta på träd och fåglar. Drivmedelsskatterna höjs automatiskt varje år. Dieselbilar hotas av körförbud i olika städer, vilket redan har påverkat andrahandsvärdena. Och det här har varit en riktigt dålig mandatperiod i svensk politik. Decemberöverenskommelsen var ett misstag. Den nu sittande regeringen borde aldrig ha tillträtt. Alliansen har gjort för lite för att stoppa dåliga förslag.

 

Det finns också samhällsproblem, som alla partier borde ha talat om tidigare och i ett mer sansat tonläge. Vi alla borde för länge sedan ha diskuterat frågor om migration och integration på samma sakliga sätt som vi närmar oss andra samhällsfrågor. Det är rimligt att resonera om hur många asylsökande som vårt land kan ta emot på kortare och längre sikt. Det är ett svek mot inte minst utsatta kvinnor, om vi inte talar om hedersförtryck, extremism och moralpoliser. Det är märkligt att vi fortfarande inte kräver att den som vill bli svensk medborgare ska lära sig svenska, och därmed kunna göra sig förstådd på en arbetsplats, följa med i den demokratiska debatten och tala med barnens lärare utan tolk. Men den rimliga slutsatsen av allt detta är ändå inte att rösta på SD.

 

Hur missnöjd du än är: Nu räcker det inte att se problemen, nu måste man framför allt visa på vägar för att lösa dem. Vill du att de här allvarliga samhällsproblemen ska lösas bör du rösta på ett sätt som stärker partier som lägger fram konkreta och pragmatiska förslag. Vi moderater har lagt om vår migrationspolitik och vår integrationspolitik och har utarbetat en rad förslag som är genomförbara och fullt finansierade. Inträdesjobb för fler i arbete. Bidragstak för att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag. Integrationsplikt för nyanlända vuxna. Krav på kunskaper i svenska för att få bli medborgare. Vi anser också att Sverige bör ta emot färre asylsökande för att klara integrationen av dem som redan kommit och att den som fått avslag på sin asylansökan ska återvända till sitt hemland snabbt.

 

Och vill du byta statsminister bör du rösta på ett sätt som stärker Ulf Kristerssons möjligheter att bli vald. Om Alliansen blir större än de rödgröna ökar chansen betydligt att vi ska kunna få till ett maktskifte. Varje gång en borgerligt sinnad väljare går över till SD så försvagas Alliansen och risken ökar att de rödgröna partierna blir större än allianspartierna – och att Löfven kan sitta kvar.

 

Till detta kommer att Jimmie Åkesson tydligt har sagt att han kan stödja antingen Stefan Löfven eller Ulf Kristersson som statsminister, beroende på olika omständigheter. En röst på SD kan därmed bli en röst för en ny mandatperiod med Löfven.

 

Borgerligt sinnade väljare borde också ha svårt för ett antal av SD:s sakpolitiska förslag, till exempel ett svenskt utträde ur EU, nej till Nato och ett budgetalternativ som är kraftigt underfinansierat och därmed bäddar för skattehöjningar.

 

Opinionsanalytikern Markus Uvell skrev i onsdags i webbtidningen fplus.se:

”I en färsk undersökning Demoskop har genomfört uppger t ex fler än fyra av tio SD-väljare att de kan tänka sig att stödrösta på Moderaterna ’för att byta regering och få Ulf Kristersson som statsminister’. /…/ Bakgrunden är uppenbar. Moderaterna som parti ligger ganska lågt i mätningarna, runt 20 procent, men stödet för att Ulf Kristersson ska bli statsminister är betydligt större än stödet för en mandatperiod till med Stefan Löfven.

Bland SD-väljare är mönstret särskilt tydligt: bara fyra procent av dem skulle föredra Löfven framför Kristersson. /…/

Många av dessa väljare har sannolikt tidigare röstat på just M, men är besvikna på hur partiet agerat den senaste mandatperioden. De vill protestera mot detta, men inte nödvändigtvis till priset av att de får en annan statsminister än de vill”.

