Logga in

Till dig som är missnöjd

På söndag går Sverige till val, ett val som avgör vårt lands framtid för de kommande fyra åren och längre än så. Om du är missnöjd med den nuvarande regeringen och med utvecklingen i vårt samhälle finns en viktig sak att tänka på: Det är enbart en röst på Moderaterna eller något av de övriga allianspartierna som är en säker och tydlig röst för en annan statsminister och en annan regering.

 

Under valrörelsen har jag träffat på borgerligt sinnade väljare som brukar rösta på något av allianspartierna, men som nu överväger att rösta på SD. Du kanske är en av dem. Du kanske är missnöjd med regeringen, Stefan Löfven, migrationspolitiken, integrationspolitiken, brottsligheten, behandlingen av landsbygden och/eller andra saker och vill protestera.

 

Jag har full respekt för ditt missnöje. Vi har problem i Sverige. Det tar för lång tid innan nyanlända får sitt första jobb. Det är för många som inte lär sig begriplig svenska. Hedersförtryck, moralpoliser och klanvälde är en plåga för många som bor i utsatta stadsdelar. Kriminella gäng har vuxit sig starka. Sverige har fler skjutningar per invånare än nästan alla andra europeiska länder. Många kvinnor är otrygga. Alltför många ser landsbygden som ett museum som ska bevaras orört och dit stadsborna ska kunna åka och titta på träd och fåglar. Drivmedelsskatterna höjs automatiskt varje år. Dieselbilar hotas av körförbud i olika städer, vilket redan har påverkat andrahandsvärdena. Och det här har varit en riktigt dålig mandatperiod i svensk politik. Decemberöverenskommelsen var ett misstag. Den nu sittande regeringen borde aldrig ha tillträtt. Alliansen har gjort för lite för att stoppa dåliga förslag.

 

Det finns också samhällsproblem, som alla partier borde ha talat om tidigare och i ett mer sansat tonläge. Vi alla borde för länge sedan ha diskuterat frågor om migration och integration på samma sakliga sätt som vi närmar oss andra samhällsfrågor. Det är rimligt att resonera om hur många asylsökande som vårt land kan ta emot på kortare och längre sikt. Det är ett svek mot inte minst utsatta kvinnor, om vi inte talar om hedersförtryck, extremism och moralpoliser. Det är märkligt att vi fortfarande inte kräver att den som vill bli svensk medborgare ska lära sig svenska, och därmed kunna göra sig förstådd på en arbetsplats, följa med i den demokratiska debatten och tala med barnens lärare utan tolk. Men den rimliga slutsatsen av allt detta är ändå inte att rösta på SD.

 

Hur missnöjd du än är: Nu räcker det inte att se problemen, nu måste man framför allt visa på vägar för att lösa dem. Vill du att de här allvarliga samhällsproblemen ska lösas bör du rösta på ett sätt som stärker partier som lägger fram konkreta och pragmatiska förslag. Vi moderater har lagt om vår migrationspolitik och vår integrationspolitik och har utarbetat en rad förslag som är genomförbara och fullt finansierade. Inträdesjobb för fler i arbete. Bidragstak för att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag. Integrationsplikt för nyanlända vuxna. Krav på kunskaper i svenska för att få bli medborgare. Vi anser också att Sverige bör ta emot färre asylsökande för att klara integrationen av dem som redan kommit och att den som fått avslag på sin asylansökan ska återvända till sitt hemland snabbt.

 

Och vill du byta statsminister bör du rösta på ett sätt som stärker Ulf Kristerssons möjligheter att bli vald. Om Alliansen blir större än de rödgröna ökar chansen betydligt att vi ska kunna få till ett maktskifte. Varje gång en borgerligt sinnad väljare går över till SD så försvagas Alliansen och risken ökar att de rödgröna partierna blir större än allianspartierna – och att Löfven kan sitta kvar.

 

Till detta kommer att Jimmie Åkesson tydligt har sagt att han kan stödja antingen Stefan Löfven eller Ulf Kristersson som statsminister, beroende på olika omständigheter. En röst på SD kan därmed bli en röst för en ny mandatperiod med Löfven.

 

Borgerligt sinnade väljare borde också ha svårt för ett antal av SD:s sakpolitiska förslag, till exempel ett svenskt utträde ur EU, nej till Nato och ett budgetalternativ som är kraftigt underfinansierat och därmed bäddar för skattehöjningar.

 

Opinionsanalytikern Markus Uvell skrev i onsdags i webbtidningen fplus.se:

”I en färsk undersökning Demoskop har genomfört uppger t ex fler än fyra av tio SD-väljare att de kan tänka sig att stödrösta på Moderaterna ’för att byta regering och få Ulf Kristersson som statsminister’. /…/ Bakgrunden är uppenbar. Moderaterna som parti ligger ganska lågt i mätningarna, runt 20 procent, men stödet för att Ulf Kristersson ska bli statsminister är betydligt större än stödet för en mandatperiod till med Stefan Löfven.