 

Min förhoppning är att du som vill ha en annan statsminister än Stefan Löfven väljer att lägga din röst på ett parti som aktivt och säkert stödjer Ulf Kristersson som statsminister. Du är varmt välkommen att rösta på Moderaterna.

 

Om Vätternrundan och andra lopp på väg

Johan Andersson (S) och jag anordnade igår ett seminarium i riksdagen om motionslopp, folkhälsa och trafiksäkerhet. Vårt arbete började med att som östgötapolitiker hjälpa Vätternrundan med 30 bilglesa mil och har sedan växt och utvecklats. Vätternrundans vd Gunilla Brynell-Johansson höll ett engagerat inledningstal och sedan följde föredrag av olika experter. Vår inriktning har varit att det här är viktiga, men inte partiskiljande, frågor och vi har därför velat arbeta med dem över parti- och blockgränser. Vi har även involverat partivänner i relevanta utskott.

Märkliga turer från S om veterandagen

Igår debatterade riksdagen frågan om att göra Veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag för att hedra de kvinnor och män som Sverige sedan 1948 skickat till kris- och krigszoner runt om i världen. Moderaterna i KU, med Annicka Engblom som engagerad och kunnig pådrivare, har drivit denna fråga och hade till slut stöd av en majoritet i riksdagen. Frågan skulle avgöras av riksdagen idag, men då meddelade S att man ville ha återremiss för att pröva frågan igen och skickade fram försva...rsministern - led i en omsvängning inför ett hotande nederlag. Vi välkomnar förstås om förslaget får ännu bredare stöd, men tycker att socialdemokraternas agerande är märkligt. Om man hade tyckt att frågan är viktig kunde man ju ha stött vår motion för länge sedan.
Så här skriver TT:
"Enligt Hultqvist håller dock regeringen sedan en tid på med att ta fram ett förslag på allmän flaggdag på veterandagen.
– Vi vill ju hela tiden hitta sätt att lyfta veteranfrågan, säger försvarsministern.
Moderaternas Andreas Norlén, ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, ifrågasätter om regeringen hade agerat om inte ett nederlag i frågan hotat i riksdagen.
– Det är ett anmärkningsvärt agerande av Socialdemokraterna, säger han."

https://www.svd.se/regeringen-svanger-om-veterandag/om/sverige

En kollega är mördad

En kollega är mördad. Jo Cox representerade ett annat parti i ett annat land, men vi var likafullt kollegor - förenade av att vi båda valts till det speciella uppdrag det innebär att företräda medborgarna i ett demokratiskt lands parlament. Mordet på Jo Cox berör på ett personligt plan, trots att jag aldrig träffade henne. När hon angreps gjorde hon samma sak som jag har gjort oräkneliga gånger: Mötte väljare i ett samhälle någonstans i valkretsen. Det gör vi, ofta och mycket..., vi som är ledamöter av Sveriges riksdag och det brittiska parlamentet och, utgår jag ifrån, alla andra parlament i den demokratiska världen. Vi besöker skolor, äldreboenden, småföretag, fabriker, polisstationer, kommunhus och tusen andra platser för att lyssna, lära och diskutera, vi deltar i kampanjer på gator och torg. När regeringschefer kommer är det stort pådrag med polisavspärrningar och mediebevakning. När den lokala riksdagsledamoten eller parlamentsledamoten kommer är det betydligt mer stillsamt. Därför är angreppet på Jo Cox så skrämmande. Hon var visserligen en stjärna på uppåtgående i Labourpartiet, men hon var inte en mycket känd, ledande företrädare. Hon mördades inte vid ett valmöte med tusentals deltagare, utan efter att ha samtalat med ortsbor på ett bibliotek. Vi vet ännu inte vad som ligger bakom mordet, men det är en otäck tanke att man inte ska kunna möta och samtala med människor utan att behöva fundera över om man har anledning att titta över axeln. Det är noga räknat en otänkbar tanke. Därför har vi inget annat val än att fortsätta göra besök och möta människor. Det är ett nödvändigt inslag i en demokrati. Det ska gå att träffa sin riksdagsledamot, utan att behöva passera metalldetektorer i ett väl bevakat riksdagshus. Vila i frid, Jo Cox. Dina kollegor i Sveriges riksdag tänder ljus för dig ikväll.

Terrordåden i Orlando

I riksdagen debatterades idag KU:s granskning av regeringen. Jag inledde debatten med dessa ord om terrordådet i Orlando:

”Som ordförande i riksdagens konstitutionsutskott vill jag inleda denna debatt med att konstatera att KU är det utskott som anförtrotts vården om våra grundlagar, inklusive de mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter som slås fast där. Jag vill därför inledningsvis uppmärksamma det angrepp på också vårt samhälles värdegrund som ägde rum i Orlando i Florida igår.

Den granskning av regeringens arbete som KU nu har utfört, och som vi nu ska debattera, är en företeelse som vi i denna kammare ser som en självklar, närmast rutinartad del av vårt svenska, demokratiska samhällssystem, som ett naturligt utflöde av demokratiska principer om öppenhet och ansvarsutkrävande. Idén om en regering som har riksdagens förtroende och en riksdag som är vald av folket är grundläggande för den demokrati som är vår. Andra grundläggande principer i vårt demokratiska samhälle är rätten att tala och skyldigheten att låta andra komma till tals, rätten att ha en religion men också att avstå, rätten till sitt liv och sin frihet. Tillsammans bygger sådana centrala värderingar en värdegrund för vår stat och vårt samhälle som vi kan samlas kring, oavsett vad vi har för åsikter i andra frågor om religion och filosofi, politik och kultur.

Samtidigt vet vi att det finns människor, i vårt land och på andra platser, som inte accepterar den här värdegrunden, som inte accepterar demokratins och frihetens principer, utan som tvärtom är beredda att låta det besinningslösa våldet härja för att bekämpa vårt samhälle och vårt sätt att leva. Det senaste exemplet på det såg vi igår i Orlando i Florida.

Det verkar alltmer stå klart att massmordet som drabbade Orlando var ett islamistiskt inspirerat terrordåd - den här gången inte riktat mot slumpvis drabbade personer som råkade vistas på allmän plats, utan specifikt riktat mot HBTQ-personer. Det påminner oss därmed om att de militanta islamisterna inte enbart hatar västvärlden och allt den står för av frihet, demokrati och religiös mångfald, utan också särskilt hatar HBTQ-personer och deras livsstil. I deras värld finns ingen plats för tolerans, i deras värld underkastar man sig eller går under. När jag har skrivit om svenska värderingar den senaste tiden har jag främst lyft fram att kulturellt eller religiöst motiverat kvinnoförtryck och hedersförtryck aldrig kan accepteras. Terrordådet i Orlando visar behovet av att än tydligare måste lyfta fram homofobi i samma kontext. De som dödades i Orlando angreps inte för vilka individer de var, utan för att de tillhörde en viss grupp och bodde i ett visst land.

Sverige är ett land som har kommit långt i arbetet med att värna HBTQ-personers mänskliga rättigheter, men vi måste fortsätta att stå upp för de värden som vårt samhälle bygger på och utmana dem som propagerar för intolerans och förtryck. Låt därför sorgen över de liv som förlorats bidra till att ge kraft åt kampen för våra demokratiska värderingar och vår tro på alla människors lika värde.”

Kungen eller MP?

Debatterade monarkin i riksdagen idag.

Niclas Malmberg (MP): "Ett annat argument som brukar framhållas ... är att det på något sätt skulle vara positivt för den svenska exporten att vi har en monarki. Men det finns ingen statistik som visar något sådant samband..."

Mitt svar: "Det finns ingen statistik som visar att Miljöpartiet har tillfört något gott till svensk politik, men jag tänker inte föreslå att Miljöpartiet ska avvecklas för det."

Andreas Norlén är riksdagens talman.


* Juris doktor, född 1973, bosatt i Norrköping.


* Har tidigare bland annat arbetat som lärare och forskare i affärsjuridik vid Linköpings universitet.

  • Twitter
  • Andreas Norlén

Bloggar

Sportbloggar