Bland SD-väljare är mönstret särskilt tydligt: bara fyra procent av dem skulle föredra Löfven framför Kristersson. /…/

Många av dessa väljare har sannolikt tidigare röstat på just M, men är besvikna på hur partiet agerat den senaste mandatperioden. De vill protestera mot detta, men inte nödvändigtvis till priset av att de får en annan statsminister än de vill”.

 

Min förhoppning är att du som vill ha en annan statsminister än Stefan Löfven väljer att lägga din röst på ett parti som aktivt och säkert stödjer Ulf Kristersson som statsminister. Du är varmt välkommen att rösta på Moderaterna.

 

En trotsig flaggning på halv stång

Idag vajar flaggan på halv stång hemma hos min fru och mig i Norrköping för att hedra offen i Stockholm och markera att Sverige står enat bakom friheten och demokratin mot våldet och terrorn. Henry, 9 månader, gungar i flaggans skugga som en trotsig påminnelse om att livet och kärleken alltid segrar över döden och hatet.

Flagga

Tänder ett ljus för Stockholm

Tänder ett ljus ikväll för de liv som släcktes i Stockholm. Låt oss sörja men aldrig ge vika, samla oss men aldrig glömma.

Jag gick till Centralen tio minuter innan attacken ägde rum och är i säkerhet. Jag älskar Stockholm och känner sorg och vrede över den ondska som drabbat min och allas vår huvudstad och människorna som lever sina liv där.

 

På Utrikesnämnden med kronprinsessan

På eftermiddagen deltog jag i sammanträde med Utrikesnämnden - idag med kronprinsessan som ordförande i hennes egenskap av tillfällig riksföreståndare (se RF 5 kap. 4 §), eftersom HMK är på resa till Brasilien. (Bilden är lånad från kungahuset.se.)

Utrikesnämnden är ett organ för samråd i utrikespolitiska frågor mellan riksdagen och regeringen. Statschefen är ordförande. Nämnden består av talmannen och nio andra riksdagsledamöter samt nio suppleanter. Partiledarna från oppositionspartierna brukar höra till ledamöterna och så är det även nu. Jag är suppleant i nämnden.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I regeringsformen stadgas att ”Regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs".

Utrikesnamnd

 

Staten måste kliva fram när det gäller IS-återvändare

I veckan frågade vi ut kultur- och demokratiministern i konstitutionsutskottet om IS-återvändare och annat förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Jag sade efter KU-sammanträdet att regeringen brister i trovärdighet i hanteringen av IS-återvändare. Riksdagen krävde i februari 2016 att regeringen skulle se till att myndigheter och kommuner hade beredskap att hantera återvändare - regeringen ansåg i september 2016 att jobbet var klart, efter att vissa riktlinjer utarbetats, men kunde inte redovisa om någon konkret beredskap fanns någonstans. KU godtog därför inte regeringens åsikt att jobbet var gjort - på goda grunder har det visat sig. Men trovärdigheten brister förstås när ministern nu presenterar nya åtgärder - eftersom hon tyckte att hon var klar i höstas.

Staten måste ta en tydligare roll när det gäller IS-återvändare. Så här sade jag till SvD:

"– Poltiken hittills där man pekat på kommunerna med visst utbildningsstöd från staten har inte varit tillräckligt.

Anderas Norlén pekar på flera exempel från Europa som han anser att regeringen bör ta efter.

– Vi har från M:s sida tagit upp Danmark där man invigt ett center mot våldsbejakande islamism som ska ska samla och sprida kunskap och Frankrike som har ett centrum för avradikalisering, säger Andreas Norlén."

https://www.svd.se/m-bah-kuhnke-gor-en-omvandelse-under-galgen/om/hotet-mot-sverige

Lägg ner Arbetsförmedlingen!

Jag skriver i NT idag om att Arbetsförmedlingen borde läggas ner:

"Lägg ner Arbetsförmedlingen. Det offentliga uppdraget behöver renodlas och inriktas på att matcha arbetssökande till arbete och öka anställningsbarheten. Istället för Arbetsförmedlingen behövs en mindre och vassare statlig aktör, som fungerar som ett jobbcenter men behåller myndighetsutövningen samt gör bedömningar av de arbetssökandes behov samt upphandlar och följer upp ett begränsat antal etablerade matchningsaktörer som redan nått goda resultat."

Läs gärna hela artikeln här:

http://www.nt.se/asikter/debatt/lagg-ner-af-om4565118.aspx

Andreas Norlén är riksdagens talman.


* Juris doktor, född 1973, bosatt i Norrköping.


* Har tidigare bland annat arbetat som lärare och forskare i affärsjuridik vid Linköpings universitet.

  • Twitter
  • Andreas Norlén

Bloggar

Sportbloggar